Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3, 80 - 90, 01.09.2019

Öz

Kaynakça

  • Anonymous, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 10.03.1995, Sayı: 22223: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4988&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su%20%C3%BCr%C3%BCnleri (Accessed on 02.06.2019). Anonymous, 1997. Guidebook for the Preparation of HACCP Plans. USDA Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C., USA: http://www.haccpalliance.org/sub/haccpmodels/guidebook.pdf (Accessed on 05.06.2019). Anonymous, 2000. Bandırma Sanayi. Bandırma Ticaret Odası: http://www.bantb.org.tr/upload/dosyalar/E95_sanay.pdf (Accessed on 25.05.2019). Anonymous, 2003. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği Yönetimi – Gıda Üreten Kuruluşlar ve Tedarikçileri için Yönetim Sistemine İlişkin Kurallar: https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073100089116099053107048057053090049 (Accessed on 03.06.2019). Anonymous, 2005a. Guidance document implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the HACCP principles in certain food businesses. European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General. Brussels, 16 November. Anonymous, 2005b. Commission Regulation (EC) 2073/2005 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2005: on Microbiological Criteria for Foodstuffs. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:EN:PDF (Accessed on 27.05.2019). Anonymous, 2006. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar için Şartlar: http://cisam.cu.edu.tr/tr/Belgeler/13-ISO%2022000.pdf (Accessed on 06.06.2019). Ayhan, K., 2013. Her Yönüyle Gıda. In: Coşansu S., Özkaya D. F., Ayhan K. (Ed.), Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği. Sidaş Press, İzmir, pp. 251-288. Barrie, D., 1996. The provision of food and catering services for hospital. Journal of Hospital Infection 33, 13-33. Başaran, B., 2016. ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi. Journal of Food and Health Science 2, 9-26. Batu, A., Gök, V., 2006. Pekmez üretiminde HACCP uygulaması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 3, 7. Burson, D., 2002. Hazard analysis and critical control point (HACCP) program heat treated, not fully cooked not shelf stable bacon: http://foodsafety.unl.edu/files/bacon.pdf (Accessed on 20.06.2019). Çaklı, Ş., 2007. Su Ürünlerinde İşleme Teknolojisi-1. Ege Üniversitesi Press, İzmir. Çetinkaya, S., Bolat, Y., Bilgin, Ş., 2010. Gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) biyolojisi. E-Journal of New World Sciences Academy 5, 50-61. Çolakoğlu, F.A., Ova, G., Köseoğlu, B., 2006. Taze ve işlenmiş gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) mikrobiyolojik kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23, 393-395. DPT, 2001. Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyon Raporu, Dondurulmuş Gıda Sanayi Alt Komisyon Raporu, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Raporu. DPT Yayınları No: 2637, ÖİK: 645. DPT, 2007. Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, pp. 75. Giray, H., Soysal, A. 2007. Türkiye’de gıda güvenliği ve mevzuatı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6, 485-490. Göktan, D., Tunçel, G., 1992. Gıda Sanayinde HACCP Uygulamaları ve Bazı Örnekler. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın, İzmir. Gümüş, E., Özen, M.R., Balcı, A., İkiz, R., Aydın, B., 2009. Aynalı sazan (Cyprinus carpio L., 1758) yavru yeminde gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) unu kullanımının karaciğer histolojisi üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 26, 29-33. Kayaardı, S. 2004. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon. Sidaş Press, Manisa. Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Gümüş, E., Demir, O., 2006. Effect on fishing and lake ecosystem of silverfish (Atherine boyeri Risso, 1810) as an invasive species in Lake Eğirdir. In: I. National Fishing and Reservoir Management Symposium, Antalya, Turkey, pp. 119-128. Moterjemi, Y., Mortimore, S., 2005. Industry’s need and expections to meet food safety 5th International Meeting: Noordwijk Food Safety and HACCP Forum. Food Control 16, 523-529. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2012. Teşhiste Metod Birliği: https://www.tarim.gov.tr/Konu/1008/Teshiste-Metod-Birligi (Accessed on 20.06.2019). Turan, H., Kaya, Y., Erdem, M.E., Sönmez, G., Kodalak, N., Erkoyuncu, İ., 2006. Donmuş alabalıkların kalitesi üzerine farklı çözdürme koşullarının etkisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 20, 21-32. Turantaş, F., Ünlütürk, A., 1998. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları. Mengi Tan Press, İzmir, Ünlütürk, A., Turantaş, F., 1998. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Press, İzmir. Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S., Baygar, T., 2004. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul. Yeşilsu, A.F., Özyurt, G., 2013. Turkish and global legislations for sea­food safety and quality. Journal of Fisheries Sciences 7, 58-71.

Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3, 80 - 90, 01.09.2019

Öz

DOI: 10.5152/actavet.2019.19015


The Bandırma district of Balıkesir province has an important place in terms of production and export of aquatic and frozen fish products. Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810) has high protein quality (protein content >70%) and low price. It constitutes an important alternative source of raw material for economic fish meal production. Fresh silverfish exported to the European countries in recent years is demanded in two different product forms: Frozen and breaded frozen. In this study, the production of frozen silverfish was carried out in a business that produced aquaculture products for a considerable level of export in Bandırma. The production flow diagram, in accordance with TS EN ISO 22000 Food Safety Management System and British Retail Consortium Standard, was defined to obtain a safe product in accordance with customer expectations and needs. Hazard analysis was carried out by analyzing each step using decision tree. In this way, potential hazards and the precautions to be taken to prevent them, critical control points, and critical limits belonging to these points have been set forth.


Cite this article as: Günşen, U., Eseceli, H., Atan, R.M., 2019. Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810). Acta Vet Eurasia 45, 80-90.

Kaynakça

  • Anonymous, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 10.03.1995, Sayı: 22223: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4988&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su%20%C3%BCr%C3%BCnleri (Accessed on 02.06.2019). Anonymous, 1997. Guidebook for the Preparation of HACCP Plans. USDA Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C., USA: http://www.haccpalliance.org/sub/haccpmodels/guidebook.pdf (Accessed on 05.06.2019). Anonymous, 2000. Bandırma Sanayi. Bandırma Ticaret Odası: http://www.bantb.org.tr/upload/dosyalar/E95_sanay.pdf (Accessed on 25.05.2019). Anonymous, 2003. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği Yönetimi – Gıda Üreten Kuruluşlar ve Tedarikçileri için Yönetim Sistemine İlişkin Kurallar: https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073100089116099053107048057053090049 (Accessed on 03.06.2019). Anonymous, 2005a. Guidance document implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the HACCP principles in certain food businesses. European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General. Brussels, 16 November. Anonymous, 2005b. Commission Regulation (EC) 2073/2005 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2005: on Microbiological Criteria for Foodstuffs. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:EN:PDF (Accessed on 27.05.2019). Anonymous, 2006. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar için Şartlar: http://cisam.cu.edu.tr/tr/Belgeler/13-ISO%2022000.pdf (Accessed on 06.06.2019). Ayhan, K., 2013. Her Yönüyle Gıda. In: Coşansu S., Özkaya D. F., Ayhan K. (Ed.), Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği. Sidaş Press, İzmir, pp. 251-288. Barrie, D., 1996. The provision of food and catering services for hospital. Journal of Hospital Infection 33, 13-33. Başaran, B., 2016. ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi. Journal of Food and Health Science 2, 9-26. Batu, A., Gök, V., 2006. Pekmez üretiminde HACCP uygulaması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 3, 7. Burson, D., 2002. Hazard analysis and critical control point (HACCP) program heat treated, not fully cooked not shelf stable bacon: http://foodsafety.unl.edu/files/bacon.pdf (Accessed on 20.06.2019). Çaklı, Ş., 2007. Su Ürünlerinde İşleme Teknolojisi-1. Ege Üniversitesi Press, İzmir. Çetinkaya, S., Bolat, Y., Bilgin, Ş., 2010. Gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) biyolojisi. E-Journal of New World Sciences Academy 5, 50-61. Çolakoğlu, F.A., Ova, G., Köseoğlu, B., 2006. Taze ve işlenmiş gümüş balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) mikrobiyolojik kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23, 393-395. DPT, 2001. Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyon Raporu, Dondurulmuş Gıda Sanayi Alt Komisyon Raporu, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Raporu. DPT Yayınları No: 2637, ÖİK: 645. DPT, 2007. Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, pp. 75. Giray, H., Soysal, A. 2007. Türkiye’de gıda güvenliği ve mevzuatı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6, 485-490. Göktan, D., Tunçel, G., 1992. Gıda Sanayinde HACCP Uygulamaları ve Bazı Örnekler. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma Yayın, İzmir. Gümüş, E., Özen, M.R., Balcı, A., İkiz, R., Aydın, B., 2009. Aynalı sazan (Cyprinus carpio L., 1758) yavru yeminde gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) unu kullanımının karaciğer histolojisi üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 26, 29-33. Kayaardı, S. 2004. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon. Sidaş Press, Manisa. Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Gümüş, E., Demir, O., 2006. Effect on fishing and lake ecosystem of silverfish (Atherine boyeri Risso, 1810) as an invasive species in Lake Eğirdir. In: I. National Fishing and Reservoir Management Symposium, Antalya, Turkey, pp. 119-128. Moterjemi, Y., Mortimore, S., 2005. Industry’s need and expections to meet food safety 5th International Meeting: Noordwijk Food Safety and HACCP Forum. Food Control 16, 523-529. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2012. Teşhiste Metod Birliği: https://www.tarim.gov.tr/Konu/1008/Teshiste-Metod-Birligi (Accessed on 20.06.2019). Turan, H., Kaya, Y., Erdem, M.E., Sönmez, G., Kodalak, N., Erkoyuncu, İ., 2006. Donmuş alabalıkların kalitesi üzerine farklı çözdürme koşullarının etkisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 20, 21-32. Turantaş, F., Ünlütürk, A., 1998. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları. Mengi Tan Press, İzmir, Ünlütürk, A., Turantaş, F., 1998. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Press, İzmir. Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S., Baygar, T., 2004. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul. Yeşilsu, A.F., Özyurt, G., 2013. Turkish and global legislations for sea­food safety and quality. Journal of Fisheries Sciences 7, 58-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Original Article
Yazarlar

Uğur GÜNŞEN (Sorumlu Yazar)
Department of Nutrition and Dietetic, Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Science, Balıkesir, Turkey


Hüseyin ESECELİ Bu kişi benim
Department of Nutrition and Dietetic, Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Science, Balıkesir, Turkey


Ramazan Mert ATAN Bu kişi benim
Department of Nutrition and Dietetic, Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Science, Balıkesir, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { actavet646001, journal = {Acta Veterinaria Eurasia}, issn = {2618-639X}, eissn = {2619-905X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {45}, number = {3}, pages = {80 - 90}, title = {Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)}, key = {cite}, author = {Günşen, Uğur and Eseceli, Hüseyin and Atan, Ramazan Mert} }
APA Günşen, U. , Eseceli, H. & Atan, R. M. (2019). Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810) . Acta Veterinaria Eurasia , 45 (3) , 80-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/actavet/issue/50595/646001
MLA Günşen, U. , Eseceli, H. , Atan, R. M. "Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)" . Acta Veterinaria Eurasia 45 (2019 ): 80-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/actavet/issue/50595/646001>
Chicago Günşen, U. , Eseceli, H. , Atan, R. M. "Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)". Acta Veterinaria Eurasia 45 (2019 ): 80-90
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810) AU - Uğur Günşen , Hüseyin Eseceli , Ramazan Mert Atan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Acta Veterinaria Eurasia JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 90 VL - 45 IS - 3 SN - 2618-639X-2619-905X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Acta Veterinaria Eurasia Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810) %A Uğur Günşen , Hüseyin Eseceli , Ramazan Mert Atan %T Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810) %D 2019 %J Acta Veterinaria Eurasia %P 2618-639X-2619-905X %V 45 %N 3 %R %U
ISNAD Günşen, Uğur , Eseceli, Hüseyin , Atan, Ramazan Mert . "Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)". Acta Veterinaria Eurasia 45 / 3 (Eylül 2019): 80-90 .
AMA Günşen U. , Eseceli H. , Atan R. M. Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810). Actavet. 2019; 45(3): 80-90.
Vancouver Günşen U. , Eseceli H. , Atan R. M. Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810). Acta Veterinaria Eurasia. 2019; 45(3): 80-90.
IEEE U. Günşen , H. Eseceli ve R. M. Atan , "Determination of Critical Control Points and Potential Hazard Analysis in the Production of Frozen Silverfish (Atherina boyeri Risso, 1810)", Acta Veterinaria Eurasia, c. 45, sayı. 3, ss. 80-90, Eyl. 2019