Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 105 - 123, 10.11.2017

Öz

Çalışmanın amacı, Türkiye’de geçmişten günümüze önemli finansal sorunlar yaşayan sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını bazı rasyolar eşliğinde irdelemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada sistemin finansal olduğu kadar siyasal, yönetsel ve demografik sorunları da incelenmektedir. Sosyal güvenlik sistemindeki açıkların finansmanı için bütçeden yapılan transferlerin giderek artması, bütçe üzerinde yük oluşturmaktadır. Çalışmada, SGK açıklarına yönelik yapılan bütçe transferlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz etmek için regresyon analizi yapılmaktadır. Regresyon analizinin sonucuna göre, SGK açıklarına yönelik yapılan bütçe transferlerinin milli gelire oranının %1 artması, büyümeyi %4.06 negatif etkilemektedir. 

Kaynakça

 • Akalın, G. (2000) “Sosyal Güvenlik Sistemimiz: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Liberal Düşünce Topluluğu, 18, 29, http://www.liberal.org.tr/sayfa/sosyal-guvenlik-sistemimiz-sorunlari-ve-cozum onerileri,129.php (Erişim Tarihi: 17.10.2016).
 • Akdoğan, A. (2013) Kamu Maliyesi, 15. Baskı, Gazi Kitabevi, Eylül, Ankara.
 • Apan, A. (2008) “Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Güvenlik Sistemi Reformları”, 269-275, http://www.konrad.org.tr/Wirtschaft%202007%20tr/16Apan.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2016).
 • Atatanır, H. (2009) “Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Finansman Krizinin Aşılması Noktasında İzlenen Politikalar (Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Arasında Karşılaştırma)”, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi, Ekim.
 • Banger, G. (2003) “Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Sürecinde SSK’nın Temel Sorunları ve Uygulama Reformları”, TİSK-İşveren Dergisi.
 • Cural, M. (2016) “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı Ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 693-706.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2013) Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Ekin Yayınevi, Ekim, Bursa.
 • Egeli, H. ve Özen, A. (2009) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi”, Mevzuat Dergisi, 12(142), Ekim, http://www.mevzuatdergisi.com/2009/10a/01.htm (Erişim Tarihi: 04.11.2016).
 • Erol, S. I. (2014) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sorunları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Kamu-İş Dergisi, Cilt: 13(3), 37-70.
 • Gümüş, E. (2010) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 24, Ağustos.
 • Güvercin, C. H. (2004) “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(2), 89-95.
 • Güzel, A. (2005) “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 4, 61-76.
 • Tanzi, V. ve Schuknecht L. (2000) Public Spending in the 20th Century: a Global Perspective, Cambridge University Press.
 • Yaraşır, S. (2013) “Vergi Afları ve Türkiye’deki Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, 379, 175-187.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 105 - 123, 10.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Akalın, G. (2000) “Sosyal Güvenlik Sistemimiz: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Liberal Düşünce Topluluğu, 18, 29, http://www.liberal.org.tr/sayfa/sosyal-guvenlik-sistemimiz-sorunlari-ve-cozum onerileri,129.php (Erişim Tarihi: 17.10.2016).
 • Akdoğan, A. (2013) Kamu Maliyesi, 15. Baskı, Gazi Kitabevi, Eylül, Ankara.
 • Apan, A. (2008) “Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Güvenlik Sistemi Reformları”, 269-275, http://www.konrad.org.tr/Wirtschaft%202007%20tr/16Apan.pdf (Erişim Tarihi: 18.10.2016).
 • Atatanır, H. (2009) “Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Finansman Krizinin Aşılması Noktasında İzlenen Politikalar (Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Arasında Karşılaştırma)”, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi, Ekim.
 • Banger, G. (2003) “Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Sürecinde SSK’nın Temel Sorunları ve Uygulama Reformları”, TİSK-İşveren Dergisi.
 • Cural, M. (2016) “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı Ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 693-706.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2013) Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Ekin Yayınevi, Ekim, Bursa.
 • Egeli, H. ve Özen, A. (2009) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi”, Mevzuat Dergisi, 12(142), Ekim, http://www.mevzuatdergisi.com/2009/10a/01.htm (Erişim Tarihi: 04.11.2016).
 • Erol, S. I. (2014) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sorunları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı”, Kamu-İş Dergisi, Cilt: 13(3), 37-70.
 • Gümüş, E. (2010) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 24, Ağustos.
 • Güvercin, C. H. (2004) “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(2), 89-95.
 • Güzel, A. (2005) “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 4, 61-76.
 • Tanzi, V. ve Schuknecht L. (2000) Public Spending in the 20th Century: a Global Perspective, Cambridge University Press.
 • Yaraşır, S. (2013) “Vergi Afları ve Türkiye’deki Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, 379, 175-187.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Organ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ersin Yavuz
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2543-3393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aifd354605, journal = {Aydın İktisat Fakültesi Dergisi}, issn = {2528-9845}, address = {aifdergi@adu.edu.tr}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {105 - 123}, doi = {}, title = {SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Organ, İbrahim and Yavuz, Ersin} }
APA Organ, İ. & Yavuz, E. (2017). SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Aydın İktisat Fakültesi Dergisi , Aydın İktisat Fakültesi Dergisi , 105-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aifd/issue/33272/354605
MLA Organ, İ. , Yavuz, E. "SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 105-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aifd/issue/33272/354605>
Chicago Organ, İ. , Yavuz, E. "SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 105-123
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - İbrahim Organ , Ersin Yavuz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Aydın İktisat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 123 VL - 2 IS - 1 SN - 2528-9845- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Aydın İktisat Fakültesi Dergisi SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A İbrahim Organ , Ersin Yavuz %T SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2017 %J Aydın İktisat Fakültesi Dergisi %P 2528-9845- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Organ, İbrahim , Yavuz, Ersin . "SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Kasım 2017): 105-123 .
AMA Organ İ. , Yavuz E. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. AİFD. 2017; 2(1): 105-123.
Vancouver Organ İ. , Yavuz E. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 105-123.
IEEE İ. Organ ve E. Yavuz , "SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIKLARININ ANALİZİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 105-123, Kas. 2017

ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png