Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi

Yıl 2018, Cilt 31, Sayı 3, 114 - 121, 12.08.2018

Öz

Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesini sağlamak için makul maliyetlerle uygun ve kaliteli gıda üretimini, ayrıca sistemleri ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir tarımsal uygulamalar sayesinde sera gazı salınımının %80 azalacağı, biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanı kayıplarının ve su tüketiminin azalacağı, suların ve toprağın kimyasal maddelerle kirletilmesinin engelleneceği tahmin edilmektedir. Agro-Turizm, sürdürülebilirlik kapsamında yer alan ve çevresel tahribatı en aza indirgeyerek kaynakları koruyan, çevreye zarar vermeyen, yerel halkın ve işletmelerin iç içe olduğu bir turizm türünü ifade etmektedir. Kitle turizminin (deniz tatili veya kış turizmi ve herşey dahil sistemi) belli bölgelerde toplanması (Ege ve Akdeniz kıyıları ve kayak merkezleri) ve yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşmasının aksine Agro-turizm tüm yıla yayılarak çevresel yıkıcılığı önlemektedir. Zeytincilik yılın 12 ayına yayılan yetiştirme faaliyetlerine sahip bir tarım biçimi olduğundan hem tarımın hem de turizmin sürdürülebilirliği açısından oldukça başarılı bir seçim olabilecek potansiyele sahiptir.

Kaynakça

  • Anonim. 1997. Dünya zeytin ansiklopedisi. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, Principe de Vergara, 154 28002 Madrid (İspanya). Anonim. 2006. Zeytin yetiştiriciliği. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İzmir. Anonim. 2009. Zeytin. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü YAYÇEP (Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi) Yayın No: 52. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İzmir (Editörler: Varol, N; Erten, L; Turanlı, T). Anonim. 2016. Zeytin, hastalık ve zararlıları ile mücadele. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı. Web adresi://www.tarim.gov.tr/GKGM Arıkan İ., Ünsever İ. 2012. Turizm Paradoksu ve Turizm Paradoksundan Çıkış Yöntemi Olarak Sakin Şehir Hareketi. 13.Ulusal Turizm Kongresi Kitabı. pp. 181-187, Antalya. Barakat H. 1998. Archaeobotany at yumuktepe, bkz. K. Köroğlu (ed), V. Yılında Yumuktepe, The V.Anniversary of the Excations at Yumuktepe (1993-1997), İstanbul. pp: 17-18. Can Z. 2015. Sürdürülebilir zeytincilik. İzmir Zeytin Sempozyumu Kitabı; 2-3 Eylül 2015, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi-(İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi Katkılarıyla). pp: 60-65 Civelek M., Dalgın T., Çeken H. 2013. Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(3): 23-33. Efe R., Soykan A., Cürebal İ., Sönmez S. 2011. Dünyada, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları No: 6. Ekici Ö. 2012. Sürdürülebilir Tarım. Bilim-Teknik Dergisi, Ocak 2012. pp: 61-65. FAO. 2016. Food and agriculture organization of the United Nations statistics division. Web: http://faostat3.fao.org /download/Q/QC/E IOC. 2016. Inter national olive council, survey and assesment division. Web: http:/www.internationaloliveoil.org/ estaticos/wiew/130-survey-and-assesment-division. Köroğlu K. 2010. Çağlar Boyunca Mersin Yumuktepe: Kültürlerin Buluşma Noktası.www.yumuktepe.com. Özaltaş M., Savran K., Ulaş M., Kaptan S., Köktürk H. 2016. Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İZMİR. TUIK. 2016. Türkiye istatistik kurumu, bitkisel üretim istatistikleri. Web: http://www.tüik.gov.tr/PreIstatistik Tablo Ünsal A. 2006. Ölmez Ağacın Peşinde. Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı, Yapı Kredi Yayınları (5.Basım), İstanbul.

Analyze on the role of agro-tourism at sustainable olive cultivation realization

Yıl 2018, Cilt 31, Sayı 3, 114 - 121, 12.08.2018

Öz

Sustainable agriculture contains production of adequate and high quality foodstuffs at reasonable costs and also systems and applications to ensure the protection and development of the environment and natural resources. It is estimated that thanks to sustainable agricultural practices greenhouse gas emissions will decrease by 80%, biodiversity and habitat losses and water consumption will decline, the prevention of pollution of waters and land by chemical substances will be prevented. Agro Tourism-which is in the scope of sustainability and protects resources by reducing environmental damage the most- is a tourism product that is not harmful to the environment and is inhabited by local people and businesses. Contrary to the concentration of mass tourism (sea holiday or winter tourism and all-inclusive system) in certain regions (Aegean and Mediterranean coasts and ski resorts) and certain periods of the year, Agro-tourism is spreading all the way to prevent environmental destruction. Since olive cultivation is a form of agriculture that has cultivation activities spread over 12 months of the year, it has the potential to be a highly successful choice both in terms of sustainability of agriculture and tourism.

Kaynakça

  • Anonim. 1997. Dünya zeytin ansiklopedisi. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, Principe de Vergara, 154 28002 Madrid (İspanya). Anonim. 2006. Zeytin yetiştiriciliği. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İzmir. Anonim. 2009. Zeytin. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü YAYÇEP (Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi) Yayın No: 52. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İzmir (Editörler: Varol, N; Erten, L; Turanlı, T). Anonim. 2016. Zeytin, hastalık ve zararlıları ile mücadele. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı. Web adresi://www.tarim.gov.tr/GKGM Arıkan İ., Ünsever İ. 2012. Turizm Paradoksu ve Turizm Paradoksundan Çıkış Yöntemi Olarak Sakin Şehir Hareketi. 13.Ulusal Turizm Kongresi Kitabı. pp. 181-187, Antalya. Barakat H. 1998. Archaeobotany at yumuktepe, bkz. K. Köroğlu (ed), V. Yılında Yumuktepe, The V.Anniversary of the Excations at Yumuktepe (1993-1997), İstanbul. pp: 17-18. Can Z. 2015. Sürdürülebilir zeytincilik. İzmir Zeytin Sempozyumu Kitabı; 2-3 Eylül 2015, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi-(İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi Katkılarıyla). pp: 60-65 Civelek M., Dalgın T., Çeken H. 2013. Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(3): 23-33. Efe R., Soykan A., Cürebal İ., Sönmez S. 2011. Dünyada, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları No: 6. Ekici Ö. 2012. Sürdürülebilir Tarım. Bilim-Teknik Dergisi, Ocak 2012. pp: 61-65. FAO. 2016. Food and agriculture organization of the United Nations statistics division. Web: http://faostat3.fao.org /download/Q/QC/E IOC. 2016. Inter national olive council, survey and assesment division. Web: http:/www.internationaloliveoil.org/ estaticos/wiew/130-survey-and-assesment-division. Köroğlu K. 2010. Çağlar Boyunca Mersin Yumuktepe: Kültürlerin Buluşma Noktası.www.yumuktepe.com. Özaltaş M., Savran K., Ulaş M., Kaptan S., Köktürk H. 2016. Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İZMİR. TUIK. 2016. Türkiye istatistik kurumu, bitkisel üretim istatistikleri. Web: http://www.tüik.gov.tr/PreIstatistik Tablo Ünsal A. 2006. Ölmez Ağacın Peşinde. Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı, Yapı Kredi Yayınları (5.Basım), İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem AYAZ>
Olive Research Institute, Bornova/İzmir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 31, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { actabiotr452910, journal = {Acta Biologica Turcica}, eissn = {2458-7893}, address = {Nevşehir HBV Üniversitesi Biyoloji Bölümü 50300 Nevşehir}, publisher = {Erdoğan ÇİÇEK}, year = {2018}, volume = {31}, number = {3}, pages = {114 - 121}, title = {Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi}, key = {cite}, author = {Ayaz, Meltem} }
APA Ayaz, M. (2018). Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi . Acta Biologica Turcica , 31 (3) , 114-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/actabiotr/issue/38849/452910
MLA Ayaz, M. "Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi" . Acta Biologica Turcica 31 (2018 ): 114-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/actabiotr/issue/38849/452910>
Chicago Ayaz, M. "Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi". Acta Biologica Turcica 31 (2018 ): 114-121
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi AU - MeltemAyaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Acta Biologica Turcica JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 121 VL - 31 IS - 3 SN - -2458-7893 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türk Biyoloji Dergisi Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi %A Meltem Ayaz %T Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi %D 2018 %J Acta Biologica Turcica %P -2458-7893 %V 31 %N 3 %R %U
ISNAD Ayaz, Meltem . "Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi". Acta Biologica Turcica 31 / 3 (Ağustos 2018): 114-121 .
AMA Ayaz M. Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi. Acta Biologica Turcica. 2018; 31(3): 114-121.
Vancouver Ayaz M. Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi. Acta Biologica Turcica. 2018; 31(3): 114-121.
IEEE M. Ayaz , "Sürdürülebilir zeytinciliğin gerçekleşmesinde agro-turizm’in rolünün incelenmesi", Acta Biologica Turcica, c. 31, sayı. 3, ss. 114-121, Ağu. 2018