Amaç

Takvim-i Vekayi akademik alanda yayın yapan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. 

Takvim-i Vekayi'nin amacı, güncel bilimsel gelişmeleri ve akademik çalışmaları bilim dünyası ve halk ile buluşturma misyonunu devam ettirmek ve Türk basın tarihinin ilk resmî gazetesinin anısını yaşatmaktır.

Kapsam

Takvim-i Vekayi kapsamında  makale, editöre mektup, kitap incelemesi ve kitap eleştirisi gibi çalışmalar yayınlanmaktadır.  Takvim-i Vekayi'nin belirlemiş olduğu amaç ve kapsam dahilinde  sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki alanlarda üretilen çalışmalar kabul edilmektedir.

 - Tarih

 - Politika

 - Eğitim ve Öğretim

 - Sosyal Bilimler

- Popüler Bilimler vb.