Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2, 251 - 277, 08.07.2022
https://doi.org/10.30915/abd.1142032

Öz

Kaynakça

 • Acuner, Serkan. “Portföy Yöneticilik Mesleğinin ve Portföy Yönetim Faaliyetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu.” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9, no. 25, (2018): 63-93.
 • Başar, Mehmet. Portföy Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Beşirli, Mehmet. “Osmanlı’da Borsa: Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Esham ve Tahvilat Borsası’na Yeni Düzenleme Girişimleri.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.1, (2009): 185-208.
 • Ceylan, Ali ve Korkmaz, Turhan. Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi. Bursa: Ekim Kitabevi, 1998.
 • Eren, Fikret. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.
 • Gemici, İlke Aytekin. “Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Hukuki Sorumluluk.” Yeterlilik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 2005.
 • Kaplan, İbrahim. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Ankara: Adalet Matbaacılık, 1996.
 • Kılıçoğlu, Ahmet. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi, 2013.
 • Karakaş, Tülay. Portföy Yönetim Sözleşmesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Vakfı Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2000.
 • Koç, İdil Özlem. Portföy Yönetimi ve Sigortacılık Sektörü. İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2011.
 • Korkmaz, Turhan, Aydın, Nurhan ve Sayılgan, Güven. Portföy Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, 2013.
 • Özçam, Mustafa. Türk Sermaye Piyasalarının Profili: Kriz Eğilimi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu. Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1999.
 • Şenyüz, Doğan. Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler. Bursa: Ekin Basım Yayın, 2013.
 • Tuğ, Mehmet Arif. Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı. İstanbul: Onikilevha Yayıncılık, 2018.
 • Yavuz, Cevdet, Acar, Faruk ve Özen, Burak. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler). İstanbul: Beta Yayınları, 2014.
 • Yıldırım, Ayşe Hümay. “Portföy Yönetim Sözleşmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Bireysel Portföy Yönetim Sözleşmesi Kapsamında Portföy Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu

Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2, 251 - 277, 08.07.2022
https://doi.org/10.30915/abd.1142032

Öz

Özellikle 20. ve 21. yüzyılda insanlar, her türlü ihtiyaçlarının profesyonel bir biçimde yönetilebilmesi amacıyla çeşitli kişi ve kurumlardan hizmet almaya başlamışlardır. Bu bağlamda, kişinin sahip olduğu paranın ve buna bağlı olarak finansal kaynaklarının yönetilmesi olarak da tanımlanabilecek portföy yönetimi hizmeti ihtiyacı doğmuş ve bu çalışmamız ile bu durumun hukuki olarak incelemesi yapılmıştır. Portföy yönetimi çalışmamız kapsamında, portföy yönetim hizmetinin tanımlanması, portföy yönetim şirketlerinden bahsedilmesi, bireysel ve kolektif portföy yönetim hizmetinin ayrımının yapılması, bireysel portföy yönetim sözleşmesinin diğer sözleşmelerle karşılaştırılması ortaya konularak tarafların hak ve menfaatleri üzerinde durularak sorumluluklarının kapsamı konusunda bir sonuca varılması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Acuner, Serkan. “Portföy Yöneticilik Mesleğinin ve Portföy Yönetim Faaliyetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu.” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9, no. 25, (2018): 63-93.
 • Başar, Mehmet. Portföy Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Beşirli, Mehmet. “Osmanlı’da Borsa: Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Esham ve Tahvilat Borsası’na Yeni Düzenleme Girişimleri.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19, no.1, (2009): 185-208.
 • Ceylan, Ali ve Korkmaz, Turhan. Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi. Bursa: Ekim Kitabevi, 1998.
 • Eren, Fikret. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.
 • Gemici, İlke Aytekin. “Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Hukuki Sorumluluk.” Yeterlilik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 2005.
 • Kaplan, İbrahim. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Ankara: Adalet Matbaacılık, 1996.
 • Kılıçoğlu, Ahmet. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi, 2013.
 • Karakaş, Tülay. Portföy Yönetim Sözleşmesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Vakfı Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2000.
 • Koç, İdil Özlem. Portföy Yönetimi ve Sigortacılık Sektörü. İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2011.
 • Korkmaz, Turhan, Aydın, Nurhan ve Sayılgan, Güven. Portföy Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, 2013.
 • Özçam, Mustafa. Türk Sermaye Piyasalarının Profili: Kriz Eğilimi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu. Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1999.
 • Şenyüz, Doğan. Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler. Bursa: Ekin Basım Yayın, 2013.
 • Tuğ, Mehmet Arif. Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı. İstanbul: Onikilevha Yayıncılık, 2018.
 • Yavuz, Cevdet, Acar, Faruk ve Özen, Burak. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler). İstanbul: Beta Yayınları, 2014.
 • Yıldırım, Ayşe Hümay. “Portföy Yönetim Sözleşmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Korhan ARMAĞAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6463-1536
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2

Kaynak Göster

Chicago Armağan, K. "Bireysel Portföy Yönetim Sözleşmesi Kapsamında Portföy Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu". Ankara Barosu Dergisi 80 (2022 ): 251-277