Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 60 - 69, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • BiyoFAP, 2015. Biyogaz Fizibilite Analiz Programı, Biyosistem Enerji LTD ve GİZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu).Ergene, A., 1991. Ankara. Çöplerin ve Kanalizasyon Atıklarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Bunun Çevre Sağlığı Bakımından Önemi, II. Ulusal Gübre Kongresi.Gül İ (2008). Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Fiğde Ot ve Tohum Verimi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Erzurum.Kılıç, F. (2011). Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye'deki Yeri. Mühendis ve Makine, 52 (617), 94-106.Külcü, R., Süslü, A., Ekinci, K., Yaldız, O., 2011.Türkiye'de Hayvansal Atıkların Yönetiminde Biyogaz Seçeneği ve Yek Kanunu. UKAY, 2011, KKTC.Resmi Gazete, 2011. 7809 numaralı ve 8 Ocak 2011 CUMARTESİ tarihli resmi gazeteTUİK, 2018, Türkiye İstatistik Kurumu , Tarım İstatistikleri-Hayvancılık istatistikleri, web sayfası http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002, erişim tarihi 15/02/2018.

Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 60 - 69, 31.12.2018

Öz

Biyogaz
organik atıkların, anaerobik koşullar altında mikroorganizmalar tarafından
fermente edilmesi işlemidir. Biyogaz işlemi sonucunda organik atıklardan enerji
kaynağı olarak kullanılabilecek bir gaz elde edilmektedir. Elde edilen gazın
kojenerasyon sistemlerinde yakılması sonucunda elektrik ve ısıl enerji üretimi
gerçekleştirilmektedir. Biyogaz yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle yasal
otoriteler tarafından çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Biyogaz tesislerine
giren organik atıklardan enerji elde edilmesinin yanında organik gübre üretimi
de gerçekleştirilmektedir. Elde edilen organik gübreler, toprakların bitki
besin elementi içeriklerini zenginleştirmek ve toprak yapısını da düzenleyerek
çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla da kullanılabilmektedir. Biyogaz
teknolojisinin kullanımı, atıklardan ve fosil enerji kaynaklarının
kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından önemlidir.
Biyogaz tarımsal, kentsel ve endüstriyel kökenli organik atıklar için
kullanılabilen bir teknolojidir.Dünyada
hayvancılık kaynaklı atıklar biyogaz üretiminde temel hammadde olarak
kullanılmaktadır. Bunun nedeni; hayvan gübrelerinin içerisinde yer alan
mikroorganizmalar ve kimyasal bileşimi nedeniyle biyogaz prosesine uygun
olmasıdır. Hayvancılık işletmelerinde biyogaz tesislerinin kurulması hem atık
yönetimin başarısına hem de ek gelir sağlayarak işletme ekonomisine katkı
sağlamaktadır. Bu çalışmada Yalvaç ve Isparta’nın diğer ilçelerinin canlı
hayvan potansiyeli incelenmiş ve bu hayvanlardan çıkan atıklardan biyogaz üretilmesi
senaryosu değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek potansiyele
sahip ilçeler Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Merkez bulunmuştur. Bu ilçelerde
hayvansal atıklardan biyogaz elde edilmesi durumunda yılda elde edilecek
gelirler; Yalvaç için 1.917.733, Şarkikaraağaç için 1.827.357 ve Merkez için 1.474.236
USD olarak hesaplanmıştır. Isparta geneli için biyogaz teknolojisi kullanımı
durumunda yılda 9.924.262 USD gelir potansiyelin olduğu hesaplanmıştır. 

Kaynakça

  • BiyoFAP, 2015. Biyogaz Fizibilite Analiz Programı, Biyosistem Enerji LTD ve GİZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu).Ergene, A., 1991. Ankara. Çöplerin ve Kanalizasyon Atıklarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Bunun Çevre Sağlığı Bakımından Önemi, II. Ulusal Gübre Kongresi.Gül İ (2008). Kimyasal Gübre, Ahır Gübresi ve Bazı Toprak Düzenleyicilerin Fiğde Ot ve Tohum Verimi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Erzurum.Kılıç, F. (2011). Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye'deki Yeri. Mühendis ve Makine, 52 (617), 94-106.Külcü, R., Süslü, A., Ekinci, K., Yaldız, O., 2011.Türkiye'de Hayvansal Atıkların Yönetiminde Biyogaz Seçeneği ve Yek Kanunu. UKAY, 2011, KKTC.Resmi Gazete, 2011. 7809 numaralı ve 8 Ocak 2011 CUMARTESİ tarihli resmi gazeteTUİK, 2018, Türkiye İstatistik Kurumu , Tarım İstatistikleri-Hayvancılık istatistikleri, web sayfası http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002, erişim tarihi 15/02/2018.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Recep Külcü

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Külcü, R. (2018). Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 60-69.
AMA Külcü R. Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. ADBAD. Aralık 2018;4(1):60-69.
Chicago Külcü, Recep. “Yalvaç Ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4, sy. 1 (Aralık 2018): 60-69.
EndNote Külcü R (01 Aralık 2018) Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 1 60–69.
IEEE R. Külcü, “Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi”, ADBAD, c. 4, sy. 1, ss. 60–69, 2018.
ISNAD Külcü, Recep. “Yalvaç Ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 60-69.
JAMA Külcü R. Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. ADBAD. 2018;4:60–69.
MLA Külcü, Recep. “Yalvaç Ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 4, sy. 1, 2018, ss. 60-69.
Vancouver Külcü R. Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. ADBAD. 2018;4(1):60-9.