Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Prices and Revenues During The First World War and The Period of Atatürk

Yıl 1986, Cilt: 3 Sayı: 7, 59 - 84, 01.11.1986

Öz

This article examines the economic situation in terms of prices and incomes during the First World War and the period of Atatürk.

Kaynakça

 • Merkezî İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi, İhsaî Yıllık, Birinci Cilt, 1928
 • Edwin R.A. Seligman, Essays in Taxation
 • Mustafa Kemal Paşa, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Mart 1921
 • Ticaret Bakanlığı, Konjonktür Dergisi. Başbakanlık İstatistik G.D. (Office Central de Statistique)
 • Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Kasım 1930
 • Feridun Ergin, Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi.

Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler

Yıl 1986, Cilt: 3 Sayı: 7, 59 - 84, 01.11.1986

Öz

Bu makalede Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk döneminde fiyatlar ve gelirler üzerinden ekonomik durum incelenmiştir.

Kaynakça

 • Merkezî İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi, İhsaî Yıllık, Birinci Cilt, 1928
 • Edwin R.A. Seligman, Essays in Taxation
 • Mustafa Kemal Paşa, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Mart 1921
 • Ticaret Bakanlığı, Konjonktür Dergisi. Başbakanlık İstatistik G.D. (Office Central de Statistique)
 • Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Kasım 1930
 • Feridun Ergin, Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feridun ERGİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986 Cilt: 3 Sayı: 7

Kaynak Göster

Chicago ERGİN, Feridun. “Birinci Dünya Savaşı’nda Ve Atatürk Döneminde Fiyatlar Ve Gelirler”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 3, sy. 7 (Kasım 1986): 59-84.