Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 119 - 128 2017-09-20

Türk Hukukunda Alonj

Hüsnü Turanlı [1]

251 1128

Emre yazılı kambiyo senetlerinin devri ciro ve zilyetliğinin teslimi ile gerçekleşir. Ciro, kural olarak senedin arka yüzüne yapılır, ancak yer kalmadığı takdirde arka yüzünün uzantısı olarak kabul edilen ve senede iliştirilen alonj adlı kâğıda da yapılabilir. Dolayısıyla senedin arkasına yazılabilen tüm kayıtlar, bu bağlamda, ciro, aval, ihbar, ibraz şerhleri ve karşılıksızdır işlemi alonj üzerine yazılabilir. Kıymetli evrakta senetler sıkı şekil esasına tabi iken alonjun kanunen öngörülen bir şekli yoktur. Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı gibi son yıllarda alonj kullanılarak emre yazılı senetlerde sahtecilik girişimlerinde artma görülmüştür. Dolayısıyla, tıpkı senetlerde olduğu gibi, alonjda da belirli şekil şartlarının aranması gereklidir.

emre yazılı senetler, ciro, alonj
 • Arslan, Çetin&Kayançiçek, Murat (2010) 5941 sayılı Çek Kanunu Şerhi, Hukuk-Ceza, Ankara.
 • Alışkan, Murat, (1998) Kambiyo Senetlerinde Temlik Cirosu, İstanbul, Yaylım Yayıncılık.
 • Bilgili, Fatih&Demirkapı, (2012) Kıymetli Evrak Hukuku, Bursa.
 • Bozer, Ali&Göle, Celal (2006) Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara.
 • Can, Mertol (2011) Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara.
 • Ekici, Akın&Durakanoğlu, Nihayet, (2013) Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe, İstanbul.
 • Erdem, Nuri (2008) Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tahrifat), İstanbul.
 • Erman, Eyüp Sabri (1973) Poliçe- Bono- Çek ve Kambiyo Senetlerine Ait Özel Takip Yolları, Ankara.
 • Günay, Erhan (2015) Cirolu Çeklerde Yetkili Hamil, Ankara.
 • Hacıömeroğlu, Oğuzhan (2010) 'Kıymetli Evrak Hukukunda Ciro' (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztan, Fırat (2012) Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 17.Bası, Ankara.
 • Poroy, Reha&Tekinalp, Ünal (2013) Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Gözden Geçirilmiş 21. Bası, İstanbul.
 • Pulaşlı, Hasan (2015) Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4.Baskı, Ankara.
 • Sevi, Ali Murat (2014) Anonim Ortaklıkta Payın Devri, 3.Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Turanlı, Hüsnü (2015) Sermaye Ortaklıklarında Payın Devri, İzmir Barosu Dergisi, S.2, s.13-56.
 • Ülgen, Hüseyin&Helvacı, Mehmet&Kendigelen, Abuzer&Kaya, Arslan (2013) Kıymetli Evrak Hukuku, 8.Bası, İstanbul. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/allonge s.e.t. 19.03.2017. http://www.fransizcasozluk.net/s'allonger.htm s.e.t. 19.03.2017. Kazancı Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11cd-2012-30554.htm&kw=alonj#fm s.e.t. 21.03.2017.
 • Kazancı Bilgi Bankası http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=12hd-2013-25615.htm&kw=alonj#fm s.e.t.21.03.2017.
 • Kazancı Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=12hd-2012-12195.htm&kw=alonj#fm s.e.t. 21.03.2017.
 • Kazancı Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=12hd-2012-12420.htm&kw=`2012/12420`#fm s.e.t. 24.03.2017.
 • http://portal.webtasari.net/wp-content/themes/haberv8/yazdir.php?id=184 s.e.t.08.04.2017. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100120-11-1.pdf s.e.t.08.04.2017.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüsnü Turanlı

Bibtex @research article { tfm341754, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {119 - 128}, doi = {}, title = {Türk Hukukunda Alonj}, key = {cite}, author = {Turanlı, Hüsnü} }
APA Turanlı, H . (2017). Türk Hukukunda Alonj. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 3 (1), 119-128. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341754
MLA Turanlı, H . "Türk Hukukunda Alonj". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 119-128 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341754>
Chicago Turanlı, H . "Türk Hukukunda Alonj". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 119-128
RIS TY - JOUR T1 - Türk Hukukunda Alonj AU - Hüsnü Turanlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 128 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Türk Hukukunda Alonj %A Hüsnü Turanlı %T Türk Hukukunda Alonj %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Turanlı, Hüsnü . "Türk Hukukunda Alonj". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 1 (September 2017): 119-128.