Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 7, 31.12.2018

Öz

Bitkisel
üretimde organik gübrelemenin çok yönlü faydalarının olduğu bilinmektedir.
Organik gübrelerden beklenen çok yönlü faydalar söz konusuysa da organik
gübrelerin yeterince kaliteli olmamasından kaynaklanan sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Bu sorunların önemli biri ise yabancı ot tohumu
içerikleri olarak ifade edilmektedir. Ancak bu sorunun ülkemizdeki durumunu
ortaya koyan yeterli veri bulunmamaktadır. Bu konuda çalışmaların yapılması
gerektiğini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen bir ön gözlem çalışmasının
bazı sayısal veriler üzerinden konunun tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçla,
12 farklı organik gübre 100 g perlit ile homojen bir şekilde karıştırılmış ve
daha sonra her bir karışım 5 litrelik saksılara doldurulmuştur. Saksılardan
elde edilen minimum ve maksimum değerler, toplam yabancı ot sayısında 0-85
adet/saksı, yabancı ot çeşidinde 0-8 adet/saksı, yabancı ot yaş ağırlığında
0.2-168.88 g/saksı, yabancı ot kuru ağırlığında 0.01-21.49 g/saksı olarak
ölçülmüştür. Organik gübrelerin pH değerlerinin 7.25-8.23 ve EC değerlerinin
0.31-2.79 dS/m aralığında değiştiği ölçülmüştür. Organik gübrelerin kullanımını
sınırlandıran özellikle yabancı ot içeriğine bağlı yetersiz kalite sorununun,
bu survey çalışmayla tartışılması çok yönlü faydalar sağlayabilecektir. Genel
sonuç olarak, organik gübrelerdeki farklılıklar dikkate alındığında yabancı
otlardan ari ve kullanma amacına uygun kimyasal özellikler taşıyan organik
gübrenin seçilmesi başarılı bir üretim için bir zorunluluktur.

Kaynakça

  • Atkeson, F. W., H. W. Hulbert, and T. R. Warren. 1934. Effect of bovine digestion and of manure storage on the viability of weed seeds. J. Am. Soc. Agron. 26:390–397. Cash, S. D., D. L. Zamora, and A. W. Lenssen. 1998. Viability of weed seeds in feed pellet processing. J. Range. Manag. 51:181–185. Cook, A. R., Posner, J. L., & Baldock, J. O. (2007). Effects of dairy manure and weed management on weed communities in corn on Wisconsin cash-grain farms. Weed Technology, 21(2), 389-395. Davis, A. S., K. A. Renner, and K. L. Gross. 2005a. Weed seedbank and community shifts in a long-term cropping systems experiment. Weed Sci. 53:296–306. Davis, A. S., K. A. Renner, C. Sprague, L. Dyer, and D. Mutch. 2005b. Integrated Weed Management: ‘‘One Year’s Seeding….’’. East Lansing, MI: Michigan State University Extension Service Bulletin E2931. Pp. 73–74. Entry, J.A., Wood, B.H., Edwards, J.H., Wood, C.W., 1997. Influence of Organic byproducts and Nitrogen Source on Chemical and Microbiological Status of an Agricultural Soil. Biol. Fertil. Soil, 24: 196-204. Katovich, J., R. Becker, and J. Doll. 2005. Weed Seed Survival in Livestock Systems. East Madison, WI: University of Minnesota Extension Service and University of Wisconsin Cooperative Extension. Pp. 1–6. Kütük, C., Çaycı, G., Barab, A., Başkan, O., Hartmann, R., 2003. Effects of Beer Factory Sludge on Soil Properties and Growth of Sugar Beet (Beta vulgaris saccharifera L.) Bioresource Techonology, 90, 75-80. Madejon, E., Lopez, R., Murillo, J.M., Cabera, F., 2001. Agricultural Use of Three (sugar-beet) Vinasse Composts: Effect on Crops and Chemical Properties of A Cambisol Soil in The Guadauquivir River Valley (SW Spain) Agriculture, Ecosystem and Environment 84, 55-65. Mt. Pleasant, J. and K. J. Schlather. 1994. Incidence of weed seed in cow (Bos sp.) manure and its importance as a weed source for cropland. Weed Technol. 8:304–310. Ozores-Hampton, M., P. J. Stoffella, T. A. Bewick, D. J. Cantliffe, and T. A. Obreza. 1999. Effect of age of composted MSW and biosolids on weed seed germination. Compost Sci. Util. 7:51–57. Ozores-Hampton, M., T. A. Obreza, P. J. Stoffella, and G. Fitzpatrick. 2002. Immature compost suppresses weed growth under greenhouse conditions. Compost Sci. Util. 10:105–113. Pascual, J.A., Ayuso, M., Hernandez, T., Garcia, C.A., 1997. Phytotoxicity and Fertilizer Value of Different Organic Materials. Agrochemical, 41: 50-62. Renner K 2009. http://anrcom.msu.edu/uploads/files/20/weeds.pdf Šarapatka, B., Holub, M., & Lhotska, M. (1993). The effect of farmyard manure anaerobic treatment on weed seed viability. Biological Agriculture & Horticulture, 10(1), 1-8. Şeker, C. ve Karakaplan, S., 1999. Konya Ovasında Toprak Özellikleri ile Kırılma Değerleri Arasındaki İlişkiler. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 29: 183-190.Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No:51, Adana. Şeker, C., Turhan, M., 2004. Effects of Some Organic and Mineral Fertilisers on Yield and Quality of Sugar Beet, International Soil Congress (ISC) Natura Resource Managament for Sustainable Development, 7-10 June Erzurum- Turkey; 43-50.
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 7, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Atkeson, F. W., H. W. Hulbert, and T. R. Warren. 1934. Effect of bovine digestion and of manure storage on the viability of weed seeds. J. Am. Soc. Agron. 26:390–397. Cash, S. D., D. L. Zamora, and A. W. Lenssen. 1998. Viability of weed seeds in feed pellet processing. J. Range. Manag. 51:181–185. Cook, A. R., Posner, J. L., & Baldock, J. O. (2007). Effects of dairy manure and weed management on weed communities in corn on Wisconsin cash-grain farms. Weed Technology, 21(2), 389-395. Davis, A. S., K. A. Renner, and K. L. Gross. 2005a. Weed seedbank and community shifts in a long-term cropping systems experiment. Weed Sci. 53:296–306. Davis, A. S., K. A. Renner, C. Sprague, L. Dyer, and D. Mutch. 2005b. Integrated Weed Management: ‘‘One Year’s Seeding….’’. East Lansing, MI: Michigan State University Extension Service Bulletin E2931. Pp. 73–74. Entry, J.A., Wood, B.H., Edwards, J.H., Wood, C.W., 1997. Influence of Organic byproducts and Nitrogen Source on Chemical and Microbiological Status of an Agricultural Soil. Biol. Fertil. Soil, 24: 196-204. Katovich, J., R. Becker, and J. Doll. 2005. Weed Seed Survival in Livestock Systems. East Madison, WI: University of Minnesota Extension Service and University of Wisconsin Cooperative Extension. Pp. 1–6. Kütük, C., Çaycı, G., Barab, A., Başkan, O., Hartmann, R., 2003. Effects of Beer Factory Sludge on Soil Properties and Growth of Sugar Beet (Beta vulgaris saccharifera L.) Bioresource Techonology, 90, 75-80. Madejon, E., Lopez, R., Murillo, J.M., Cabera, F., 2001. Agricultural Use of Three (sugar-beet) Vinasse Composts: Effect on Crops and Chemical Properties of A Cambisol Soil in The Guadauquivir River Valley (SW Spain) Agriculture, Ecosystem and Environment 84, 55-65. Mt. Pleasant, J. and K. J. Schlather. 1994. Incidence of weed seed in cow (Bos sp.) manure and its importance as a weed source for cropland. Weed Technol. 8:304–310. Ozores-Hampton, M., P. J. Stoffella, T. A. Bewick, D. J. Cantliffe, and T. A. Obreza. 1999. Effect of age of composted MSW and biosolids on weed seed germination. Compost Sci. Util. 7:51–57. Ozores-Hampton, M., T. A. Obreza, P. J. Stoffella, and G. Fitzpatrick. 2002. Immature compost suppresses weed growth under greenhouse conditions. Compost Sci. Util. 10:105–113. Pascual, J.A., Ayuso, M., Hernandez, T., Garcia, C.A., 1997. Phytotoxicity and Fertilizer Value of Different Organic Materials. Agrochemical, 41: 50-62. Renner K 2009. http://anrcom.msu.edu/uploads/files/20/weeds.pdf Šarapatka, B., Holub, M., & Lhotska, M. (1993). The effect of farmyard manure anaerobic treatment on weed seed viability. Biological Agriculture & Horticulture, 10(1), 1-8. Şeker, C. ve Karakaplan, S., 1999. Konya Ovasında Toprak Özellikleri ile Kırılma Değerleri Arasındaki İlişkiler. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 29: 183-190.Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No:51, Adana. Şeker, C., Turhan, M., 2004. Effects of Some Organic and Mineral Fertilisers on Yield and Quality of Sugar Beet, International Soil Congress (ISC) Natura Resource Managament for Sustainable Development, 7-10 June Erzurum- Turkey; 43-50.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kaplan

Ahmet Şafak Maltaş

İdil Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaplan, M., Maltaş, A. Ş., & Kaya, İ. (2018). Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 1-7.
AMA Kaplan M, Maltaş AŞ, Kaya İ. Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu. ADBAD. Aralık 2018;4(1):1-7.
Chicago Kaplan, Mustafa, Ahmet Şafak Maltaş, ve İdil Kaya. “Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4, sy. 1 (Aralık 2018): 1-7.
EndNote Kaplan M, Maltaş AŞ, Kaya İ (01 Aralık 2018) Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 1 1–7.
IEEE M. Kaplan, A. Ş. Maltaş, ve İ. Kaya, “Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu”, ADBAD, c. 4, sy. 1, ss. 1–7, 2018.
ISNAD Kaplan, Mustafa vd. “Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 1-7.
JAMA Kaplan M, Maltaş AŞ, Kaya İ. Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu. ADBAD. 2018;4:1–7.
MLA Kaplan, Mustafa vd. “Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 4, sy. 1, 2018, ss. 1-7.
Vancouver Kaplan M, Maltaş AŞ, Kaya İ. Organik Gübre Kalitesine Bakış: Yabancı Ot Varyasyonu. ADBAD. 2018;4(1):1-7.