Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 163 - 169 2018-07-21

Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi
Hunters profile analysis with hunter scale in Turkey

Ulukan Büyükarıkan [1]

152 475

Türk toplumu açısından avcılık kültürel bir değerdir. Yaban hayatı kaynaklarının kullanımında önemli bir role sahip olan avcı profilinin belirlenmesi için çalışmada “avcı ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde avlanma belgesine sahip 1160 avcı araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre; avcıların genel eğitim seviyesinin lise ve üzeri olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu, Türkiye’deki avcı profilini ifade eden en önemli faktörün “av tutkusu” olduğu, avcılığın kültürel bir olgu olması nedeniyle, avlanma şekli ve faaliyetlerinin “avcılık etiği ve avcılığın gerekleri” faktörüyle desteklendiği ifade edilebilir. Çalışmaya katılan avcıların tamamına yakını yürürlükteki avlanma mevzuatının sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmaksızın düzenlendiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak; kotalı avcılık sisteminin paralı avcılığın alt yapısını oluşturduğu konusunda da şüpheleri bulunmaktadır. Sorunların aşılabilmesi ve sürdürülebilir avcılık stratejilerinin oluşturulabilmesi için yürüklükteki “Kara Avcılığı Kanunu” maddelerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki geçerli olan kurallar ile uyumlu bir çerçevede yeniden tasarlanması önerilmektedir. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının (avcılık atıcılık kulüpleri, yaban hayatı dernekleri vd.) ortak bir çerçevede kararlar alabilmelerinin yaban hayatı ve avcılık açısından olumlu gelişmelere damga vurabileceği ifade edilebilir.
In terms of the Turkish community, hunting is a cultural value. The "Hunter Scale" was used in the study to determine the land hunter profile, which has an important role in the use of wildlife resources. In the survey conducted in Turkey were investigated, 1160 certified hunter. According to the data obtained from the study; it was determined that the general education level of the hunters was high school above and the income level of the hunters was low. Hunter's profile representing the most important factor of Turkey "hunting passion" is, because it is a cultural phenomenon of hunting, hunt type, and activities "hunting ethics and requirements of hunting" can be expressed as supported by the factor. Nearly all of the hunters stated that the current hunting legislation was regulated without the opinion of civil society organizations. In addition, the hunter has a suspicion that the "quota hunting system" constitutes the sub-structure of the paid hunting. In order to overcome the problems and establish sustainable hunting strategies the "Hunting Laws in Turkey," it is proposed to redesign in a framework compatible with the rules applicable to the European Union countries. In addition, the General Directorate of Nature Conservation and National Parks and non-governmental organizations (hunting and shooting clubs, wildlife associations etc.) can make joint decisions in a common frame, which is a positive development in terms of wildlife and hunting.
 • Ardahan, F., Turgut, T., 2013. Rekreatif olarak balıkçılık ve kara avcılığı ile uğraşanların profilleri: bu bireylerin avlanma bilinç düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1): 1550-1566.
 • Ay, Z., Bilgin, F., Şafak, İ. Akkaş, M.E., 2005. Ege bölgesinde avlanma kartı olan avcıların profilinin belirlenmesi. Teknik Bülten, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İzmir. Baur, E.H., McNab, R.B., Williams Jr, L.E, Ramos, V.H., Radachowsky, J., Guariguata, M.R., 2012. Multiple forest use through commercial sport hunting: lessons from a community-based model from the Petén, Guatemala. Forest Ecology and Management, 268: 112-120.
 • Cahoone, L., 2009. Hunting as a moral good. Environmental Values, 18(1): 67-89.
 • Chitwood, M.C., Peterson, M.N., DePerno, C.S., 2011. Assessing dog hunter identity in coastal North Carolina. Human Dimensions of Wildlife, 16, 128–141.
 • Cook, M.A., Chitwood, M.C., Palmer, D., DePerno, C.S., Gross, K., 2015. Evaluating deer hunters’ support for hunting deer with dogs. Human Dimensions of Wildlife, 20(2): 174-181.
 • DKMP, 2016. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı Kayıtları, Ankara.
 • DKMP, 2017. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı Kayıtları, Ankara, http://www.milliparklar.gov.tr/anasayfa/avbisgiris.aspx?sflang=tr, Erişim: 03.12.2017.
 • Elmas, H., 2008. Kara avcılığı kanununa muhalefet suçlarını işleyenlerin sosyo-kültürel yapısı: Denizli ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A., 2009. Discovering Statistics Using SPSS (Third Edition). SAGE, Dubai. Güngör, İ., 2008. Kırgızlarda kartalla avcılık geleneği. Acta Turcica, 1(1): 327-344.
 • Hafızoğulları, S. I., 2006. Tekirdağ İl’inde yapılan kara avcılığının yaban hayatı üzerindeki etkileri ve avcılığın sosyo-ekonomik boyutları. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Kelly, J.R., Rule, S., 2013. The hunt as love and kill: hunter-prey relations in the discourse of contemporary hunting magazines. Nature and Culture, 8(2): 185-204.
 • Oğurlu, İ., 2008. Yaban hayatı kaynaklarımızın yönetimi üzerine. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 35-88.
 • Özdamar, K., 1999. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özdamar, K., 2010. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 2. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Şafak, İ., 2009. Avcı derneklerine üye avcıların kültürel özellikleri (İzmir ili örneği). Acta Turcica, 1(1): 327-344.
 • Şafak, İ., Başar, H., 2014. Avcı davranışını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 64(1): 38-50.
 • Tavşancıl, E., 2010. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (Dördüncü Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yamane, T., 1967. Statistics: An introductory analysis (Second Edition). Harper and Row, New York.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering, Social
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-1539-7157
Author: Ulukan Büyükarıkan (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 21, 2018

Bibtex @research article { tjf386961, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {163 - 169}, doi = {10.18182/tjf.386961}, title = {Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi}, key = {cite}, author = {Büyükarıkan, Ulukan} }
APA Büyükarıkan, U . (2018). Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry, 19 (2), 163-169. DOI: 10.18182/tjf.386961
MLA Büyükarıkan, U . "Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi". Turkish Journal of Forestry 19 (2018): 163-169 <http://dergipark.org.tr/tjf/issue/38486/386961>
Chicago Büyükarıkan, U . "Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi". Turkish Journal of Forestry 19 (2018): 163-169
RIS TY - JOUR T1 - Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi AU - Ulukan Büyükarıkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18182/tjf.386961 DO - 10.18182/tjf.386961 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 169 VL - 19 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.386961 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.386961 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi %A Ulukan Büyükarıkan %T Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi %D 2018 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18182/tjf.386961 %U 10.18182/tjf.386961
ISNAD Büyükarıkan, Ulukan . "Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi". Turkish Journal of Forestry 19 / 2 (July 2018): 163-169. https://doi.org/10.18182/tjf.386961
AMA Büyükarıkan U . Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(2): 163-169.
Vancouver Büyükarıkan U . Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(2): 169-163.