Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 215 - 224 2018-12-15

Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları

Bayram AKAY [1] , Nihal YILMAZ [2]

83 193

Ekoturizm alanına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta birçok sertifika programları düzenlenmiştir. Araştırmanın amacı, ekoturizm sertifikalarından PAN Parks Sertifikası’nın Kırklareli’nin Istıranca Dağları ve Longoz Milli Parkı’nda uygulanabilirliği ve hâlihazırda sahip olduğu Cittaslow Sertifikası’nın bölgeye kazandırdıkları tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Kırklareli merkez ve Vize ilçesinden 11 turizm paydaşı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda koruma alanları ağı (PAN Parks) uygulanabilir olduğu, Vize ilçesi Cittaslow kriterlerinin korunması gerektiği ve kazanımları ortaya konulmuştur. 

: Cittaslow, Koruma Alanları Ağı, Longoz Ormanları Milli Parkı, Vize
 • Ahmet, S. (2012). Kırklareli İçin Turizmde Yeni Bir Marka Ve Kalkınma Modeli Cittaslow Sakin Şehir Vize. http://investinkirklareli.org.tr/uploads/docs/06112013. Erişim Tarihi: (05.02.2018).
 • Akay, B. ve Zengin, B. (2012). Ekoturizm Kaynaklarının Geliştirilmesi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si. 14 (23), 115-122.
 • Anciaes, R. P. (2017). The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism, Edt: Lowry, L. İçinde Cittaslow, London, UK: SAGE Puplishing, s:268-291.
 • Arslan, Y. (2005). Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8 (13), 30-42
 • Bozok, D. ve Yılmaz, G. (2011). Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt (Ed.). Eko Turizm. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Coşar, Y. (2013).Yavaş şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları Ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çakır, G. (2014). Vize İlçesinin Turizm Coğrafyası ve Değerleri, Edirne: Edirne Matbaası.
 • Çelik, N. ve Bahar, O. (2014). Sürdürülebilir Turizmin Turizm Talebi üzerine Etkisi, 15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara.
 • Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdoğan, N. ve Yağcı, Ö. (2002). Sürdürülebilirlik Bağlamında Eko Turizmin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi, First Tourism Congress of Mediterranean Countries.
 • Ergüven, H. M. (2011). Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 3 (2), 201-211.
 • Karadeniz, C. (2014). Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Sakin Şehir Perşembe. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7 (2), 75-89.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 1 (1), 55-68.
 • Kozak, M. (2014), Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kuter, N. Ve Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. 2 (9), 146–156.
 • Menteş, İ. (2006). Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Çalışmaları, PAN Parks Raporu, http://www.kdmp.gov.tr/img/files/PAN_Parks_calismalari. Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • Morgül, Ş. (2014). Kırklareli İlinde Eko Turizm Olanakları. Electronic Journal of Vocational Colleges. 4 (4), 27-39
 • Savaş, Ü. (2010). Fao wagggs ödülü çalışmaları. http://docplayer.biz.tr/8243387-Ankaraizcihaber-faowagggs-odulu-calismalari-aih1132, Erişim tarihi: (25.11.2015).
 • http://www.ekoturizmdernegi.org/ekotur.asp, Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • https://www.ecotourism.org.au/our-certification-programs. Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • http://www.europarc.org/wpcontent/uploads/2015/05/2009_Brochure_Pan_Parks_Timeless_priceless_wilderness.pdf. Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • https://yesilgazete.org/blog/2012/10/01/kure-daglari-milli-parkina-pan-parks-sertifikasi/ Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • http://www.kdmp.gov.tr/kurumsal/projeler, Erişim Tarihi: (27.04.2017).
 • http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow, Erişim Tarihi: (05.02.2018).
 • http://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiyede-3-ilce-daha-sakin-sehir-unvani-aldi,68vF338Sx0-Kdnl49t-0QA Erişim Tarihi: (02.05.2017).
 • http://kirklareli.ormansu.gov.tr/Kirklareli/Anasayfa/kirklareli/korunanalanlar/igneadalongozu.aspx?sflang=tr Erişim Tarihi: (12.05.2017).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4658-6994
Author: Bayram AKAY (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nihal YILMAZ

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { touraj396809, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {215 - 224}, doi = {}, title = {Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları}, key = {cite}, author = {AKAY, Bayram and YILMAZ, Nihal} }
APA AKAY, B , YILMAZ, N . (2018). Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları. Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 215-224. Retrieved from http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/396809
MLA AKAY, B , YILMAZ, N . "Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 215-224 <http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/396809>
Chicago AKAY, B , YILMAZ, N . "Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 215-224
RIS TY - JOUR T1 - Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları AU - Bayram AKAY , Nihal YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 224 VL - 5 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları %A Bayram AKAY , Nihal YILMAZ %T Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları %D 2018 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD AKAY, Bayram , YILMAZ, Nihal . "Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları". Turizm Akademik Dergisi 5 / 2 (December 2018): 215-224.
AMA AKAY B , YILMAZ N . Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 215-224.
Vancouver AKAY B , YILMAZ N . Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 224-215.