Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KIBRIS’IN KUZEYİNDE VE GÜNEYİNDE KÜRTAJA İLİŞKİN DÜZENLEMLERİN DİN VE FEMİNİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 171 - 191, 30.10.2021
https://doi.org/10.30915/abd.1090755

Öz

Kıbrıs’ın Kuzeyinde ve Güneyinde farklı siyasi otoriteler bulunmasına rağmen, her iki ülkede de birçok alanda İngiliz Sömürge Dönemi’nden kalma yasalar uygulanmaktadır. Bu durum ise, iki ülke arasında yasaların ortaya çıkmasında ve uygulanmasında ortaya çıkan farklılıkların incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Kürtaj da bunlardan biridir. Kürtaj üzerindeki dini ve biyopolitik etki, yasal düzenlemelerde de kendini göstermiştir. Burada özellikle, kadının haklarının gözardı edilmesi feminist akımın eleştirdiği en önemli sorunlardan biri olmuştur. Feminist akım, hamileliğin kadın bedeninin bir parçası olduğu ve bu noktada en son sözü söyleme hakkının da kadına ait olduğu düşüncesi ile dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da düzenlemlerin değişmesinde etkili olmuştur.

Kaynakça

 • Adalı, Tuğba / Çavlin, Alanur, “Türkiye’de Kürtajın Yaygınlığı ve Kürtaj Kararlarını Etkileyen Faktörler”, İÜ Sosyoloji Dergisi, C. 39, S. 2, ss. 359–378.
 • Akın, Ayşe / Türkçelik, Ezgi, Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Haritalama ve İzleme Çalışması), Ankara, 2018.
 • Bader, Aynur Eryiğit, “Yahudilik Hristiyanlık ve İslam’da Kürtaj”, ANTAKİYAT / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, ss. 116-141.
 • Bayraktar, Köksal, “Ceza Hukuku’nda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı”, İÜHFM, C. 50, S. 1-4, Y. 1984, ss. 197-211.
 • Bornik, Zosia / Dowlatabadi, Hadi, “Genomics in Cyprus: Challenging the social norms”, Technology in Soceity, Vol. 30, Y. 2008, ss. 84-93.
 • Çam, Nail, İslam Hukuku’nda Cenin Ahkamı, İstanbul, 2018.
 • Cichowlas, Ola, https://www.themoscowtimes.com/2016/09/29/russias-abortion-debate-is-back-a55545, Yayın tarihi: 29.06.2016, (Erişim Tarihi: 14.09.2021).
 • Cowan, Ruth Schwartz, “Moving Up the Slippery Slope: Mandated Genetic Screening on Cyprus”, American Journal of Medical Genetics Part C (Seminars in Medical Genetics), S. 151, Y. 2009, ss. 95–103.
 • Dirik, Mehmet, “İslam Hukuku Açısından Kürtaj”, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, s. 5, Y. 2018, ss. 73-96.
 • Dönmezer, Sulhi, “Çocuk Düşürme ve Düşürtmenin Dünü ve Bugünü”, İÜHFM, C. 50, S. 1-4, Y. 1984, ss. 3-11.
 • El-Kahtani, Müfsir, (Çev. Kahraman, Abdullah), “İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 1, Y. 2008, ss. 441-485.
 • Görgülü, Ülfet, Fıkıhta Cenin Hukuku, İstanbul, M.Ü. İlhayiat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018.
 • Gorman, Michael, Abortion & The Early Church, USA, 1992.
 • Greenhouse, Linda / Siegel, Reva, Before Roe v. Wade, Yale Law School Publications, 2012.
 • Gündüz, Şinasi, “Dinler Tarihi Açısından Kürtaj”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, https://www.sdplatform.com/Dergi/659/Dinler-tarihi-acisindan-kurtaj.aspx (Erişim Tarihi: 10.09.2021).
 • Hildebrandt, Achim, “What Shapes Abortion Law? A Global Perspective”, Global Policy, Vol. 6, S. 4. Y. 2015, s. 418-428.
 • https://orthochristian.com, (Erişim Tarihi: 16/11/2021).
 • https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CYP/INT_CEDAW_NGO_CYP_29431_E.pdf (Erişim tarihi: 17/11/2021).
 • Karadağ, Akasya Kansu, Ahlak ve Hukuk Arasına Sıkışan Kürtaj, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, C. 65, S. 4, Y. 2016, s. 2047-2057.
 • Kesgin, Hafsa, İslam Hukuku’nda Kürtaj, İstanbul, Kitabevi, 2018.
 • Levine, Phillip / Staigei, Douglas / Kane, Thomas / Zimmerman, David, “Roe v Wade and American Fertility”, American Journal of Public Health, C. 89, S. 2, Y. 1999, ss. 199 -203.
 • Özüdoğru, Büşra, “Beyaz Feminizm ve Öteki Kadınlar”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Y. 2018, ss. 304-319.
 • Kolnagou, Anita / Kontoghiorghes, George, “Advances in the Prevention and Treatment are Changing Thalassemia from a Fatal to a Chronic Disease. Experience from a Cyprus Model and its Use as a Paradigm for Future Applications”, International journal for hemoglobin research, Volume 33, 2009, ss. 287-295.
 • Parenkov, Daniil Alekseevich / Loshkariov, Ivan Dmitrievich Loshkariov / Klimenko, Mikhail Boriso-vich, “Religious Lobbying: Comparing the Models of the USCCB and the Church of Cyprus”, The Cyprus Review, Vol. 31, S. 3, s. 61-74.
 • Paşa, Faika Deniz, Kuzey Kıbrıs’ta Kadının İnsan Hakları, 2012, Lefkoşa.
 • Richardson, James / Wightman, Sandie, “Religious Affiliation as a Predictor of Voting Behavior in Abortion Reform Legislation”, Journal for the Scientific Study of Religion, C. 11, S. 4, Y. 1972.
 • Root, Leslie, “Abortion Culture”, Demographic Crisis and Neotraditionalism in Russia: A MixedMethods Approach, http://paa2019.populationassociation.org/uploads/193271 (Erişim Tarihi: 16/11/2021).
 • Tüfekçi, İbrahim, “İslam Hukukuna Göre Gebeliğin Sonlandırılması”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 45, Y. 2013, ss. 111-154.
 • www.mahkemeler.net, 2017, (Erişim Tarihi: 16.11.2021).
 • www.who.int, 2021, (Erişim Tarihi: 16.11.2021).
 • Yılmaz, Berna Ayşen, “Suçun Hukuki Konusu ve Mağduru Bağlamında Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçlarında Zincirleme Suç Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, R&S - Research Studies Anatolia Journal, C. 1, S.2; ss. 260-268.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şölen KÜLAHÇI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-2105-0475
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Emir Ali GÜRLER Bu kişi benim
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-5706-7546
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Külahçı, Ş. , Gürler, E. A. "KIBRIS’IN KUZEYİNDE VE GÜNEYİNDE KÜRTAJA İLİŞKİN DÜZENLEMLERİN DİN VE FEMİNİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 171-191