Dergi Sahibi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Rauf KARASU 
Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Cahit SULUK 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Prof. Dr. Şafak NARBAY 
Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. İsmail KIRCA 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Prof. Dr. Zekeriyya ARI 
Uludağ Üniversitesi 

* Üniversite adına göre sıralı 

Editörler

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Dr. Öğrt. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Dr. Öğrt. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Almanca Dil Editörü 

Arş. Gör. Dr. Nevin MERAL 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - İngilizce Dil Editörü

Editör Yardımcıları

Öğrt. Gör. Dr. Ceren CERİT DİNDAR 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Öğrt. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Şule IŞIN 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Zehra AVCI 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi