Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Representation of Turkish Revolution in China Central Television (CCTV): A Case Study on “ Kemal Revolution” Documentary

Yıl 2018, Cilt: 34 Sayı: 97, 179 - 198, 09.05.2018

Öz

    Independence and the efforts of Mustafa Kemal Ataturk, the state television CCTV prepared by the revolutions of the People’s Republic of China, “World History” with a documentary television program’s eighty second part are described. “Kemal Revolution”, this documentary takes half an hour. In this documentary, Atatürk’s efforts to turn an empire which was like a demolished building into a modern nationstate, through the eyes of this system are processed. In this paper, prepared by CCTV “Kemal” Revolution “documentary, the effect of Ataturk and the Republic of Turkey in the world, was evaluated in terms of reflection and perception. This documentary images and the language used in this context, impact and perception of these forms have been studied and tried to be solved. For this purpose, qualitative content analyses was used. In this documentary, made in order to raise awareness of the Chinese people against imperialism, aims to reinforce the current regime. For this purpose in the documentary “Kemal Revolution”; Independence, the people’s movement, the struggle for liberation against imperialism and the understanding of Mustafa Kemal Ataturk’s leadership. This struggle for liberation is described as a revolt and is given as the beginning of a modern nation. Mustafa Kemal Ataturk, who led the rebellion in the documentary, has been portrayed as a great leader and has been stigmatized as the Chinese leaders.

Kaynakça

 • Attrep, Abe “A State of Wretchedness and Impotence’: A British View of Istanbul and Turkey, 1919”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1978), Chong Cing Eğitim Enstitüsü Tarih Fakültesi, Londra 1978.
 • Aydoğan, Erdal, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II, Atatürk Üniversitesi AOF, Ünite 10, Erzurum, 2010.
 • Budak, Leyla ve İlker, Erdoğan, “1990 Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kitle İletişim Sistemi ve Temel Sorunlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 S 9, Bahar 2006/1 s.109-123, http://www.ticaret.edu.tr/uploads/yayin/dergis09.htm, Erişim Tarihi: 03.3.2017.
 • Erdoğan, İrfan, Pozitivist Metodoloji ve Ötesi, Erk, Ankara, 2012.
 • İnan, Afet, Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbag Hatıraları, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul 1999.
 • Karal, Enver Ziya, Atatürk’ten Düşünceler, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara 1998.
 • Kemal’s Revolution, CCTV, https://www.youtube.com/watch?v=zo6lVZwL33U., Erişim Tarihi: 22.10.2016.
 • Laclau, Ernesto, Popülist Akıl Üzerine, çev.: Nur Betül Çelik, Epos, İstanbul, 2013.
 • Özay, Mehmet, “Çin Kültür Devrimi’yle Hesaplaşamıyor”, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/cin-kultur-devrimiyle-hesaplasamiyor/573140, Erişim Tarihi: 01.03.2017.
 • Song Yang, Kui, Çin Milliyetçi Parti Tarihi: Milliyetçi Partinin Komünistlerle Olan İşbirliği ve Mücadelesi, Sosyal Bilimler Akademik Edebi Eserler Yayınları (SSAP), Bei Jing 2008.
 • ShiYue, Zhang , 张世均 Türkiyeli Din Adamlarının Kemal Devrimine Olan Katkısı, Bei Jing: Chong Cing Eğitim Enstitüsü Tarih Fakültesi, Bei Jing, 2003.
 • Temel, Mehmet,“Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 21 Konya, 2007.
 • Toksoy, Nurcan, “Atatürk’ün Vefatının Balkanlar ve Ortadoğu Basınındaki Etkilerinin Türkiye’deki Akisleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 6 S: 2 (2005).s. 207,, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ SBED/article/viewFile/360/354, Erişim Tarihi:22.07.2011.
 • http://wenwen.sogou.com/z/q286054558.htm?w=%CD%C1%B6%FA%C6??%B6%FB%B8%EF%C3%FC&spi=2&sr=2&w8=????????&qf=20&rn=118&qs=4, Erişim Tarihi: 22.10.2016.
 • http://www.baidu.com/s?wd=%BF%AD%C4%A9%B6%FB%D6%F7%D2%E5&rsp=1&oq=%D1%C5%B2%FD%BF%AD%C4%A9%B6%FB&f=1&rsv_ers=xn1 , s. 1. Erişim Tarihi:22.10.2016.

Çin Devlet Televizyonunda Türk İnkilâbının Temsili: “Kemal İhtilâli” Belgeseli Örneği

Yıl 2018, Cilt: 34 Sayı: 97, 179 - 198, 09.05.2018

Öz

    Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklâl çabaları ve devrimleri Çin Halk Cumhuriyeti devlet televizyonu olan CCTV’nin hazırladığı “Dünya Tarihi” programının 82. bölümünde bir belgesel ile anlatılmıştır. “Kemal İhtilâli” adı verilen bu belgesel yarım saat sürmektedir. Belgeselde Atatürk’ün yıkılan bir imparatorluktan modern bir ulus devlet oluşturma çabaları bu sistemin gözünden işlenmektedir. Bu makalede CCTV’nin hazırladığı “Kemal İhtilâli” belgeseli Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyadaki etkisi, yansıma ve algılanışı açısından değerlendirilmiştir. Belgeselde kullanılan görüntüler ve dil bu kapsamda ele alınmış ve bu etki ve algılanış biçimleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel içerik analizi kullanılmıştır. Çin Halkının bilinçlendirilmesi için yapılan bu belgeselde hâlihazırdaki rejimin sağlamlaştırılması amaçlanmıştır. “Kemal İhtilali” belgeselinde amaçla; bağımsızlık, halk hareketi, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik anlayışı ile çabaları işlenmiştir. Bu kurtuluş mücadelesi bir başkaldırı olarak nitelendirilmiş ve modern bir ulusun başlangıcı olarak verilmiştir. Belgeselde başkaldırıya liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir lider olarak gösterilmiş ve Çin liderleri gibi anlatılarak yüceleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Attrep, Abe “A State of Wretchedness and Impotence’: A British View of Istanbul and Turkey, 1919”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1978), Chong Cing Eğitim Enstitüsü Tarih Fakültesi, Londra 1978.
 • Aydoğan, Erdal, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II, Atatürk Üniversitesi AOF, Ünite 10, Erzurum, 2010.
 • Budak, Leyla ve İlker, Erdoğan, “1990 Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kitle İletişim Sistemi ve Temel Sorunlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 S 9, Bahar 2006/1 s.109-123, http://www.ticaret.edu.tr/uploads/yayin/dergis09.htm, Erişim Tarihi: 03.3.2017.
 • Erdoğan, İrfan, Pozitivist Metodoloji ve Ötesi, Erk, Ankara, 2012.
 • İnan, Afet, Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbag Hatıraları, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul 1999.
 • Karal, Enver Ziya, Atatürk’ten Düşünceler, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara 1998.
 • Kemal’s Revolution, CCTV, https://www.youtube.com/watch?v=zo6lVZwL33U., Erişim Tarihi: 22.10.2016.
 • Laclau, Ernesto, Popülist Akıl Üzerine, çev.: Nur Betül Çelik, Epos, İstanbul, 2013.
 • Özay, Mehmet, “Çin Kültür Devrimi’yle Hesaplaşamıyor”, http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/cin-kultur-devrimiyle-hesaplasamiyor/573140, Erişim Tarihi: 01.03.2017.
 • Song Yang, Kui, Çin Milliyetçi Parti Tarihi: Milliyetçi Partinin Komünistlerle Olan İşbirliği ve Mücadelesi, Sosyal Bilimler Akademik Edebi Eserler Yayınları (SSAP), Bei Jing 2008.
 • ShiYue, Zhang , 张世均 Türkiyeli Din Adamlarının Kemal Devrimine Olan Katkısı, Bei Jing: Chong Cing Eğitim Enstitüsü Tarih Fakültesi, Bei Jing, 2003.
 • Temel, Mehmet,“Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 21 Konya, 2007.
 • Toksoy, Nurcan, “Atatürk’ün Vefatının Balkanlar ve Ortadoğu Basınındaki Etkilerinin Türkiye’deki Akisleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 6 S: 2 (2005).s. 207,, http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ SBED/article/viewFile/360/354, Erişim Tarihi:22.07.2011.
 • http://wenwen.sogou.com/z/q286054558.htm?w=%CD%C1%B6%FA%C6??%B6%FB%B8%EF%C3%FC&spi=2&sr=2&w8=????????&qf=20&rn=118&qs=4, Erişim Tarihi: 22.10.2016.
 • http://www.baidu.com/s?wd=%BF%AD%C4%A9%B6%FB%D6%F7%D2%E5&rsp=1&oq=%D1%C5%B2%FD%BF%AD%C4%A9%B6%FB&f=1&rsv_ers=xn1 , s. 1. Erişim Tarihi:22.10.2016.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Çelik

Şevket Nasir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 9 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 34 Sayı: 97

Kaynak Göster

Chicago Çelik, Hüseyin, ve Şevket Nasir. “Çin Devlet Televizyonunda Türk İnkilâbının Temsili: ‘Kemal İhtilâli’ Belgeseli Örneği”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 34, sy. 97 (Mayıs 2018): 179-98.