Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 246 - 258 2020-05-31

ORTA TOGO BÖLGESİ’NDE GÖÇ OLGUSU: NEDENLERİ, GÖSTERİLERİ VE KALKINMAYA ETKİLERİ

Abdou-wahabi ABDOU [1]


Göç, son zamanlar akademisyenler, uzmanlar, kalkınma uzmanlar vb. tarafından incelenen güncellenmiş bir konudur. Pek çok Devlet ve uluslararası kuruluş, özellikle bazı kararları öngörmelerini ve göç olgusunu daha derinden anlamalarını sağlayan göç verileriyle ilgilenmektedir. Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ), göçlerden sorumlu ana kurumdur. Ancak, ne UGÖ ne de diğer uluslararası kurumlar genellikle Güney'den göçün itici faktörlerini anlamaya çalışmamaktadır. Aslında, genel olarak, birçok rapor ve akademik çalışma, insanların yoksulluk ve gelişme eksikliği nedeniyle göç ettikleri sonucuna varmaktadır. Bu nedenler hala geçerli olsa da, insanları göç etmeye zorlayan birçok neden de var. Ayrıca, uluslararası göç genellikle Güney'den (özellikle Asya ve Afrika) Kuzey'e kadar tanımlanmaktadır. Ancak, göç hareketlerinin %70'inden fazlası Güney ülkelerde gerçekleşiyor. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerde göç olgusunun tezahürünü analiz etmek farklı boyutlarını derinden anlamamızı sağlamaktadır. Orta Togo Bölgesi, göçmenlerin ülkenin güney kısmına ve diğer ülkelere çıkış noktalarından biridir. Bu çalışma, Togo'nun Orta Bölgesinden göçmenliğin nedenlerini ve gösterileri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, bu çalışma o bölgesinde yoksulluk, göç ve kalkınma arasındaki bağı vurgulamaya çalışmaktadır. Belgesel ve saha verileri kullanılmaktadır.
Diaspora, Göç, Orta Togo Bölgesi
  • - ASSOGBA Y. (2002), «Diaspora, mondialisation et développement de l’Afrique », Nouvelles Pratiques Sociales, vol.15, n°1, pp.98-110. - BILA, Z. (2011), Contribution de la diaspora au développement socio-économique au Togo : cas de la Préfecture de Tchaoudjo, Yüksek Lisans Tezi, Lomé Üniversitesi, TOGO. - BOKOTO, J. B. (2008), « Le financement alternatif du développement grâce au concept de Business Angels. Cas de la RDC et du Congo Brazzaville », Africa Synergies. - DEMBELE MOUSSA, D. (1999), « Le rôle des émigrés dans le développement national du Sénégal: implications socio économiques et perspectives », Communication au colloque sur l’émigration sénégalaise: Situations et perspectives, organisé par l’Assemblée Nationale et la Fondation Friedrich Ebert, 10-11juillet, Dakar. - DEMBELE MOUSSA, D. (2011), « Le financement du développement et ses alternatives: le rôle des mouvements sociaux et politiques », Alternatives Sud, vol.8, n°3, pp 229-251. - IDRISSOU, R. (2010), L’émigration de la jeune fille Tem dans la zone CEDEAO et son impact sur sa promotion socio-économique, Yüksek Lisans Tezi, Lomé Üniversitesi, TOGO - KAMELE, M. (2009), Une diaspora au service du développement de son pays. (www.afriquemergente.com, 12.02.2018) - République Togolaise (2014), « Diagnostic du Systeme Togo dans le cadre de l’étude prospective «Vision Togo 2030 », 8 décembre. - TCHEKOUMI L-B. (2010), Interactions diaspora-pays d’origine dans le secteur du développement local au Cameroun : enjeux et perspectives, Douala Üniversitesi, Douala, Kamerun. - TCHOUASSI, G. (2005), « Argent de la diaspora et financement du développement des infrastructures urbaines basées en Afrique », Communication au colloque sur Repenser le développement africain: au-delà de l’impasse, les alternatives, organisé par le CODESRIA, 6-10 décembre, Maputo.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Abdou-wahabi ABDOU
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020

APA Abdou, A . (2020). ORTA TOGO BÖLGESİ’NDE GÖÇ OLGUSU: NEDENLERİ, GÖSTERİLERİ VE KALKINMAYA ETKİLERİ . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 246-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/745964