Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 8, Sayfalar 101 - 113 2018-06-01

CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması

Cihan YALÇIN [1] , Levent SABAH [2]


Sahip olduğu tektonik yapısı gereği ülkemizde önemli büyüklükte depremler meydana gelmektedir. Bu depremler insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Depremden doğan olumsuzlukların en aza indirgenmesi için birçok çalışma yapılmaktadır. Özellikle farklı mesleki disiplinler kullanılarak bölgenin deprem tehlike analizleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar daha çok deprem öncesi bölgenin riskinin ortaya konulması esasına dayanmaktadır. Bu sebeple son yıllarda deprem aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerden olan Adıyaman İlinin deprem tehlikesinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Sahip olduğu jeolojik özellikler bakımından ülkemizde önemli depremlerin meydana gelebileceği alan olan Adıyaman İli ve İlçelerinin deprem tehlikesi analizi CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı Bulanık Mantık ve AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemleri kullanılarak ortaya konulmuştur. Çalışmada bölgenin deprem açısından tehlike arz edebilecek jeolojik yapıları değerlendirilmiş ve CBS ortamına aktarılmıştır. Her ilçe için sayısallaştırılan veriler Bulanık Mantık ve AHP yöntemlerinin kullanılması ve karşılaştırılmasıyla ilçelerin deprem tehlike değerlerini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak sırasıyla Gölbaşı, Adıyaman Merkez ve Çelikhan İlçelerinin deprem tehlike değerlerinin yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Adıyaman, AHP, Bulanık Mantık, CBS, Deprem
 • 1. Wang, Z., Understanding Seismic Hazard and Risk Assessments: An Example In The New Madrid Seismic Zone Of The Central United State. Proceedings of the 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, 2006. P 416.
 • 2. Şaroğlu, F., Emre, Ö ve Kuşçu, İ., 1:1000000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası. 1992, MTA Yayınları.
 • 3. İmamoğlu, M. Ş., Gölbaşı (Adıyaman)-Pazarcık-Narlı(K.Maraş) Arasındaki Sahada Doğu Anadolu Fayı’nın Neotektonik İncelemesi. 1993, Yayımlanmamış doktora tezi,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 4. İmamoğlu, M.Ş., Doğu Anadolu Fay Zonu Gölbaşı Kesimi Neotektonik Özellikleri Ve Gölbaşı-Saray Fay Kaması Havzası. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 1996. 11, p 176-184.
 • 5. Yalçın, C., Tematik Coğrafi Haritalar İle Edirne’nin Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanterinin Oluşturulması. Verimlilik Dergisi, 2017. (2): p. 121-133.
 • 6. Yalçın, C. ve Sabah, L., Açık Kaynak Kodlu CBS ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi (AHP) Kullanılarak Edirne Sanayisinin Deprem Tehlikesi Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017. 5(2): p. 524-537.
 • 7. Wınd, Y. ve Saaty, T. L., Marketing Application Of The Analytic Hierarchy Process. Management Science, 1980. 26(7): p. 641-658.
 • 8. Bozyiğit, F., Kılınç, D., Kut, A., Kaya. M., Bulanık Mantık Algoritmaları Kullanarak Kaynak Kod Benzerliği Bulma. XVII. Akademik Bilişim Konferansı, Ab, 2015.
 • 9. Sabah, L. ve Yücedağ, İ., Düzce İlçelerinin AHP ve Bulanık Mantık Yöntemleri ile Deprem Tehlikesi Analizi, UMAS 2017: Düzce.
 • 10. Akbaş, B., Akdeniz, N., Aksay, A., Altun, İ., Balci, V., Bilginer, E., Bilgiç, T., Duru, M., Ercan, T., Gedik, İ., Günay, Y., Güven, İ.H., Hakyemez, H. Y., Konak, N., Papak, İ., Pehlivan, Ş., Sevin, M., Şenel, M., Tarhan, N.,Turhan, N., Türkecan, A., Ulu, Ü., Uğuz, M.F., Yurtsever, A. ve diğerleri, Türkiye Jeoloji Haritası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara, Türkiye.
 • 11. Emre. Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F., Açıklamalı Türkiye Diri Fay Haritası Ölçek 1/1.125.000, 2013, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Özel Yayın Serisi-30, Ankara, Türkiye
 • 12. MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyici Ve Çizim Editörü. [Erişim 2017 15 Haziran]. MTA Genel Müdürlüğü internet sitesi: http://yerbilimleri.mta.gov.tr.
 • 13. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Sorgulama Sistemi. [Erişim 2017 15 Haziran]. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesi: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/
 • 14. Chen, Y. Yu, J., Shahbaz, K., Xevi, E, GIS-Based Sensitivity Analysis Of Multi-Criteria Weights. 18th World IMACS/MODSIM Congress, 2009. Cairns, Australia.
 • 15. Öztürk, D., Batuk, F., Çok Sayıda Kriter İle Karar Vermede Kriter Ağırlıkları. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2007. (1).
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cihan YALÇIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Burdur İl Müdürlüğü, Burdur, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Levent SABAH
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adyumbd363717, journal = {Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0309}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {101 - 113}, doi = {}, title = {CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Cihan and SABAH, Levent} }
APA YALÇIN, C , SABAH, L . (2018). CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 5 (8) , 101-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyumbd/issue/37212/363717
MLA YALÇIN, C , SABAH, L . "CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 101-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyumbd/issue/37212/363717>
Chicago YALÇIN, C , SABAH, L . "CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 101-113
RIS TY - JOUR T1 - CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması AU - Cihan YALÇIN , Levent SABAH Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 113 VL - 5 IS - 8 SN - -2149-0309 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması %A Cihan YALÇIN , Levent SABAH %T CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-0309 %V 5 %N 8 %R %U
ISNAD YALÇIN, Cihan , SABAH, Levent . "CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 / 8 (Haziran 2018): 101-113 .
AMA YALÇIN C , SABAH L . CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 5(8): 101-113.
Vancouver YALÇIN C , SABAH L . CBS Tabanlı Bulanık Mantık Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Adıyaman İlçelerinin Deprem Tehlike Analizinin Oluşturulması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 5(8): 113-101.