Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 14, 29.12.2017

Öz

20. yy sonlarından itibaren yaşamın her
alanında önem kazanmaya başlayan “sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir
kalkınma” kavramlarının kapsadığı çevre, ekonomik ve sosyal alanlar mimarinin
de önemle yaklaştığı konulardandır. Bu doğrultuda gelişen çevre duyarlı yapıların
hem yapım sistemleri hem tasarım kriterleri hem de malzeme seçimi konuları
üzerinde önemle durulmaktadır. Çevre duyarlı yapıların temel bileşenlerinden
biri olan malzemeler, üretim sürecinden başlayarak şantiye süreci, kullanım
süreci ve kullanım sonrası sürecinde hem çevre ile olan ilişkisi hem enerji
tasarrufundaki rolü hem de yapının uygulandığı bölgeye aidiyetini sağlayan
fiziksel ilişkisi ile sürdürülebilir kalkınmanın gelişimine katkı
sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında, bu çalışma kapsamında, çevre duyarlı
yapılarda malzeme seçimi ulusal ve uluslararası literatürde yer alan yapı
örnekleri üzerinden incelenmiştir.

Kaynakça

 • Brundtland, G. H. (1987). Our common future-Call for action. Environmental Conservation, 14(4), 291-294.
 • Sev, A., Görgülü, C., Malzemede Yeşil Algı ve Beton Örneği, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, ISSN:1306-6501 İstanbul, Türkiye, 21: 40-48 (Şubat 2012/1)
 • Sev, A., (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Kitabevi, 223, İstanbul. Orhon, A. V.(2013). Sürdürülebilir Mimaride Akıllı Malzeme Kullanımı., VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 2013, Edirne, 297-304
 • Tekin, Ç.(2012). Enerji Etkin Yapılarda Malzeme Seçimi, Yeşil Bina Dergisi, Sayı 14, 46-52
 • Tıkansak, T. E. (2013). Konutlarda Enerji Etkinliği. International Journal of Architecture and Planning, Volume 1 Issue 2, 189-200.
 • Özçetin,Z., Demirel, F., Pektaş,S., Emınel, M.(2015). Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme Ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma, II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 2015, Ankara, 314-317
Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 14, 29.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Brundtland, G. H. (1987). Our common future-Call for action. Environmental Conservation, 14(4), 291-294.
 • Sev, A., Görgülü, C., Malzemede Yeşil Algı ve Beton Örneği, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, ISSN:1306-6501 İstanbul, Türkiye, 21: 40-48 (Şubat 2012/1)
 • Sev, A., (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Kitabevi, 223, İstanbul. Orhon, A. V.(2013). Sürdürülebilir Mimaride Akıllı Malzeme Kullanımı., VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 2013, Edirne, 297-304
 • Tekin, Ç.(2012). Enerji Etkin Yapılarda Malzeme Seçimi, Yeşil Bina Dergisi, Sayı 14, 46-52
 • Tıkansak, T. E. (2013). Konutlarda Enerji Etkinliği. International Journal of Architecture and Planning, Volume 1 Issue 2, 189-200.
 • Özçetin,Z., Demirel, F., Pektaş,S., Emınel, M.(2015). Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme Ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma, II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 2015, Ankara, 314-317
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cansu Güner 0000-0001-7861-7404

Fulya Gökşen 0000-0002-9754-0956

Ahmet Koçhan

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güner, C., Gökşen, F., & Koçhan, A. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1-14.
AMA Güner C, Gökşen F, Koçhan A. Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. ADBAD. Aralık 2017;3(2):1-14.
Chicago Güner, Cansu, Fulya Gökşen, ve Ahmet Koçhan. “Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2017): 1-14.
EndNote Güner C, Gökşen F, Koçhan A (01 Aralık 2017) Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 2 1–14.
IEEE C. Güner, F. Gökşen, ve A. Koçhan, “Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi”, ADBAD, c. 3, sy. 2, ss. 1–14, 2017.
ISNAD Güner, Cansu vd. “Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3/2 (Aralık 2017), 1-14.
JAMA Güner C, Gökşen F, Koçhan A. Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. ADBAD. 2017;3:1–14.
MLA Güner, Cansu vd. “Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2017, ss. 1-14.
Vancouver Güner C, Gökşen F, Koçhan A. Sürdürülebilir Kalkınma Modeli için Çevre Duyarlı Yapılarda Malzeme Seçiminin İncelenmesi. ADBAD. 2017;3(2):1-14.