Year 2019, Volume 13, Issue 3, Pages 130 - 135 2019-05-24

Bacterial Skin Infections in Children
Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları

Fadime KILINÇ [1]

47 137

Amaç: Çocukluk çağında görülen bakteriyel deri enfeksiyonlarının sıklığı, klinik, demografik ve epidemiyolojik özelliklerinin
araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 0-16 yaş arasında bakteriyel deri hastalığı tanısı alan hastalar dâhil edildi. Hastaların;
yaşları, cinsiyeti, enfeksiyonun tipi, lezyonların yerleşim yeri, enfeksiyonların mevsimlere göre dağılımı, aile öyküsü, yaşadığı
yer, sosyoekonomik durum ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi.
Bulgular: Bakteriyel deri enfeksiyonu tanısı konan 135 çocuk hastanın 71’i kız (%52.6), 64’ü erkek (%47.4)’ti. Yaş gruplarına
göre yapılan değerlendirmede; hastaların %34’ü 0-2 yaşta, %18.5’i 3-5 yaşta, %31’i 6-11 yaşta, %16.2’si 11-16
yaştaydı. Hastalarda altı çeşit bakteriyel deri enfeksiyonu mevcuttu. İmpetigo %37, sekonder piyoderma %21.5, paronişi
%16.2, follikülit %14.1, fronkül %8.9, sellülit %2.2 oranında saptandı. Yaz ve sonbahar aylarında daha sık görüldüğü
izlendi (%34, %36). Eşlik eden hastalık %9.6 olguda mevcuttu.
Sonuç: Çocuklarda bakteriyel deri enfeksiyonları sık görülür ve çoğu önlenebilir hastalıklardır. Komplikasyonları açısından
erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu nedenle, halkın bu konuda eğitimi ve koruyucu hekimlik yönünden de bulaşmayı
azaltacak önlemlerin alınması gereklidir.
Bakteriyel, Çocuk, Deri hastalıkları, Folikülit, Fronkül, İmpetigo
 • 1. Resnick SD. Pyodermas and toxin mediated syndromes. In: Harper J, Orange A, Prose N (eds). Texbook of Pediatric Dermatology. 2nd ed. Massachusetts: Blackwell Science USA, 2006:455-62.
 • 2. Yaylı S. Sık görülen bakteriyel deri enfeksiyonları. Türkderm 2011; 45 Özel Sayı 2: 104-8.
 • 3. Paller AS, Mancini AJ. Bacterial skin disorders. In: Hurvitz, Clinical Pediatric Dermatology. 3th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006:365-96.
 • 4. World Health Organization. Child and adolescent health and development. epidemiology and management of common skin diseases in children in developing countries. Erişim tarihi: 02.09.2017. Available from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/ WHO_FCH_CAH_05.12_eng.pdf 2005
 • 5. Bowen AC, Mahé A, Hay RJ, Andrews RM, Steer AC, Tong SY, et al. The global epidemiology of impetigo: A systematic review of the population prevalence of impetigo and pyoderma. PLoS One 2015;10:e0136789.
 • 6. Bechelli LM, Haddad N, Pimenta WP, Pagnano PM, Melchior E, Fregnan RC, et al. Epidemiological survey of skin diseases in school children living in the Porus Valley (Acre state, Amazonia, Brazil). Dermatologica 1981;163:78- 93.
 • 7. Kiprono SK, Muchunu JW, Masenga JE. Skin diseases in pediatric patients attending a tertiary dermatology hospital in Northern Tanzania: A cross-sectional study. BMC Dermatol 2015;15:16.
 • 8. Nanda A, Al-Hasawi F, Alsaleh QA. A prospective survey of pediatric dermatology clinic patients in Kuwait: An analysis of 10,000 cases. Pediatr Dermatol 1999;16:6-11.
 • 9. Sardana K, Mahajan S, Sarkar R, Mendiratta V, Bhushan P, Koranne RV, et al. The spectrum of skin disease among Indians. Pediatr Dermatol 2009;26:6-13.
 • 10. Balai M, Khare AK, Gupta LK, Mittal A, Kuldeep CM. Pattern of pediatric dermatoses in a tertiary care centre of South West Rajasthan. Indian J Dermatol 2012;57:275-8.
 • 11. Awal G, SinghSP, Sharma S, Kaur J. Spectrum and pattern of pediatric dermatoses in under five population in a tertiary care centre. Int J Res Dermatol 2016;2:69-76.
 • 12. Wenk C, Itin PH. Epidemiology of pediatric dermatology and allergology in the region of Aargau, Switzerland. Pediatr Dermatol 2003;20:482-7.
 • 13. Dogra S, Kumar B. Epidemiology of skin diseases in school children: A study from Northern India. Pediatr Dermatol 2003;20:470-3.
 • 14. Mostafa FF, Hassan AAH, Soliman MI, Nassar A, Deabes RH. Prevalence of skin diseases among infants and children in Al Sharqia Governorate, Egypt. Egyptian Dermatology Online Journal 2012;8:1-14.
 • 15. Patel KB, Bhanu R, Desai BR. Pediatric dermatoses encountered in dermatology outpatient department of a teaching institute. Int J Contemp Pediatr 2016;3:1178-84.
 • 16. Oruk Ş, llter N, Atahan CA, Gürer MA. Çocuklarda dermatolojik problemler. T Klin Dermatoloji 2002;12:1-4.
 • 17. Serarslan G, Akçalı C, Özer C. Çocukluk çağında karşılaşılan deri hastalıkları. Türk Aile Hek Derg 2007;11:13-6.
 • 18. Tamer E, Ilhan MN, Polat M, Lenk N, Alli N. Prevalence of skin diseases among pediatric patients in Turkey. J Dermatol 2008;35:413-8.
 • 19. Can B, Kavala M, Türkoğlu Z, Zindancı I, Südoğan S, Topaloğlu F. Prevalence of skin conditions among pediatric patients in the region of Istanbul. Türkderm 2011;45:10-11.
 • 20. Inanir I, Sahin MT, Gündüz K, Dinç G, Türel A, Oztürkcan S. Prevalence of skin conditions in primary school children in Turkey: Differences based on socioeconomic factors. Pediatr Dermatol 2002;19:307-11.
 • 21. Jawade SA, Chugh VS, Gohil SK, Mistry AS, Umrigar DD. A clinicoetiological study of dermatoses in pediatric age group in tertiary health care center in South Gujarat Region. Indian J Dermatol 2015;60:635.
 • 22. Reddy VS, Anoop T, Ajayakumar S, Bindurani S, Rajiv S, Joy Bifi J. Study of clinical spectrum of pediatric dermatoses in patients attending a tertiary care center in North Kerala. Indian J Paediatr Dermatol 2016;17:262-72.
 • 23. Kalu EI, Wagbatsoma V, Ogbaini-Emovon E, Nwadike VU, Ojide CK. Age and sex prevalence of infectious dermatoses among primary school children in a rural South-Eastern Nigerian community. Pan Afr Med J 2015;20:182.
 • 24. Tack KJ, Keyserling CH, McCarty J, Hedrick JA. Study of use of cefdinir versus cephalexin for treatment of skin infections in pediatric patients. The Cefdinir Pediatric Skin Infection Study Group. Antimicrob Agents Chemother 1997;41:739-42.
 • 25. Singh A, L Gupta LK, Khare AK, Mittal A, CM Kuldeep CM, Balai M. A clinico-bacteriological study of pyodermas at a Tertiary Health Center in Southwest Rajasthan. Indian J Dermatol 2015;60:479– 84.
 • 26. Roy S, Jindal R, Jain E. Patterns of pediatric dermatoses at a tertiary care centre in Uttarakhand. J Evid Based Med Healthc 2016;3:345-7.
 • 27. Gibbs S. Skin disease and socioeconomic conditions in rural Africa: Tanzania. Int J Dermatol 1996;35:633-9.
 • 28. Çicek D, Dertlioglu SB, Çolak C. Yatarak tedavi gören çocuk hastalarda deri hastaliklarinin mevsimsel degişimi ve sıklığı. F U Sağ Bil Tip Derg 2009:23:31-5.
 • 29. Banerjee S, Gangopadhyay D, Jana S, Chanda M. Seasonal variation in pediatric dermatoses. Indian J Dermatol 2010;55:44-6.
 • 30. Sahl WJ Jr, Mathewson RJ. Common facial skin lesions in children. Quintessence Int 1993;24:475-8.
 • 31. Ghosh SK, Saha DK, Roy AK. A clinico-aetiological study of dermatoses in pediatric age group. Ind J Dermatol 1995;40:29-31.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Fadime KILINÇ
Institution: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara

Bibtex @research article { tchd538175, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {University of Health Science Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {130 - 135}, doi = {10.12956/tjpd.2018.339}, title = {Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları}, key = {cite}, author = {KILINÇ, Fadime} }
APA KILINÇ, F . (2019). Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13 (3), 130-135. DOI: 10.12956/tjpd.2018.339
MLA KILINÇ, F . "Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 130-135 <http://dergipark.org.tr/tchd/issue/45426/538175>
Chicago KILINÇ, F . "Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019): 130-135
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları AU - Fadime KILINÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.339 DO - 10.12956/tjpd.2018.339 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 135 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.339 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.339 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları %A Fadime KILINÇ %T Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.339 %U 10.12956/tjpd.2018.339
ISNAD KILINÇ, Fadime . "Çocuklarda Bakteriyel Deri Enfeksiyonları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 130-135. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.339