Yazım Kuralları

Dil:
• Takvim-i Vekayi dergisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelerin, İngilizce yazılan makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir.


Sayfa Yapısı:

• Yazılar üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle, paragraf önce ve sonrasında 0 nk ve 1,5 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
• Yazar isimleri makale içerisinde belirtilmemeli, sayfada paylaşılan kapak sayfası şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.


İçerik:
• Makaleler 8000, kitap inceleme ve eleştirileri 1500 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
• Makalelerde yer alacak özet kısmı 300 kelime ile anahtar kelimeler 5 kelime ile sınırlandırılmalıdır.


Referans Yöntemi:
• Çalışmalarda metin içi referans sistemi (APA) ve kaynakçalarda APA 6 versiyonu kullanılmalıdır. 


Şekil, Tablo ve Grafikler:
• Çalışmalar içerisinde yer alan tüm şekil, tablo ve grafikler numaralandırılmalı ve kaynağı belirtilmelidir (Şekil 1. Şekil ismi).
• Tablolar, sayfa sınırları dışına taşmayacak şekilde, gerektiğinde Times New Roman 10 ve 11 puntolar kullanılarak sayfa içerisinde ortalanmalıdır. 

Makalelerin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez (No any publication and other charges for this journal).

Makaleler açık erişime sahiptir (this journal is open access).Makale Gönder (Article Submission):

http://dergipark.gov.tr/takvim

 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Takvim-i Vekayi
Her hakkı saklıdır.