Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 19 - 27, 31.12.2018

Öz

Birçok gelişmiş ülkedeki binalar, ülkelerinin enerji
kaynaklarının önemli bir bölümünü tüketmektedir. Gerek hem ticari hem de konut
binaları dünyanın enerji tüketiminin %20 ila %40'ından sorumludur ve bu
değerler her yıl istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Binalar sadece büyük
miktarda enerji harcamakla kalmayıp, çevre için zararlı olabilecek ve dünyanın iklim
değişikliğinde büyük bir rol oynayabilecek önemli karbondioksit emisyonlarının
ardındaki suçluları da olmaktadır. Ayrıca, bina inşası, toksik materyallerin ve
diğer birçok zararlı süreçlerin kullanımından kaynaklanan atmosferik ve su
kirliliği gibi birçok çevre sorununu da beraberinde getirir. Açıkçası, yapı
inşaat endüstrisi sonuçta önemli bir çevre yükü olabilir.Buna bağlı olarak, küresel ısınma, susuzluk, çevre
kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre dostu,
ekolojik binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Günümüzde sürdürülebilir,
ekolojik ve çevre dostu binalar denilince karşımıza yeşil binalar çıkmaktadır.
Yeşil binaların sayılarının giderek artması ile birlikte standartlaşma ve
sertifikalandırma çalışmaları başlamıştır.

Kaynakça

 • Approach,http://issuu.com/manufaktur/docs/dgnb_excellence_define d_sustainable_building_with_/4?mode=a_p,pp 10-13.
 • Breeam, (2011) Breeam New Construction Non-Domestic Buildings Technical Manual SD5073-2.0:2011, pp 24.
 • Burnett, J. (2007). City Building, Eco labels and shades of green, Landscape and Urban Planning, Volume 83, Issue 1, 12 November 2007, Pages 29-38.
 • Çelik, E. (2009). Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin İncelenmesi Türkiye‟de Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), 2013, Yeşil Bina Sertifika Kılavuzu Yeni Konutlar Versiyon 0, Eylül.
 • Dgnb, (2011)Excellence Defined,Sustainable Building with a Systems
 • Emrealp, S., 2005, Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı, IULA-EMME Yayını, Şubat.
 • Gültekin, A.B., Bulut, B., 2015. Yeşil Bina Sertifika Sistemleri: Türkiye İçin Bir Sistem Önerisi. 2nd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS). 28-30 May 2015, Ankara.
 • İnanç, T., 2010, Geleneksel Kırsal Mimari Kimliğin Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi Rize Çağlayan Köyü Evleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Leed, (2011) http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988.
 • Saka, İ., 2011, Sürdürülebilirlik Açısından İstanbul’da Bir Ofis Binasının Leed Sertifikalandırma Sistemi Kapsamında Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Ocak.
 • Saunders, T., (2008) A Discussion Document Comparing International Environmental Assessment Methods For Buildings, pp 32.
 • Sev, A. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık, Yem Yayın, İstanbul.
 • Sur, H. (2012). Çevre Dostu Yeşil Binalar, Yeşil Binalar Referans Rehberi 2012, İstanbul.
 • Şimşek, E., P., 2012, Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri “Kağıthane Ofispark Projesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • USGBC. (2005). LEED for New Construction & Major Renovations V.2.2, USGBC, Amerika.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melike Doğan

Murat Akten

Destan Seçme Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Doğan, M., Akten, M., & Seçme, D. (2018). Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 19-27.
AMA Doğan M, Akten M, Seçme D. Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. ADBAD. Aralık 2018;4(1):19-27.
Chicago Doğan, Melike, Murat Akten, ve Destan Seçme. “Çevre Dostu Binalar Ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4, sy. 1 (Aralık 2018): 19-27.
EndNote Doğan M, Akten M, Seçme D (01 Aralık 2018) Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 1 19–27.
IEEE M. Doğan, M. Akten, ve D. Seçme, “Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri”, ADBAD, c. 4, sy. 1, ss. 19–27, 2018.
ISNAD Doğan, Melike vd. “Çevre Dostu Binalar Ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 19-27.
JAMA Doğan M, Akten M, Seçme D. Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. ADBAD. 2018;4:19–27.
MLA Doğan, Melike vd. “Çevre Dostu Binalar Ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 4, sy. 1, 2018, ss. 19-27.
Vancouver Doğan M, Akten M, Seçme D. Çevre Dostu Binalar ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. ADBAD. 2018;4(1):19-27.