Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Takvim-i Vekayi, Uluslararası Yayın Etik Komisyonu (COPE) tarafından belirlenen etik ilkelerini benimsemekte ve bu ilkelere uygun bir yayın politikası uygulamaktadır.
Bu kapsamda;


Editörlük süreci:
• İncelenmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar bir hafta içerisinde editör tarafından şekil şartlarına uygunluk açısından incelenerek, çalışmanın hakem sürecini yönetecek olan alan editörüne göndermekle yükümlüdür.
• Çalışmaya atanan alan editörü, çalışmayı alanında uzman iki hakeme göndermek ve hakem ile yazar arasında diyalog kurmak ile yükümlüdür.
• Editör, hakem kararlarına ek olarak çalışmada ilgili düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.


Hakemlik süreci:
• Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen kitap incelemesi/eleştirisi ve editöre mektup gibi çalışmaların haricinde kalan araştırma-derleme makalesi niteliği taşıyan çalışmalar, kör hakemlik sisteminin gerekleri doğrultusunda alanında uzman iki ayrı hakeme gönderilir.
• Çalışmayı incelemek üzere hakem olarak atanan uzmanlara, hakemlik davetini kabul etmesi için bir hafta, kabul edilen çalışmaya ilişkin sonuç raporunu göndermesi için en fazla bir aylık süre verilir.
• Bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin de olumlu görüşü gerekmektedir.
• Hakemlerden bir tanesinin olumlu, diğerinin olumsuz rapor verdiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir.
• Hakemlerden gelecek düzeltme önerileri, yazar tarafından en geç 15 gün içerisinde tamamlanarak çalışmanın editörüne gönderilmelidir. Aksi halde çalışma, editör tarafından arşivlenebilir.


Yazarlık süreci:
• Çalışmanın incelenmesi sürecinde, dergi editörleri yalnızca “sorumlu yazar” ile iletişime geçmektedir.
• Sorumlu yazar, çalışmanın varsa diğer yazarlarına gerekli düzeltme önerilerini iletmekle yükümlüdür.
• Yazar, dergiye göndereceği çalışma için Dergipark sisteminde ekli olan Kapak Sayfası’nı eksiksiz doldurmak ve Telif Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayarak göndermekle yükümlüdür.
• Yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması haline Sorumlu Yazar, bu değişiklikleri çalışma yayınlanmak üzere düzenlenme aşamasına geçmeden önce bildirmelidir.

Yayın Politikası:
• Takvim-i Vekayi yılda iki kez yayınlanmaktadır.
• Dergi, yazarlarından ücret talep etmez ve hakemlere herhangi bir ücret ödemez.
• Dergi, açık erişim politikası uygulamaktadır.
• Dergiye gönderilen çalışmalar, İthenticate ve Turnitin gibi intihal programları aracılığı ile çalışmaların özgünlüğünü kontrol etmektedir.