e-ISSN: 2651-2580
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Halil Cem SAYIN
Kapak Resmi

GSI JOURNALS SERIE B: ADVANCEMENTS IN BUSINESS AND ECONOMICS (ABE) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir.

ABE, hakemli, akademik, uluslararası elektronik bir dergidir ve dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi, ekonomi, muhasebe, işletme, girişimcilik, çalışma ekonomisi, turizm işletmeciliği, finans, pazarlama, kamu yönetimi, çevresel ve ekolojik yönetim, afet yönetimi, planlama (çevresel, yönetsel ve idari işlemlerle ilgili) gibi geniş bir alana yayılan konulardaki makalelere yer vermektedir.