Cilt: 20 - Sayı: 3, 11.01.2022

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve tedavi yönetimi

Araştırma Makalesi

2. Seroprevalence of Hepatitis A virus according to age groups in Northern Anatolia of Turkey

Araştırma Makalesi

4. Spontan bakteriyel peritonitli hastalarda hastane içi mortaliteyi etkileyen faktörler

Araştırma Makalesi

5. Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuklarda MEFV genlerinin artan sıklığı

Olgu Sunumu

8. Diyabetik ketoasidozun nadir bir komplikasyonu: Akut özofageal nekroz

Olgu Sunumu

9. Massive gastrointestinal bleeding due to rectovaginal fistula: A rare case report

Olgu Sunumu

10. A child patient who ingested multiple magnet: A case report

Editöre Mektup

11. Massive lower gastrointestinal bleeding due to Dieulafoy’s lesion in sigmoid colon

test-1

test-2

test-3

test-5