Cilt: 19 - Sayı: 2, 04.10.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Dispeptik yakınmalarla acil servise müracat eden hastalarda etiyolojik değerlendirme

Araştırma Makalesi

4. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında histolojik progresyon ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisi

Editöre Mektup

9. Olası pantoprazol kullanımına bağlı gelişen hipertransaminazemi

test-5