e-ISSN: 2148-0087
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eyüp Fahri KESKENLER
Kapak Resmi
       

Takvim-i Vekayi (تقويم وقايع), Dergisi yılda iki kere Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Yazarlardan makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Takvim-i Vekayi ilk kez 1 Kasım 1831 tarihinde Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi tarafından devlet işleri konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla yayımlanmıştır. Türk basın tarihinin ilk resmî gazetesi olan Takvim-i Vekayi, 2013 tarihinden itibaren güncel bilimsel gelişmeleri ve akademik çalışmaları bilim dünyası ve halk ile buluşturma misyonunu devam ettirmek ve Türk basın tarihinin ilk resmî gazetesinin anısını yaşatmak adına yeniden yayınlanmaya başlamıştır.

Takvim-i Vekayi Dergisi, Sosyal Bilimlerin alt dalları olan tarih, eğitim bilimleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, hukuk, ilahiyat, psikoloji, sosyoloji, edebiyat gibi alanlarda makale, editöre mektup, kitap incelemesi ve kitap eleştirisi çalışmalarını kabul etmektedir. 

DUYURULAR

- Takvim-i Vekayi'nin SOBIAD Etki (Impact) Faktörü: 0.143 (2019), 0,077 (2020) (Etki faktörleri için tıklayınız)

- Index Copernicus Value (ICV): ICV 2019 = 53.02, ICV 2020 = 45.15(Detaylı bilgi için tıklayınız)

- Haziran 2021 Sayısı için yayınlarınızı bekliyoruz!

Telif Hakkı Formu ve Yazar Sözleşmesi


Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Her hakkı saklıdır.


Takvim-i Vekayi (تقويم وقايع)