Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2017

Research Article

1. Wagner Evre III ve IV Diyabetik Ayak Ülserlerinin Mikrobiyolojik Değerlendirmesi

2. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlu Hastalarda Alerjik Rinit Sıklığı

8. Kawasaki Hastalığında Güncel Gelişmeler

Olgu Sunumu

4. Gebelikte Görülen Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İncebarsak İskemisi

6. Ultrason Eşliğinde Santral Venöz Kateterizasyon Esnasında Fark Edilen Yaygın Trombüs: Bir Olgu