Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 90 - 114, 27.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Altunkaya, Faut (2003), İngilizce-Türkçe çeviri öğretimi dilbilimsel kılavuzu, Ankara. Avşar, Erkan (2004), Arap gramerine giriş 1, sarf, İstanbul. Benhür, Hadi (1993), Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin fonksiyonları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bozel, Mutlu (2008), Türkiye Türkçesindeki türemiş adların aldıkları yapım eklerine göre anlam ve görev özellikleri, bu konudaki bilgi ve bulguların ilköğretim 2. kademe Türkçe (dilbilgisi) derslerinde kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çörtü, Mustafa Meral (1997), Arapçada temel cümle kuruluşu ve tercüme teknikleri, İstanbul._________________(1998), Arapça Dilbilgisi Nahiv, İstanbul.Dietrich, Ayşe (2006), Rusça grameri, Ankara.

Türkçedeki Bazı Ulaçların Anadili Rusça, Arapça Ve İngilizce Olanlara Öğretimi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 90 - 114, 27.06.2018

Öz

Günümüzde Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen bireylerin çoğunluğunun ana dilinin Rusça, Arapça ve
İngilizce olması nedeniyle bu çalışma Türkçedeki ulaçların Rusça, Arapça ve
İngilizcedeki karşılıklarını bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada özel olarak
Türkçedeki bazı ulaçların Rusça, Arapça ve İngilizcedeki karşılıkları,
kullanıldığı yerler araştırılmıştır. Çalışmada anadili Rusça, Arapça ve
İngilizce olanların Türkçenin köken ve yapı bakımından farklı dil ailesinden
olasından dolayı Türkçedeki ulaçları öğrenirken zorlanma nedenlerine ulaşılmaya
çalışılmıştır. 

Kaynakça

  • Altunkaya, Faut (2003), İngilizce-Türkçe çeviri öğretimi dilbilimsel kılavuzu, Ankara. Avşar, Erkan (2004), Arap gramerine giriş 1, sarf, İstanbul. Benhür, Hadi (1993), Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin fonksiyonları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bozel, Mutlu (2008), Türkiye Türkçesindeki türemiş adların aldıkları yapım eklerine göre anlam ve görev özellikleri, bu konudaki bilgi ve bulguların ilköğretim 2. kademe Türkçe (dilbilgisi) derslerinde kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çörtü, Mustafa Meral (1997), Arapçada temel cümle kuruluşu ve tercüme teknikleri, İstanbul._________________(1998), Arapça Dilbilgisi Nahiv, İstanbul.Dietrich, Ayşe (2006), Rusça grameri, Ankara.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Polat 0000-0001-9760-5257

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Polat, H. (2018). Türkçedeki Bazı Ulaçların Anadili Rusça, Arapça Ve İngilizce Olanlara Öğretimi. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 90-114.