Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2016

Research Article

3. Akut İskemik İnmede Damar Okluzyonu, NIHSS Skoru National Institues Of Healt Stroke Scale Scores İle Tutulan Hemisfer Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

4. Oktenidin hidroklorür, klorheksidin diglukonat ve povidon iyodürün, santral ve periferik venöz kateter uygulamalarında antiseptik etkilerinin karşılaştırılması

5. Crowe Tip 2 veya Tip 3 Gelişimsel Kalça Displazisi Nedeniyle Total Kalça Protezi Olan Hastalarda Otojen Femur Başı Greftiyle Asetabulum Rekonstrüksiyonu

6. Akciğerin Primer ve Metastatik Adenokarsinomlarının Ayrımında Tiroid Transkripsiyon Faktör-1 TTF-1 'in Yeri.

8. Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirus Prevalansının Araştırılması

9. Retrospective Analysis of Twenty-four Patients with Traumatic Penetrating Diaphragmatic Ruptures

10. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Dermatolojik Hastalıklar

11. Isolated Hematoma In The Left Breast Developing After Warfarin Use

Olgu Sunumu

12. Amlodipine Intoxication: A Poisoning Case Requiring Intensive Follow-Up

13. Idiopathic left ventricular pseudo aneurysm that look like left ventricle mass image

14. Collapsed Lung Was Made Of Pressure Ventilation Without Thoracotomy

Editöre Mektup

2. Büyük postentübasyon trakeoözofagial fistüllerin kendiliğinden genişleyen kaplı stentler kullanılarak kapatılması

15. Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?

Collection

16. Hereditary thrombophilia and thromboprophylaxis in pregnancy