Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-4576 | e-ISSN 2149-6250 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |


TFM, günümüzde oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturan ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanında yapılan bilimsel çalışmalara yer veriyor. Bu alanı kısaca “ticaretin hukuku” olarak tanımlamak mümkündür. Bu alan, ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka ve sermaye piyasası hukuku gibi ticaret hukukunun alt branşlarını kapsadığı gibi, telif, marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, bitki çeşitleri ve entegre devreler gibi fikri mülkiyet hukuku branşlarını da kapsamaktadır.

Rekabetin küresel ticaretteki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Ticaret hukuku bu yüzden günümüzde “rekabetin hukuku” şeklinde tanımlanabilir. Ticari alandaki tüm süjelerin hukuken iyi dizayn edilmesi ve buna bağlı olarak sağlıklı işleyişi, bu alanın rekabet kapasitesini belirlemeye yarayan önemli göstergedir.

TFM, rekabet gücü yüksek girişimlerin ortaya çıkması adına hukuki destek sunmayı amaçlamaktadır. Güçlü tarihi birikimi ve stratejik konumu itibariyle ülkemizin dünya çapındaki ticarette etkinliğinin ancak güçlü hukuki yapıya sahip kurumlar sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle TFM’nin bir "rekabet ve inovasyon hukuku dergisi" olmasını arzu ediyor ve tüm meslektaşlarımızı bu akademik işbirliği ortamına bilimsel çalışmalarıyla destek olmaya davet ediyoruz.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

ISSN 2149-4576 | e-ISSN 2149-6250 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
Kapak Resmi


TFM, günümüzde oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturan ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanında yapılan bilimsel çalışmalara yer veriyor. Bu alanı kısaca “ticaretin hukuku” olarak tanımlamak mümkündür. Bu alan, ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka ve sermaye piyasası hukuku gibi ticaret hukukunun alt branşlarını kapsadığı gibi, telif, marka, patent, tasarım, coğrafi işaret, bitki çeşitleri ve entegre devreler gibi fikri mülkiyet hukuku branşlarını da kapsamaktadır.

Rekabetin küresel ticaretteki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Ticaret hukuku bu yüzden günümüzde “rekabetin hukuku” şeklinde tanımlanabilir. Ticari alandaki tüm süjelerin hukuken iyi dizayn edilmesi ve buna bağlı olarak sağlıklı işleyişi, bu alanın rekabet kapasitesini belirlemeye yarayan önemli göstergedir.

TFM, rekabet gücü yüksek girişimlerin ortaya çıkması adına hukuki destek sunmayı amaçlamaktadır. Güçlü tarihi birikimi ve stratejik konumu itibariyle ülkemizin dünya çapındaki ticarette etkinliğinin ancak güçlü hukuki yapıya sahip kurumlar sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle TFM’nin bir "rekabet ve inovasyon hukuku dergisi" olmasını arzu ediyor ve tüm meslektaşlarımızı bu akademik işbirliği ortamına bilimsel çalışmalarıyla destek olmaya davet ediyoruz.

Dizinler