Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Azerbaijan- Turkey cooperation in the Energy Resources Transportation:From “Nabucco” to“Southern Gas Corridor

Yıl 2018, Cilt: 34 Sayı: 97, 241 - 264, 09.05.2018

Öz

    From the initial period, Azerbaijan Republic closely cooperates with Turkey in the realization of international energy projects. Turkish companies BOTASH and TPAO participate in oil and gas projects of Azerbaijan.

    After the launch of natural gas production from the gas field “Shahdeniz” and operation of Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline, Azerbaijan started to be considered as a new source of blue fuel for European countries. The beginning of 2009, gas crisis that took place between Ukraine and Russia further strengthened the relevance of the pipeline project “Nabucco”. However, the lack of gas resources volume and Western countries hesitation in financing issues impeded the implementation process of the project. In 2012 under these circumstances, Azerbaijan and Turkey launched an initiative to the construction of TANAP (Trans-Anatolian pipeline). Moreover, a year later it was decided to proceed this project on a gas route TAP (Trans-Adriatic pipeline) to Southern Italy. Thus, “Southern gas corridor” was formed which included the following projects like “Shahdeniz-2”, South Caucasus gas pipeline, TANAP and TAP. This corridor was considered as a strategic solution in the diversification of gas import routes and European energy security insurance. It should be noted that Azerbaijan and Turkey play a crucial role in the implementation of this project carrying out a significant part of funding. Moreover, Azerbaijan as a source of energy provision and Turkey as a transit country make essential contribution to the realization of “Southern gas corridor” project.

Kaynakça

 • Öğütçü, Mehmet,“Azərbaycanın “Şahdəniz-2” layihəsi və “Cənub axını”: potensial təhlükə”.Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında. Bakı, 2015, s.187-188.
 • Panfilova, Viktoriya. “Azərbaycanın enerji sahəsində təsir rıçaqları”. Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında, Bakı, 2015, s.154.
 • Azərbaycan, 4 iyun 2008.
 • Azərbaycan, 29 yanvar 2009.
 • Azərbaycan, 14 yanvar 2011.
 • Azərbaycan, 26 oktyabr 2011.
 • Azərbaycan, 18 dekabr 2013.
 • Azərbaycan, 26 fevral 2014.
 • Azərbaycan, 21 sentyabr 2014.
 • Azərbaycan, 13 fevral 2015.
 • Azərbaycan, 14 fevral 2015.
 • Azərbaycan, 18 mart 2015.
 • Azərbaycan, 19 mart 2015.
 • Azərbaycan, 1 mart 2016.
 • Azərbaycan, 18 may 2016.
 • Azadlıq, 25 noyabr 2014.
 • Bizim yol, 2 iyun 2015.
 • Bizim yol, 20 iyun 2015.
 • Xalq qəzeti, 30 oktyabr 2011.
 • Xalq qəzeti, 18 iyun 2012.
 • Xalq qəzeti, 20 sentyabr 2013.
 • Xalq qəzeti,7 fevral 2015.
 • Xalq qəzeti, 23 iyun 2015.
 • Xalq qəzeti,15 avqust 2015.
 • Kaspi, 28 oktyabr 2011.
 • Kaspi, 3 iyun 2015.
 • Respublika, 29 iyun 2013.
 • Respublika, 6 iyun 2015.
 • Şərq, 14 mart 2015.
 • 525-ciqəzet, 27 yanvar 2009.
 • Азербайджанские известия, 21 ноября 2012.
 • Азербайджанские известия, 31 июля 2015.
 • Азербайджанские известия, 15 марта 2016.
 • Азербайджанские известия, 28 апреля 2016.
 • Азербайджанские известия, 12 мая 2016.
 • Бакинский рабочий, 21 ноября 2012.
 • Бакинский рабочий, 1 января 2013.
 • Зеркало, 21 февраля 2012.
 • Зеркало, 29 января 2013.
 • Зеркало, 21 июня 2013.
 • Зеркало, 20 июля 2013.
 • Зеркало, 5 октября 2013.
 • Известия, 29января 2009.
 • Российская газета, 3 декабря 2014.
 • Эхо, 10 июля2015.

Enerji Kaynaklarının Naklinde Azerbaycan-Türkiye İşbirliği: “Nabucco”dan “Güney Gaz Koridoru”na

Yıl 2018, Cilt: 34 Sayı: 97, 241 - 264, 09.05.2018

Öz

    Azerbaycan Cumhuriyeti uluslararası enerji projelerinin gerçekleşmesinde Türkiye ile ilk dönemden itibaren iş birliği yapıyor. Türk şirketleri BOTAŞ ve TPAO Azerbaycan’ın petrol ve gaz projelerine katılıyor.

    Azerbaycan, “Şahdeniz” gaz sahasından doğalgaz üretiminin başlatılması ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattının işletilmesinden sonra, Avrupa ülkeleri için yeni bir mavi yakıt kaynağı olarak görülmeye başlandı. 2009 yılının başında Ukrayna ve Rusya arasında oluşmuş doğal gaz krizi, “Nabucco” boru hattı projesinin önemini daha da güçlendirdi. Bununla birlikte, gaz kaynakları hacminin yetersizliği ve Batılı ülkelerin finansman konularındaki tereddütsüzlüğü projenin uygulanma sürecini engellemiştir. Bu koşullar altında 2012 yılında Azerbaycan ve Türkiye, TANAP’ın (Trans Anadolu boru hattı) inşası için bir girişim başlattı. Dahası, bir yıl sonra bu projeye Güney İtalya’ya giden bir gazyolu TAP (Trans Adriyatik boru hattı) üzerinde devam ettirme kararı alındı. Böylece “Şahdeniz-2”, Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı, TANAP ve TAP gibi projeleri içeren “Güney gaz koridoru” oluşturuldu. Bu koridor, doğal gaz ithalat naklinin çeşitliliği ve Avrupa enerji güvenliği sigortasında stratejik bir çözüm olarak görülüyordu. Bu projenin uygulanmasında başlıca kaynak olan Azerbaycan ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Dahası, bir enerji kaynağı olan Azerbaycan ve transit ülke olan Türkiye, “Güney gaz koridoru” projesinin gerçekleştirilmesinde büyük katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Öğütçü, Mehmet,“Azərbaycanın “Şahdəniz-2” layihəsi və “Cənub axını”: potensial təhlükə”.Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında. Bakı, 2015, s.187-188.
 • Panfilova, Viktoriya. “Azərbaycanın enerji sahəsində təsir rıçaqları”. Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında, Bakı, 2015, s.154.
 • Azərbaycan, 4 iyun 2008.
 • Azərbaycan, 29 yanvar 2009.
 • Azərbaycan, 14 yanvar 2011.
 • Azərbaycan, 26 oktyabr 2011.
 • Azərbaycan, 18 dekabr 2013.
 • Azərbaycan, 26 fevral 2014.
 • Azərbaycan, 21 sentyabr 2014.
 • Azərbaycan, 13 fevral 2015.
 • Azərbaycan, 14 fevral 2015.
 • Azərbaycan, 18 mart 2015.
 • Azərbaycan, 19 mart 2015.
 • Azərbaycan, 1 mart 2016.
 • Azərbaycan, 18 may 2016.
 • Azadlıq, 25 noyabr 2014.
 • Bizim yol, 2 iyun 2015.
 • Bizim yol, 20 iyun 2015.
 • Xalq qəzeti, 30 oktyabr 2011.
 • Xalq qəzeti, 18 iyun 2012.
 • Xalq qəzeti, 20 sentyabr 2013.
 • Xalq qəzeti,7 fevral 2015.
 • Xalq qəzeti, 23 iyun 2015.
 • Xalq qəzeti,15 avqust 2015.
 • Kaspi, 28 oktyabr 2011.
 • Kaspi, 3 iyun 2015.
 • Respublika, 29 iyun 2013.
 • Respublika, 6 iyun 2015.
 • Şərq, 14 mart 2015.
 • 525-ciqəzet, 27 yanvar 2009.
 • Азербайджанские известия, 21 ноября 2012.
 • Азербайджанские известия, 31 июля 2015.
 • Азербайджанские известия, 15 марта 2016.
 • Азербайджанские известия, 28 апреля 2016.
 • Азербайджанские известия, 12 мая 2016.
 • Бакинский рабочий, 21 ноября 2012.
 • Бакинский рабочий, 1 января 2013.
 • Зеркало, 21 февраля 2012.
 • Зеркало, 29 января 2013.
 • Зеркало, 21 июня 2013.
 • Зеркало, 20 июля 2013.
 • Зеркало, 5 октября 2013.
 • Известия, 29января 2009.
 • Российская газета, 3 декабря 2014.
 • Эхо, 10 июля2015.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arastun Mehdiyev Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 9 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 34 Sayı: 97

Kaynak Göster

Chicago Mehdiyev, Arastun. “Enerji Kaynaklarının Naklinde Azerbaycan-Türkiye İşbirliği: “Nabucco”dan ‘Güney Gaz Koridoru’na”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 34, sy. 97 (Mayıs 2018): 241-64.