Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 202 - 210 2018-12-31

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ

Kadriye Elif MAÇİN [1] , İbrahim DEMİR [2]


Kentsel dönüşüm süreci söz konusu olduğunda ilk akla gelen konu atık yönetimi değildir fakat atıkların istenilen kalitede yönetilememesinin,  halkın gündelik hayatını ve sağlığını etkilemeye başlamış olması bu konuda araştırma yapma ihtiyacını doğurmuştur.  Türkiye’de hafriyat toprağı ve inşaat ve yıkıntı (İ&Y) atıklarının bertaraf edilmesi için III. sınıf düzenli depolama alanları kullanabilmektedir. Uygulamada ise eski madencilik bölgeleri depolama alanı olarak seçilmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturmasından ve atık yönetiminde en düzenli verilerin burada tutulmasından dolayı İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecinde İ&Y atık yönetimi için önemli bir örnek olacağı kararına varılmıştır. Farklı yöntemlerle yapılan hesaplamalarda kentsel dönüşüm süreci boyunca İstanbul’da kümülatif olarak 322,4- 392,8 milyon m3 arasında atık oluşumu beklenmektedir. Çalışma sonunda yerel yönetimlerin ve sektörde ki paydaşların atık miktarı ve çevresel etkilerine dair veri tutma alışkanlığının olmadığı görülmüştür. İ&Y atıklarıyla ilgili sorunlar incelediğinde çözüm için 3R (kaynağında azalt, yeniden kullan, geri dönüştür) politikasının uygulanmasının bir tercih değil zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır.

Atık yönetimi, Hafriyat toprağı, Kentsel dönüşüm, İnşaat ve yıkıntı atıkları
 • [1] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık Yönetimi Yönetmeliği; 2015.
 • [2] Australian Goverment Department of Sustainabilty, Environment, Water, Population and Communi- ties. Construction and Demolation Waste Guide Recycling and Re-use Across the Supply Chain; 2011.
 • [3] Maçin M. Çevre Dostu Binalar Derneği Sunumu.https://www.construction21.org/company /h/turkish-green-building-councilcedbk.html. (Erişim Tarihi: 12.02.2017)[4] European Commission, Service Contract On Management Of Construction And Demolitıon Waste Sr1-Final Report Task 2; 2013.
 • [5] Manowong, E, Brockmann, C., Construction Waste Management in Newly Industrialized Countries. Civil Engineering Department, Bremen University of Applied Sciences, Bremen, Germany; (t.y.).
 • [6] Huang B., Wang X., Kuac H., Geng Y., Bleis chwitz R., Ren J. Construction and Demolition Waste Demolition Waste Management in China Through The 3R Principle. Resources, Conservation&Re- cycling. 2018;129:36–44.
 • [7] European Commission. 2008/98/EC Waste and Repealing Certain Directives; 2008.
 • [8] Peng C. , Scorpio DE., Kibert C. J. Strategies For Successful Construction And Demolition Waste Recycling Operations. Construction Management and Economics, 15: 49-58.
 • [9] Yıldız N., Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Karşılaştırılmalı Analizi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2005;6(1): 164-173.
 • [10] Salgın B., Çoşgun N. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yapısal Atık Sorunu ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kayseri. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018;7(1): 465-476.
 • [11] T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Kentsel dönüşüm çalıştayı sonuç raporu kitabı; 2014.
 • [12] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarihçemiz. http://csb.gov.tr/tarihcemiz-i-7012 (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [13]Bilsel C., Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları 1934-1995 http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=288&RecID=1662 (Erişim Tarihi: 10.09.2018.)
 • [14] Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Afet Durumu ve Yerleşime Uygunluk. http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_238_GN4B05YM_TR63_Bolgesinin_Afet_Durumu_ve_Yerlesime_Uygunlugu.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [15] T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2016: Niçin Kentsel Dönüşüm Yapıyoruz? http://izmir.csb.gov.tr/kapsamli-kentsel-donusum-sunumu-i-5578, (Erişim Tarihi: 11.06.2018)
 • [16] Alaeddinoğlu F., Sargın S., Okudum R., 2016. Van Depremi ve Kentsel Nüfusta Mekânsal Farklı- laşmalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011;39: 133-149.
 • [17] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik Alanında Genel Durum, http://sehirciliksurasi.csb.gov.tr/sehircilik-alaninda-genel-durum-i-271 (Erişim Tarihi: 17.02.2018)
 • [18] Clark G, Moonen T. The Density Dividend: Solutions for Growing and Shrinking Cities-Case Study Istanbul. Urban Land Institute, London, United Kingdom; 2015.
 • [19] Çevre Koruma Daire Başkanlığı, http://cevrekoruma.ibb.gov.tr/Hafriyat/Sayfalar/1/HafriyatTopra- gi InsaatveYikintiAtiklariKontrolu, (Erişim Tarihi: 20.09.2018)
 • [20] ebelediye.info.http://www.ebelediye.info/ropor11taj/istac-a-s-hafriyat-atiklari-muduru-fatih-meh met-karaca-istanbul-da-onumuzdeki-20-yillik-surecte-150- (Erişim Tarihi: 12.06.2018)
 • [21] Ölmez E, Yıldız Ş., İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Planlanan İstanbul Modeli Kent Yönetimi”, İnsan ve Çevre Sorunları 2008 Sempozyumu, İstanbul, 2-6 Kasım 2008.
 • [22] Kılıç M., Trafikteki Sürücü Görüş Alanlarinin İncelenmesi ve İyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü; 2010.
 • [23] T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Kanunu; 1956.[24] Çevre Bakanlığı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü, Kişisel Görüşme, 2017.
 • [25] Wu Z, Yu ATW, Shen L, Liu G. Quantifying Construction and Demolition Waste: an Analytical Review. Waste Management. 2009; 34 (9):1683-1692.
 • [26] Zainun NY, Othman W., 2015. Quantification and Mapping of Construction Waste Generation in Parit Raja. Applied Mechanics and Materials, 774: 1032-1036.
 • [27] Solís-Guzmán J, Marrero M, Montes-Delgado M. V., Ramírez-de-Arellano A. A Spanish Model For Quantification And Management Of Construction Waste. Waste Management. 2009; 29(9): 2542–2548.
 • [28] Lu W, Yuan H. A Framework For Understanding Waste Management Studies in Construction, Waste Management, , 2011; 31(6): 1252–1260.
 • [29] EPA. Best Management Practices to Prevent and Control Hydrogen Sulfide and Reduced Sulfur Compound Emissions at Landfills That Dispose of Gypsum; 2014.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5989-7954
Yazar: Kadriye Elif MAÇİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7789-3319
Yazar: İbrahim DEMİR
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 18 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adyumbd469401, journal = {Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0309}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {202 - 210}, doi = {}, title = {KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ\&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Maçin, Kadriye Elif and Demir, İbrahim} }
APA Maçin, K , Demir, İ . (2018). KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ . Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 202-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyumbd/issue/42034/469401
MLA Maçin, K , Demir, İ . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ" . Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 202-210 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyumbd/issue/42034/469401>
Chicago Maçin, K , Demir, İ . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 202-210
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ AU - Kadriye Elif Maçin , İbrahim Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 210 VL - 5 IS - 9 SN - -2149-0309 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ %A Kadriye Elif Maçin , İbrahim Demir %T KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-0309 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Maçin, Kadriye Elif , Demir, İbrahim . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5 / 9 (Aralık 2018): 202-210 .
AMA Maçin K , Demir İ . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 5(9): 202-210.
Vancouver Maçin K , Demir İ . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 5(9): 202-210.
IEEE K. Maçin ve İ. Demir , "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İSTANBUL’DA İNŞAAT VE YIKINTI (İ&Y) ATIKLARI YÖNETİMİ", Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 202-210, Ara. 2019