Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 37 - 72 2019-06-30

Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması
The Sixth Arrondissement and Today's Comparison with Municipal Services

Şevki Bilgehan ÖNVER [1]

36 79

Gerileme dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu, savaş mağlubiyetlerinin ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerinden kurtulmak ve imparatorluğu yeniden ayağa kaldırma yoluna gitmiştir. Batıdaki reformları örnek alan 19.yy. aydınlarının Tanzimat Dönemi adını verdiği bu dönemde idari alanda da birçok revizyon göze çarpmaktadır. Devlet yönetiminde köklü değişimler yaşanırken, yerel yönetimler de çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda kurulan ilk belediye teşkilatı olan Beyoğlu ve Galata Altıncı Daire-i belediyenin kuruluş süreci ve belediyenin hizmet alanları makalenin ana konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, ilk belediye teşkilatının günümüz belediyelerine etkilerine yer verilmektedir. Arşiv belgelerinden yararlanılan bu çalışmada, ilk belediye hizmetlerinin dönem şartlarında değerlendirilmesi ve günümüz belediye hizmetleriyle karşılaştırılması söz konusudur. 

The Ottoman Empire in the period of decline, to get rid of the economic, social and political effects of the defeats of the war and began to remove the empire again. In the 19th century, which took the example of the reforms in the West. During this period, when the intellectuals called the Tanzimat Period, many revisions were observed in the administrative field. While there are radical changes in the state administration, local governments have been tried to be adapted to the needs of the era. In this context, the founding process of the first municipality organization, the Beyoğlu and Galata Sixth Arrondissement, and the service areas of the municipality constitute the main subject of the article. In addition, the effects of the first municipal organization on today's municipalities are included. In this study, which uses archival documents, the first municipality services are evaluated in terms of term and compared with today's municipal services. 

 • Akın, N. (2011). 19.yy. İkinci Yarısında Galata ve Pera. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Ataman, H. (2011). Tarih Süzgecinde Anadolu ve Denizli 880 Yıl: İzmir: Mediform Matbaacılık.
 • Bareilles, B. (2003). İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • Bektaş, S. (2018). Yerel Yönetimlerde Halkın Yönetime Katılımı ve Kent Konseyi Kurul ve Organlarının Seçimler Belirlenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Eryılmaz, B. (2005). Osmanlı Yerel Yönetiminde İstanbul Şehremaneti. İstanbul: İlke Yayıncılık.
 • Gürler, A. & Osmanağaoğlu, Ş. (2009). Türkiye’de Hayvan Hakları Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi. 325-331.
 • Keyvanoğlu, M. C. (2017). 1870. Büyük Beyoğlu Yangını. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 169-189.
 • Melikoğlu, B. (2009). Türkiye’de Kurulan İlk Hayvanları Koruma Derneğinin Tarihsel Gelişimi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 37-44.
 • Orha. Z. (2008). Osmanlı Devleti'nde Modern Belediyeciliğin Doğuşu Ve Altıncı Daire-İ Belediye Örneği. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Ortaylı, İ. (1974). Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler (1840-1879). İstanbul: Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Öztürk. A. İ. (2011). Osmanlı'dan Günümüze İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye Hizmetleri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Sakaoğlu, N. (1995). Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, (7.Cilt)). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tekeli. İ. (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nda Kent Planlama Pratiğinin Gelişimi. İstanbul: İlke Yayıncılık.
 • Tümerkan. S. (1946). Türkiye’de Belediyeler Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum. Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri (CUA), İstanbul.
 • http://bellek.beyoglu.bel.tr/download/155_Yil_Katalog.pdf, Erişim Tarihi: 11.12.18
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Şevki Bilgehan ÖNVER (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { takvim540042, journal = {Takvim-i Vekayi}, issn = {}, eissn = {2148-0087}, address = {Eyüp Fahri KESKENLER}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {37 - 72}, doi = {}, title = {Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ÖNVER, Şevki Bilgehan} }
APA ÖNVER, Ş . (2019). Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması. Takvim-i Vekayi, 7 (1), 37-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/takvim/issue/44522/540042
MLA ÖNVER, Ş . "Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması". Takvim-i Vekayi 7 (2019): 37-72 <http://dergipark.org.tr/takvim/issue/44522/540042>
Chicago ÖNVER, Ş . "Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması". Takvim-i Vekayi 7 (2019): 37-72
RIS TY - JOUR T1 - Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması AU - Şevki Bilgehan ÖNVER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Takvim-i Vekayi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 72 VL - 7 IS - 1 SN - -2148-0087 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Takvim-i Vekayi Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması %A Şevki Bilgehan ÖNVER %T Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması %D 2019 %J Takvim-i Vekayi %P -2148-0087 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÖNVER, Şevki Bilgehan . "Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması". Takvim-i Vekayi 7 / 1 (June 2019): 37-72.
AMA ÖNVER Ş . Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması. TV. 2019; 7(1): 37-72.
Vancouver ÖNVER Ş . Altıncı Daire-i Belediye ve Günümüz Belediye Hizmetleriyle Karşılaştırılması. Takvim-i Vekayi. 2019; 7(1): 72-37.