Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3, 91 - 95, 01.09.2019

Öz

Kaynakça

  • Andersson, L.S., Larhammar, M., Memic, F., Wootz, H., Schwochow, D., Rubin, C.J., Patra, K., Arnason, T., Wellbring, L., Hjälm, G., Imsland, F., Petersen, J.L., Mccue, M.C., Mickelson, J.R., Cothran, G., Ahituv, N., Roepstorff, L., Mikko, S., Vallstedt, A., Lindgren, G., Andersson, L., Kullander, K., 2012. Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and circuit function in Mice.Nature 488, 642-646. Anonymous, 2017a. Icelandic Horse: https://www.icelandics.org/standards.php#6 (Accessed on 10.11.2017). Anonymous, 2017b. Paso Fino Horse: http://www.pfha.org/ (Accessed on 13.11.2017). Anonymous, 2017c. American Saddlebred Horse: https://www.asha.net/aboutus/theamericansaddlebred (Accessed on 10.11.2017). Anonymous, 2017d. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rah­van Binicilik Müsabaka Talimatı: https://www.gsdf.gov.tr/uploads/default/reports/7418be2f1b20ff38539f1df7ed74b678.pdf (Accessed on 13.11.2017). Arıtürk, E., 1956. Türkiye Atçılığının Bugünkü Durumu, Meseleleri ve Yerli Atlarımızın Morfolojik Vasıfları Üstüne Araştırmalar. Yeni Desen Matbaası, Ankara. Arpacık, R., 1999. At Yetiştiriciliği. 3. Baskı. Şahin Matbaası, Ankara. Bayram, D., Öztürk, Y., Küçük, M., 2005. Van yöresinde yetiştirilen atlarda fenotipik özellikler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16, 85-88. Çağlayan, T., İnal, Ş., Garip, M., Coşkun, B., İnal, F., Günlü, A., Güleç, E., 2010. The determination of situation and breed characteristics of Turkish rahvan horse in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9, 674-680. FAO, 2019. FAO Statistics: http://faostat3.fao.org/download//q1/e (Accessed on 05.01.2019). Gücüyener Hacan, Ö., Akçapınar, H., 2011. Farklı haralarda yetiştirilen Safkan Arap atlarında bazı fenotipik ve genetik parametreler. I. Vücut ölçüleri ve kalıtım dereceleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 51, 55-70. Gücüyener Hacan, Ö., Akçapınar, H., 2012. Farklı haralarda yetiştirilen Safkan Arap atlarında bazı fenotipik ve genetik parametreler. II. Don, nişaneler, alında servi ve kalıtım dereceleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 52, 15-26. Güleç, E., 1995. Türk At Irkları. Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Ankara. Kırmızıbayrak, T., Aksoy, A., Tilki, M., Saatçi, M., 2004. Kars yöresi Türk yerli atlarının morfolojik özelliklerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10, 69-72. Özbeyaz, C., Akçapınar, H., 2005. At Yetiştiriciliği Ders Notları. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Ankara. Özbeyaz, C., Yüceer, B., Güngör, Ö.F., 2016. Türkiye’deki rahvan yürüyüşlü atlarda doublesex and mab-3 related transcription factor 3 (DMRT3) mutant allel dağılımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 47-52. SPSS Inc. PASW Statistical Program. Version 18.0.0. Chicago, IL, USA. Yıldırım, F., Yıldız, A., 2013. Cirit atları: Anket çalışması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8, 35-41. Yüceer, B., Erdoğan, M., Yaralı, C., Özarslan, B., Özbeyaz, C., 2016a. Türkiye’de rahvan koşan atlar arasındaki genetik çeşitlilik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 201-210. Yüceer, B., Özarslan, B., Özbeyaz, C., 2016b. Türkiye’de rahvan koşan atlarda fenotipik çeşitlilik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 195-199.

Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3, 91 - 95, 01.09.2019

Öz

DOI: 10.5152/actavet.2019.19012


The purpose of this study was to examine the morphological characteristics and breeding conditions of pacing horses in the Afyonkarahisar province. A total of 117 head of pacing horses, as well as farm operations and opinions of horse owners, were evaluated. The  overall means of height at wither, body length, rump length, chest depth, chest circumference, head length, and forehead width were measured: 142.42, 145.15, 49.77, 55.43, 161.44, 51.94, and 21.52 cm respectively. It was determined that horses with Turkish native genotypes and 1-3 elder horses had the lowest body measurements. It was determined that the pacing horses had  the bay, chestnut, gray, black, and chestnut paint coat colors. It has been determined that, in the choosing of pacing horses, horse owners pay great attention to the parent information (71.1%), the temperament (71.1%), body condition (68.9%), and the foot-nail structure (62.2%) of horses. As a result, it was concluded that the pacing horses with native genotypes in the Afyonkarahisar province were smaller than those who were crossbred and of foreign  origin. Also, it was determined that the horses examined were of the bay, chestnut, gray, and black coat colors. In addition, it was concluded that the breeding conditions of pacing horses should be improved, and the horse owners should be informed about horse training and exercising.


Cite this article as: Akyol, H., Koçak, S., 2019. Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions. Acta Vet Eurasia 45, 91-95.

Kaynakça

  • Andersson, L.S., Larhammar, M., Memic, F., Wootz, H., Schwochow, D., Rubin, C.J., Patra, K., Arnason, T., Wellbring, L., Hjälm, G., Imsland, F., Petersen, J.L., Mccue, M.C., Mickelson, J.R., Cothran, G., Ahituv, N., Roepstorff, L., Mikko, S., Vallstedt, A., Lindgren, G., Andersson, L., Kullander, K., 2012. Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and circuit function in Mice.Nature 488, 642-646. Anonymous, 2017a. Icelandic Horse: https://www.icelandics.org/standards.php#6 (Accessed on 10.11.2017). Anonymous, 2017b. Paso Fino Horse: http://www.pfha.org/ (Accessed on 13.11.2017). Anonymous, 2017c. American Saddlebred Horse: https://www.asha.net/aboutus/theamericansaddlebred (Accessed on 10.11.2017). Anonymous, 2017d. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rah­van Binicilik Müsabaka Talimatı: https://www.gsdf.gov.tr/uploads/default/reports/7418be2f1b20ff38539f1df7ed74b678.pdf (Accessed on 13.11.2017). Arıtürk, E., 1956. Türkiye Atçılığının Bugünkü Durumu, Meseleleri ve Yerli Atlarımızın Morfolojik Vasıfları Üstüne Araştırmalar. Yeni Desen Matbaası, Ankara. Arpacık, R., 1999. At Yetiştiriciliği. 3. Baskı. Şahin Matbaası, Ankara. Bayram, D., Öztürk, Y., Küçük, M., 2005. Van yöresinde yetiştirilen atlarda fenotipik özellikler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16, 85-88. Çağlayan, T., İnal, Ş., Garip, M., Coşkun, B., İnal, F., Günlü, A., Güleç, E., 2010. The determination of situation and breed characteristics of Turkish rahvan horse in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9, 674-680. FAO, 2019. FAO Statistics: http://faostat3.fao.org/download//q1/e (Accessed on 05.01.2019). Gücüyener Hacan, Ö., Akçapınar, H., 2011. Farklı haralarda yetiştirilen Safkan Arap atlarında bazı fenotipik ve genetik parametreler. I. Vücut ölçüleri ve kalıtım dereceleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 51, 55-70. Gücüyener Hacan, Ö., Akçapınar, H., 2012. Farklı haralarda yetiştirilen Safkan Arap atlarında bazı fenotipik ve genetik parametreler. II. Don, nişaneler, alında servi ve kalıtım dereceleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 52, 15-26. Güleç, E., 1995. Türk At Irkları. Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Ankara. Kırmızıbayrak, T., Aksoy, A., Tilki, M., Saatçi, M., 2004. Kars yöresi Türk yerli atlarının morfolojik özelliklerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 10, 69-72. Özbeyaz, C., Akçapınar, H., 2005. At Yetiştiriciliği Ders Notları. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Ankara. Özbeyaz, C., Yüceer, B., Güngör, Ö.F., 2016. Türkiye’deki rahvan yürüyüşlü atlarda doublesex and mab-3 related transcription factor 3 (DMRT3) mutant allel dağılımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 47-52. SPSS Inc. PASW Statistical Program. Version 18.0.0. Chicago, IL, USA. Yıldırım, F., Yıldız, A., 2013. Cirit atları: Anket çalışması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8, 35-41. Yüceer, B., Erdoğan, M., Yaralı, C., Özarslan, B., Özbeyaz, C., 2016a. Türkiye’de rahvan koşan atlar arasındaki genetik çeşitlilik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 201-210. Yüceer, B., Özarslan, B., Özbeyaz, C., 2016b. Türkiye’de rahvan koşan atlarda fenotipik çeşitlilik. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, 195-199.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Original Article
Yazarlar

Hüseyin AKYOL Bu kişi benim
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, Sandıklı Directorate of District Agriculture and Forestry, Afyonkarahisar, Turkey


Serdar KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Department of Animal Breeding and Husbandry, Afyon Kocatepe University Faculty of Veterinary Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { actavet646020, journal = {Acta Veterinaria Eurasia}, issn = {2618-639X}, eissn = {2619-905X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {45}, number = {3}, pages = {91 - 95}, title = {Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*}, key = {cite}, author = {Akyol, Hüseyin and Koçak, Serdar} }
APA Akyol, H. & Koçak, S. (2019). Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions* . Acta Veterinaria Eurasia , 45 (3) , 91-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/actavet/issue/50595/646020
MLA Akyol, H. , Koçak, S. "Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*" . Acta Veterinaria Eurasia 45 (2019 ): 91-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/actavet/issue/50595/646020>
Chicago Akyol, H. , Koçak, S. "Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*". Acta Veterinaria Eurasia 45 (2019 ): 91-95
RIS TY - JOUR T1 - Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions* AU - Hüseyin Akyol , Serdar Koçak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Acta Veterinaria Eurasia JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 95 VL - 45 IS - 3 SN - 2618-639X-2619-905X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Acta Veterinaria Eurasia Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions* %A Hüseyin Akyol , Serdar Koçak %T Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions* %D 2019 %J Acta Veterinaria Eurasia %P 2618-639X-2619-905X %V 45 %N 3 %R %U
ISNAD Akyol, Hüseyin , Koçak, Serdar . "Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*". Acta Veterinaria Eurasia 45 / 3 (Eylül 2019): 91-95 .
AMA Akyol H. , Koçak S. Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*. Actavet. 2019; 45(3): 91-95.
Vancouver Akyol H. , Koçak S. Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*. Acta Veterinaria Eurasia. 2019; 45(3): 91-95.
IEEE H. Akyol ve S. Koçak , "Morphological Characteristics of Pacing Horses and Examination of Breeding Conditions*", Acta Veterinaria Eurasia, c. 45, sayı. 3, ss. 91-95, Eyl. 2019