Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 47 - 59 2019-12-30

Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi
Effective Information Management in Virtual Organizations: an Improved Organization Analysis for Celiac Patients

Murat SAKAL [1]


Çölyak hastalığı bağırsaklar üzerinde yer alan villusların yeterli emilip göstermeyip, vücuda yararlı mineral ve vitaminlerin alınamamışına sebebiyet veren bir hastalıktır. Ülkemizde farkındalığı yeterince bilinemeyen bu rahatsızlıkla mücadele etmeye çalışan bireylerin sayısı oldukça fazladır. Çalışma tanı almış hastaların hastalık süreçlerini iyileştirmeye yönelik bilgi yönetim modeli oluşturma sürecinde yapılan analizlerin değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Çalışma bütünde bir doktora çalışmasının analizlerinden üç tanesinin paylaşılması üstüne kuruludur. Çalışmanın temel amacı hasta ve hasta yakınlarının tanı konduktan sonraki süreçlerinde karşılaşacakları bilgi eksikliğini gidermek vardır. Ayrıca yeni örgütsel formlardan sanal örgütlenmelerde yapılacak etkin bilgi yönetim modeli oluşturma da bir altyapı oluşturmak da yine öncelikli amaçlardandır. Türkiye’de aktif faaliyet gösteren çölyak dernekleri ile yapılan mülakatların analizi sonrası elde edilen bulgularda hastaların tanı sonrası süreçlerinde etkin iletişim kurma anlamında sosyal faktörlerden görece çok etkilendikleri, hastalık sürecini kabul etmeme de daha çok çevresel faktörlerin etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Hastanın kendi sürecini iyileştirmek için kullandığı sosyal medya araçlarında ki sanal örgütlenmeler de bilgi yönetim sürecinin etkin yürütülmesiyle olumlu sonuçlar alındığı ancak frekansının düşük olduğu görülmüştür.
Celiac disease is a disease that prevents the body from absorbing enough minerals and vitamins. In our country, the number of individuals who are struggling to deal with this unclear awareness is quite high. The study is based on an evaluation of analyses conducted in the process of establishing an information management model to improve the disease processes for those patients diagnosed with this disease. The study is based on the sharing of three of the analyzes of a doctoral study. The main aim of the study is to eliminate the lack of information that the patients and their relatives will encounter in the process after diagnosis. It is also a priority to create an effective information management model for virtual organizations from new organizational forms. Turkey actively engaged in showing celiac associations made with interviews obtained after analyzing the findings of the post-diagnosis of patients in terms of effective communication by social factors as much as they are affected, not to accept the disease process has also been found as a result to be effective more environmental factors. In social media tools that the patient used to improve his own process, virtual organizations had positive results with the effective conduct of information management process but the frequency was found to be low. 
 • Çapar, B. (2007). Bir iletişim sistemi olarak bilgi yönetimi: Teorik bir yaklaşım. http://www.bilgi yönetimi.org adresinden edinilmiştir.
 • Çavuşoğlu, M. (2004). Sanal organizasyonlar ve elektronik ticaret, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 317–334.
 • Dawidow, W. H., & Malone, M. S. (1995). Sanal şirket (Mustafa Küpüşoğlu, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Fedotova, N. (2005). Organizasyon yapısı ve teknoloji. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gibbs, G. (2008). Analyzing qualitative data. London, UK: Sage. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research 7. Baskı, London, UK: Routledge.
 • Greenberg, J., & Baron R. A. (2003). Behavior in organizations (8th eds.), New Jersey, NJ: Prentice Hall.
 • Hibbard, J. (1997). Knowing what we know, Information Week, 1(7), 46–64.
 • İşçioğlu, T. E. (2018). Sanal market alışverişi niyetinin sürekliliğini etkileyen unsurlar ve bir model önerisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 11(21), 99–124.
 • Jones, G. R., & Jennifer M.G. (2003). Contemporary management, Boston, MA: Mc Graw-Hill.
 • Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi. Laidner, A. (1999). Knowledge management systems: Emerging views and practises from the field. Proceedings of the 32nd Hawaii International IEEE Conference on System Sciences, Hawaii.
 • Lipinska, A. (2015). Knowledge management in a virtual organization, Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 65–76.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Nonaka, T. A. (1995). The knowledge creating company - how Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford, UK: Oxford University Press.
 • O’Dell, C. (2003). Ne bildiğimizi bir bilseydik (Günhan Günay, Çev.). İstanbul: Dışbank Yayınları.
 • Odabaş, H. (2005). Bilgi yönetimi sistemi, bilgi çağı, bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri. Konya: Çizgi Yayınevi.
 • Özden, O. (2015, Mayıs). Çölyak hastalığı. www.colyak.org.tr/sayfa.asp? Sayfa=Kategori&Bolum=5/ adresinden edinilmiştir.
 • Öztemel, E., & Arslankaya, S. (2012). Enterprise knowledge management model: A knowledge tower, Knowledge And Information Systems, 31, 171–192.
 • Shankar. R., Singh, M. D., Gupta, A., & Narain, R. (2003). Strategic planning for knowledge management implementation in engineering firms, Work Study, 52(4), 190–200.
 • Spiggle, S. (1994). Analysis and interpretation of qualitative data in consumer research, Journal of Consumer Research, 21(3), 491–503.
 • Stewart, T. A. (1997). Entelektüel sermaye: Kuruluşların yeni zenginliği (Nurettin Elhüseyni, Çev.). İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.
 • Strauss, A. L. (1990). Qualitative analysis for social scientists, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Wiig, K. (1994). Knowledge management: The central management focus for intelligent-acting organizations, Arlington, MD: Schema Press.
 • Winter, S.G. (1987). Knowledge and competence as strategy assets, The Competetive Challenge - Strategies for Industrial Innovataion and Renewal, 1(1), 159–184.
 • Yalçınkaya, Y. (2011). Bilgi yönetimi ve sanal Organizasyonlar: Bir uygulama örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yazıcıoğlu, A. (2006). Emekliliğin kadının sosyal yaşamında meydana getirdiği değişmeler üzerine bir grounded theory denemesi. (Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods, Thousand Oaks, CA: Sage.
Birincil Dil tr
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6490-4795
Yazar: Murat SAKAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 17/247
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { acin548925, journal = {Acta Infologica}, issn = {}, eissn = {2602-3563}, address = {İstanbul Üni. Enformatik Böl. Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No: 8 Vezneciler Fatih İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {47 - 59}, doi = {10.26650/acin.548925}, title = {Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi}, key = {cite}, author = {SAKAL, Murat} }
APA SAKAL, M . (2019). Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi. Acta Infologica , 3 (2) , 47-59 . DOI: 10.26650/acin.548925
MLA SAKAL, M . "Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi". Acta Infologica 3 (2019 ): 47-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/acin/issue/51284/548925>
Chicago SAKAL, M . "Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi". Acta Infologica 3 (2019 ): 47-59
RIS TY - JOUR T1 - Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi AU - Murat SAKAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26650/acin.548925 DO - 10.26650/acin.548925 T2 - Acta Infologica JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 59 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-3563 M3 - doi: 10.26650/acin.548925 UR - https://doi.org/10.26650/acin.548925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Acta Infologica Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi %A Murat SAKAL %T Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi %D 2019 %J Acta Infologica %P -2602-3563 %V 3 %N 2 %R doi: 10.26650/acin.548925 %U 10.26650/acin.548925
ISNAD SAKAL, Murat . "Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi". Acta Infologica 3 / 2 (Aralık 2020): 47-59 . https://doi.org/10.26650/acin.548925
AMA SAKAL M . Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi. ACIN. 2019; 3(2): 47-59.
Vancouver SAKAL M . Sanal Örgütlerde Etkin Bilgi Yönetimi: Çölyak Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Örgüt Analizi. Acta Infologica. 2019; 3(2): 59-47.