Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 198 - 204 2020-05-31

ÖZERK ÖNCESİ DÖNEMDE NAHÇIVAN'DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE ORDUBAD İLKOKULU’NUN ROLÜ

Taleh HALİLOV [1]


Bugün, ulusal eğitim sistemimizin Ordubad bölgesindeki gelişimi araştırması, tarihi sosyo-kültürel kaynaklarımızın araştırılmasında çok önemli bir faktör olarak özel bir öneme sahiptir. Ordubad’da okul ve pedagojik fikrin gelişme aşamalarını, özelliklerini araştırıp ortaya çıkarmak, tüm ülke pedagojisindeki yerini ve konumunu belirlemek birçok açıdan önem kazanıyor. Öncelikle, Ordubad lköğretim Okulu’ndaki eğitim tarihinin ilerleyici gelişimini ve bu gelişime etki eden faktörleri, eğitim alanına sunduğu katkıları açığa çıkarmak günümüzün pedagojik düşünce tarihi için öncelikli meselelerdendir. Ordubad’da terbiye ve eğitim tecrübesi tarihi özelliklere sahiptir. Bu bölgede oluşan okul ve pedagojik fikir tüm Azerbaycan pedagojik düşünce tarihinin bir parçasıdır. Bu eğitim ve yetiştirme tecrübesi öncelikle bölgenin köklü ve yerli halkı olan Azerbaycanlı Türklerin, ulusal ve kültürel özelliklerine göre şekillenir. Ordubad İlkokulu XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan'daki ilk Rus devlet okullarından biridir. Bu okulun Nahçıvan şehrinin Azerbaycan'ın sosyal-kültürel ortam merkezlerinden biri olarak oluşumu ve gelişimi, bölgede öncü pedagojik fikirlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ordubad İlkokulu’nun şehrin sosyal-kültürel hayatının yenilik belirtilerine, modern içerik nitelikleri ile zenginleşmesine ve gelişmesine, bölgede yeni-yeni okulların açılmasına olumlu etkileri olmuştur.
Nahçıvan, Ordubad, ilkokul, eğitim
  • ADİGÖZALOV, Ali (2003). Batı Azerbaycan'daki ulusal okullarımızın tarihinden. Bakü: Eğitim AHMEDOV, Huseyn (2000). XIX yüzyıl Azerbaycan okulu. Bakü: Eğitim AHMEDOV, Huseyn (2014). Azerbaycan okulunun tarihi ve pedagojik fikri. Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde okuyan öğrenciler için ders kitabı. Bakü: Bilim ve eğitim KAZİMOV, İbrahim (2007). Nahçivan: Nüfus, sosyo-ekonomik ve politik tarih (1828-1920). Bakü: Bilim MARDANOV, Mısır (2011). Azerbaycan eğitim tarihi. 3 cilt. 1 c., Bakü: Eğitim MOLLAYEV, İbrahim (1983). Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde halk eğitiminin gelişimi. Bakü: Bilgi toplumu MOLLAYEV, İbrahim, Haciyev, Abbas (2004). Nahçivan'daki ilk yeni stil okulları. Nahçıvan: Okul NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.15, madde 1, çalışma 38, v.8-17. NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.19, madde 2, çalışma 1197, v.3 NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.24, madde 1, çalışma 1662, v.10-16. NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.309, madde 2, çalışma 270, v.1-17. NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.314, madde 6, çalışma 13, v.8-15. NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.392, madde 11, çalışma 205, v.5 NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.448, madde 2, çalışma 3, v.79-85 NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti Devlet Arşivi: F.713, madde 1, çalışma 190, v.2-40 ŞAHVERDİYEV, Zahmat (2008). XIX-XX yüzyılların başında Nahçıvan bölgesi. Bakü: Bilim TAGİYEV, Abdu'lali (1993). Azerbaycan'da okul tarihi. Bakü: Eğitim TAGİYEV, Abdu'lali (1958). XIX yüzyılın sonunda Azerbaycan'da halk eğitimi-XX yüzyılın başlangıcı. Bakü: Eğitim TALİBOV, Yusif, SADİGOV Farahim, GULİYEV Sardar (2000). Azerbaycan'da okul ve pedagojik fikirlerin tarihi. Bakü: Eğitim ОБЗОРЫ Эриванской губерния за 1897 год, Эриван, 1898
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Taleh HALİLOV
Kurum: NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 1 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020

APA Hali̇lov, T . (2020). ÖZERK ÖNCESİ DÖNEMDE NAHÇIVAN'DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE ORDUBAD İLKOKULU’NUN ROLÜ . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 198-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/745930