Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 138 - 141 2019-12-01

An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy
Pilonidal sinüs cerrahisinde etkin minimal invaziv bir yöntem: Sinüsotomi

Önder Karabay [1]


Aim: Pilonidal sinus is a common disease. Postoperative pain, limitation of movement, return to daily routine and recurrence are major problems. The aim of this study was to evaluate the postoperative outcomes of patients operated with sinusotomy for pilonidal sinus disease.       

Methods: This study was performed retrospectively between 2016 and 2019 in patients treated with sinusotomy for pilonidal sinus disease. Data of 83 patients who underwent sinusotomy were reviewed with hospital records. Age, sex, symptom duration, pit count, operation time, postoperative 2nd day VAS pain score and recurrence rates were evaluated.

Results: 78 (94%) patients were male and 5 (6%) were female. The mean age was 26.6 (15-42) years and the mean symptom duration was 4.6 (1-20) months. Mean pit count was 3.2 (1-13), mean operative time was 9.1(5-21) minutes, mean VAS pain score was 0.6 (0-2) on the second day. Mean healing time was 4.01 (2-11) weeks. Recurrence was observed in 2 patients (2.4%).

Conclusion: Sinusotomy is a safe and effective minimally invasive method that may be used in pilonidal sinus surgery. However, comparative prospective studies with other techniques are needed.

Amaç: Pilonidal sinüs sık karşılaşılan bir hastalıktır. Cerrahi sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı, günlük işe dönüş ve rekürrens önemli sorunlardır. Bu çalışmanın amacı, pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle sinüsotomi yöntemi ile ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu çalışma, 2016 ve 2019  yılları arasında pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle sinüsotomi metodu ile tedavi edilen hastalarda retrospektif olarak yapıldı. Sinüsotomi yapılan 83 hastanın verileri hastane kayıtları ile gözden geçirildi. Yaş, cinsiyet, semptom süresi, pit sayısı, ameliyat süresi, ameliyat sonrası 2.gün VAS ağrı skoru ve rekürrens oranları incelendi.

Bulgular: Hastaların 78’i (94%) erkek, 5’i (6%) kadındı. Ortalama yaş 26,6 (15-42) yıl ve ortalama semptom süresi 4.6 (1-20) aydı. Ortalama pit sayısı 3.2 (1-13), ortalama ameliyat süresi 9.1(5-21) dakika, 2.gün ortalama VAS ağrı skoru 0.6 (0-2) idi. Ortalama iyileşme süresi 4.01 (2-11) haftaydı. 2 hastada (2,4%) rekürrens izlendi.

Sonuç: Sinusotomi, pilonidal sinus cerrrahisinde kullanılabilecek güvenli ve etkin bir minimal invaziv yöntem olabilir. Bununla beraber, diğer tekniklerle karşılaştırmalı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  • 1. Kose E, Hasbahceci M, Tonyali H, Karagulle M. Comparative analysis of the same technique-the same surgeon approach in the surgical treatment of pilonidal sinus disease: a retrospective cohort study. Ann Surg Treat Res. 2017,93:82-7.
  • 2. Velotti N, Manlgrasso M, Lauro KD, Aralmo E, Calculli F, Vertaldi S, et al. Minimally invasive pilonidal sinus treatment: A narrative review. Open Med. 2019;532-6.
  • 3. Alvandipour M, Zamani MS, Ghorbani M, Charati JY, Karami MY. Ann Coloproctol 2019 May 22. https://doi.org/10.3393/ac.2018.09.27
  • 4. Kartal A, Aydin HO, Oduncu M, Ferhatoglu MF, Kivilcim T, Filiz AI. Comparison of three surgical techniques in pilonidal sinus surgery. Prague Med Rep. 2018;4:148-55.
  • 5. Karaca T, Yoldaş O, Bilgin BC, Ozer S, Yoldaş S, Karaca NG. Comparison of short-term results of modified Karydakis flap and modified Limberg flap for pilonidal sinus surgery. Int J Surg. 2012;10:601-6.
  • 6. OliveiraAI, Barasso C, Osorio A, Pinto JC. Minimally invasive surgical treatment of pilonidal disease: Mid-term retrospective analysis of a single center. Front Pediatr. 2019;7:1-6.
  • 7. Bessa SS. Comparison of short-term results between the modified Karydakis flap and the modified Limberg flap in the management of pilonidal sinus disease: a randomized controlled study. Dis Colon Rectum. 2013;56:491-8.
  • 8. Rabie ME, Refeidi AA, Haizaee A, Hilal S, Ajmi H, Amri AA. Sacrococcygeal pilonidal disease: sinotomy versus excisional surgery, a retrospective study. ANZ J Surg. 2007;77:177-80.
  • 9. Al-Naami MY. Outpatient pilonidal sinotomy complemented with good wound and surrounding skin care. Saudi Med J. 2005;26:285-8.
Birincil Dil en
Konular Cerrahi
Bölüm Orjinal Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3797-0102
Yazar: Önder Karabay (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { acem633313, journal = {Archives of Clinical and Experimental Medicine}, issn = {}, eissn = {2564-6567}, address = {hırkai şerif mah. keçeci çeşmesi sok. doktorlar sitesi b blok 6/7 Fatih İstanbul Türkiye}, publisher = {Mustafa Hasbahçeci}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {138 - 141}, doi = {10.25000/acem.633313}, title = {An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy}, key = {cite}, author = {Karabay, Önder} }
APA Karabay, Ö . (2019). An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy. Archives of Clinical and Experimental Medicine , 4 (3) , 138-141 . DOI: 10.25000/acem.633313
MLA Karabay, Ö . "An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy". Archives of Clinical and Experimental Medicine 4 (2019 ): 138-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/acem/issue/50377/633313>
Chicago Karabay, Ö . "An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy". Archives of Clinical and Experimental Medicine 4 (2019 ): 138-141
RIS TY - JOUR T1 - An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy AU - Önder Karabay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25000/acem.633313 DO - 10.25000/acem.633313 T2 - Archives of Clinical and Experimental Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 141 VL - 4 IS - 3 SN - -2564-6567 M3 - doi: 10.25000/acem.633313 UR - https://doi.org/10.25000/acem.633313 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Archives of Clinical and Experimental Medicine An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy %A Önder Karabay %T An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy %D 2019 %J Archives of Clinical and Experimental Medicine %P -2564-6567 %V 4 %N 3 %R doi: 10.25000/acem.633313 %U 10.25000/acem.633313
ISNAD Karabay, Önder . "An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy". Archives of Clinical and Experimental Medicine 4 / 3 (Aralık 2019): 138-141 . https://doi.org/10.25000/acem.633313
AMA Karabay Ö . An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy. ACEM. 2019; 4(3): 138-141.
Vancouver Karabay Ö . An effective minimal invasive method in pilonidal sinus surgery: Sinusotomy. Archives of Clinical and Experimental Medicine. 2019; 4(3): 141-138.