Year 2012, Volume 21, Issue 1, Pages 8 - 15 2012-03-01

Determination of Boron Toxicity on Safflower Varieties (Carthamus tinctorius L.) During Germination and Early Seedling Growth
Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi

Hümeyra Yaman [1] , Duran Katar [2] , Nilgün Bayraktar [3]

222 951

This study was conducted to determinate the effects of boron doses on some characteristics of seedling of some safflower cultivars and line in 2011. Seeds of Yenice 5-38, Shifa, Dinçer and Remzibey-05 cultivars and TAEK-USLU line were used as material. Different doses (0, 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 60, 75 and 90 ppm) of boron solutions were used in this experiment. Sprout percentage, root length, shoot length, dry weight were measured at 14 days after sowing. Sprout percentage wasn’t different with increased boron concentration. The highest sprout percentage at 15 ppm was 92.67 % for TAEK-USLU line. The lowest sprout percentage at 90 and 75 ppm was % 83.33 for Dinçer and Shifa respectively. The highest root lenght at 22.5 ppm was 5.600 cm for Shifa. The lowest root length at 90 ppm was 1.650 cm for Shifa. The highest shoot length at 7.5 ppm was 6.703 cm for Shifa. The lowest shoot length at 90 ppm was 2.480 cm for Dinçer. The highest dry weight at 22.5 ppm was 21.33 mg for Shifa, respectively. The lowest dry weight at 90 ppm was 9.00 mg for Yenice 5-38, respectively.

Çalışmada bor (B) dozlarının aspir bitkisinin bazı çeşitleri ve aspir hattının çıkış oranı, bitki kök uzunluğu, bitki boyu ve kuru ağırlıkları üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2011 yılında yürütülmüştür. Materyal olarak Yenice 5-38, Shifa, Dinçer ve Remzibey-05 çeşitleriyle TAEK-USLU hattı kullanılmıştır. Araştırmada 10 farklı bor dozu (0, 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 60, 75 ve 90 ppm) kullanılmıştır. Ekimden 14 gün sonra çıkış oranı, kök uzunluğu, bitki boyu, yaş bitki ve kuru bitki ağırlıkları ölçülmüştür. Denemede çıkış oranının artan bor konsantrasyonuna bağlı olarak değişmediği görülmüştür. En yüksek çıkış oranı TAEK-USLU hattından 15 ppm’de % 92.67 olarak belirlenmiştir. En düşük çıkış oranı ise Dinçer çeşidinden 90 ppm’de ve Shifa çeşidinden 75 ppm’de % 83.33 olarak tespit edilmiştir. En yüksek kök uzunluğu Shifa çeşidinden 22.5 ppm’de 5.600 cm olarak belirlenirken, en düşük kök uzunluğu Shifa çeşidinden 90 ppm’de 1.650 cm olarak elde edilmiştir. En yüksek bitki boyu aynı çeşitten 7.5 ppm’de 6.703 cm olarak belirlenirken, en düşük bitki boyu 90 ppm’de 2.480 cm ile Dinçer çeşidinde görülmüştür. En yüksek bitki kuru ağırlığı 22.5 ppm’de sırasıyla 21.33 mg olarak Shifa çeşidinden alınmıştır. En düşük bitki kuru ağırlığı ise 90 ppm’de sırasıyla 9.00 mg ile Yenice 5-38 çeşidinde belirlenmiştir.

 • Anonim, 2010. International Rules for Seed Testing. ISTA, Vol: 5.
 • Bergman, W., 1992. Colour Atlas: Nutritional Disorders of Plants. Pp 204-239. Gustav Fischer. New York.
 • Boyacı, H., D. Uygan ve G. Gönültaş, 2009. Borun Bitkisel Üretimdeki Önemi. 4.Uluslararası Bor Sempozyumu. 15-17 Ekim 2009. Eskişehir.
 • Çamaş, M., 2006. Borun Genotoksik Etkilerinin Hordeum vulgare L. Üzerinde İncelenmesi. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi (Basılmamış).
 • Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları Ii). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ders Kitabı, 295s
 • Gezgin, S., 2008. Tahılların Bor Noksanlığına Tepkileri. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008.
 • Harite, Ü., 2008. Pamukta Bor Toksisitesine Dayanıklılık. Adnan Menderes Ünv. Fen Bilimleri Ens. ZTO-YL-0001 (Yüksek Lisans Tezi). Aydın.
 • Hu, H., S.G. Penn, C.B. Lebrilla and P.H. Brown, 1997. Isolation and characterization of soluble boron complexes in higher plants. Plant Physiol., 113: 649–55.
 • Mengel, K., 1976. Bitkinin Beslenmesi ve Metabolizması. Çukurova Ün. Zir. Fak. Yayınları: 162 Ders Kitabı 12.
 • Özbek, N., 1973. Toprak Verimliliği ve Gübreler. 1. Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları. No:525.
 • Paul, J.G., R.O. Nable ve A.J. Rathjen, 1992. Physiological and genetic control of the tolerance of wheat to high concentrations of Boron and implications for plant breeding. Plant and Soil, 146, 251–260.
 • Sezen, Y., 1991. Gübreler ve Gübreleme. Atatürk Ünv. Yayınları. No: 679.
 • Shelp, B.J. ve V.I. Shattuck, 1987. Boron nutrition and mobility, and its relation to hallow stem and the elemental composition of greenhouse grown cauliflower. J. Plant Nutr., 10(2):143-162.
 • Warington, K., 1923. The Effect of Boric Acid and Borax On the Broadbean and Certain Other Plants. Ann. Bot. 37,401-466.
 • Yadav, H.D. ve M.C. Dahankar, 1989. Effect of choloride salinity and boron on germination, growth and mineral composition of chickpea. Annals of Arid Zone, 28(1-2): 63-67.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hümeyra Yaman

Author: Duran Katar

Author: Nilgün Bayraktar

Bibtex @ { tarbitderg136990, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2012}, volume = {21}, pages = {8 - 15}, doi = {}, title = {Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yaman, Hümeyra and Katar, Duran and Bayraktar, Nilgün} }
APA Yaman, H , Katar, D , Bayraktar, N . (2012). Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 8-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11500/136990
MLA Yaman, H , Katar, D , Bayraktar, N . "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21 (2012): 8-15 <http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11500/136990>
Chicago Yaman, H , Katar, D , Bayraktar, N . "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21 (2012): 8-15
RIS TY - JOUR T1 - Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi AU - Hümeyra Yaman , Duran Katar , Nilgün Bayraktar Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 15 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi %A Hümeyra Yaman , Duran Katar , Nilgün Bayraktar %T Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi %D 2012 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Yaman, Hümeyra , Katar, Duran , Bayraktar, Nilgün . "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Çıkış ve Genç Bitki Gelişimi Döneminde Bor Toksitesinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21 / 1 (March 2012): 8-15.