Turkish Journal of Clinics and Laboratory
Cover Image
e-ISSN 2149-8296 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

Index Copernicus value: 61.03

Dear Colleagues,

 Turkish Journal of Clinics and Laboratory welcomes articles concerning original clinical and laboratory or experimental studies, case reports, reviews, letters to the editor, brief reports and original images from every branch of medicine.

 Currently we give a doi number for all abstracts accepted for publication. We accept articles written both in Turkish and English.

  Sincerely,

Editors-in-Chief

Professor Serdar Günaydın, MD

Professor Mustafa Altınbaş, MD

Associate Editor

Orhan Eren Günertem, MD


Indexing and Abstracting:

Index Copernicus, DOAJ, DRJI, Crossref, Infobase Index, International scientific indexing, CiteFactor, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizin, Türk Medline, ULAKBİM-TR, International Scientific Index

Published 4 times annually. 

ISSN No: 2149-8296.Turkish Journal of Clinics and Laboratory

e-ISSN 2149-8296 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Cover Image

37.718

80.582

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

Index Copernicus value: 61.03

Dear Colleagues,

 Turkish Journal of Clinics and Laboratory welcomes articles concerning original clinical and laboratory or experimental studies, case reports, reviews, letters to the editor, brief reports and original images from every branch of medicine.

 Currently we give a doi number for all abstracts accepted for publication. We accept articles written both in Turkish and English.

  Sincerely,

Editors-in-Chief

Professor Serdar Günaydın, MD

Professor Mustafa Altınbaş, MD

Associate Editor

Orhan Eren Günertem, MD


Indexing and Abstracting:

Index Copernicus, DOAJ, DRJI, Crossref, Infobase Index, International scientific indexing, CiteFactor, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizin, Türk Medline, ULAKBİM-TR, International Scientific Index

Published 4 times annually. 

ISSN No: 2149-8296.Volume 10 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Seçkin atletlerde tam kan viskozitesi ve sol ventrikül geometrisi: atlet kalbi üzerine bir çalışma
  Pages 136 - 141
  Serkan Duyuler
 2. Erişkin hastalarda kardiyopulmoner bypass sonrası gelişen akut böbrek hasarının erken tanısında neutrophil gelatinase-associated lipocalin ve sistatin C’nin önemi
  Pages 142 - 148
  Okan Yıldız, Selim Çapçı, Ahmet Ünlü, Baran Şimşek, İlhan Paşaoğlu
 3. A retrospective study of influenza rapid antigen test positivity with drug prescribing and clinical symptoms
  Pages 149 - 155
  Derya Bayırlı Turan, Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek, Tuba Kuruoğlu, Ayça Pamukcu, Kıvanç Şerefhanoğlu
 4. Age and gender related tooth loss and partial edentulism among the adulthoods
  Pages 156 - 162
  Perihan Oyar, Caner Öztürk, Gülşen Can, Pınar Altıncı, Derya Ersel
 5. Bir devlet hastanesi acil servisinde kırık tanısı alan hastaların değerlendirilmesi
  Pages 163 - 167
  Çağdaş Pamuk
 6. D vitamini testinin akılcı kullanımı: Test mi? Ya da tedavi mi?
  Pages 168 - 178
  Huri seval Çakmak, Yunus Nadi Yüksek, Tanju Tütüncü, Emine Özer Küçük, Turan Turhan, Dilek Berker, Rabia Kahveci
 7. Diagnostic value of biplanar ultrasonographic assessment in detecting degenerative changes in femoral articular cartilage
  Pages 179 - 183
  Meltem Özdemir, Rasime Pelin Kavak
 8. Farklı desensitizerlerin dentin tübüllerine etkisinin incelenmesi: in vitro taramalı elektron mikroskop analizi
  Pages 184 - 189
  Çise Nazım, İbrahim Levent Taner
 9. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olan bireylerde fruktoz tüketiminin değerlendirilmesi
  Pages 190 - 196
  Aliye Kuyumcu, Tuğrul Pürnak, Emine Akal Yıldız
 10. Possible predictive markers to make a decision for surgical intervention in discography
  Pages 197 - 208
  Mustafa Ogden, Ulaş Yüksel, Süleyman Akkaya, İbrahim Umut Bulut, Bülent Bakar, Mehmet Faik Özveren
 11. The effects of insulin and glucose on growth and expression of mar regulon in E. coli
  Pages 209 - 216
  Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek, Gülşen Uz, Aslı Bayraktar, Pınar Köseoğlu, Yağmur Ofluoğlu, Benay Daylan, Mine Anğ Küçüker
 12. Laparoskopi veya laparatomi ile histerektomi uygulanan hastaların postoperatı̇f vajı̇nal uzunluk ve kaf hematomu yönünden karşılaştırılması
  Pages 217 - 222
  Erkan Şimşek, Pınar Kadiroğulları, Kerem Doğa Seçkin, Onur Karaaslan, Hüseyin Kıyak, Gökhan Yıldırım
 13. Oküler yüzey hastalıklarında amniyon membran transplantasyonu endikasyonları ve sonuçları
  Pages 223 - 229
  Nesrin Büyüktortop Gökçınar, Tevfik Oğurel, Erhan Yumuşak, Zafer Onaran
 14. Fournier gangreninde mortaliteyi öngörmede skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi
  Pages 230 - 234
  Sadettin Er, Ramazan Topçu, Deniz Tikici, Sabri Özden, Mesut Tez
 15. Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
  Pages 235 - 241
  Reyhan Öztürk, Salih Cesur, Esma Meltem Şimşek, Süha Şen, Laser Sanal
 16. Çocukluk çağı glob yaralanmalarının epidemiyolojisi
  Pages 242 - 246
  Tevfik Oğurel, Zafer Onaran, Nurgül Örnek, Erhan Yumuşak, Yaşar Ölmez
 17. Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?
  Pages 247 - 250
  Neslihan Karakurt, Havva Nur Peltek Kendirci
 18. Bruksizm teşhis ve tedavisi üzerine güncel yaklaşımlar: Derleme
  Pages 251 - 258
  Merve Erdoğ Özgür, Özge Arifağaoğlu, Didem Karabekmez
 19. Importance of human umbilical vein endothelial cells in experimental cardiovascular studies
  Pages 259 - 261
  Esin Akbay
 20. Addison hastalığı ile renal tüberküloz birlikteliği
  Pages 262 - 264
  Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Salih Cesur, Cemal Bulut, Emine Ergün, Sami Kınıklı, Taliha Karakök, Serap Yağcı, Ali Pekcan Demiröz
 21. Does a four-days leg pain require a surgery under cardiopulmonary bypass in a 28-years-old person? Acute type A aortic dissection in a young patient
  Pages 265 - 267
  Ata Niyazi Ecevit, Hakan Çomaklı, Orhan Eren Günertem
 22. Metal head fatigue fracture and coin like metal corpora libera in two cases. Is the reason -3 size head usage?
  Pages 268 - 271
  Ali Utkan, Hüsamettin Çakıcı, Bülent Özkurt, Abdülrahim Dündar
 23. Ortodontik tedavi sonrası oluşan beyaz nokta lezyonlarının rezin infiltrasyon tekniği ile tedavisi: olgu sunumu
  Pages 272 - 276
  Nur Burcu Ulusoy