AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6397 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Altınbaş Üniversitesi | http://aurum.altinbas.edu.tr/tr/


AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi

ISSN 2564-6397 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Altınbaş Üniversitesi | http://aurum.altinbas.edu.tr/tr/
Kapak Resmi


Cilt 3 - Sayı 2 - 11 Şub 2020
 1. From Editor
  Sayfalar 141 - 142
  Osman Nuri UÇAN
 2. Yazılım Projelerinde Kalitenin Arttırılması: TMMi
  Sayfalar 143 - 152
  Fatih YÜCALAR , Emin BORANDAĞ
 3. Veri Madenciliği Yöntemleri ile Uçuş Biletleme Analizi
  Sayfalar 153 - 168
  Muhammed Metin ULUYARDIMCI , Metin ZONTUL
 4. Uyarlanabilir Cephe Sistemlerinde Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Uygulamaları
  Sayfalar 169 - 181
  Özge ERGİN , Zehra Canan GİRGİN
 5. Pattern Recognition Using Neural Networks
  Sayfalar 183 - 189
  ODAY AHMED , Oğuz BAYAT , Osman Nuri UÇAN
 6. Betonarme Yapıların Çelik Çapraz Elemanlar ile Güçlendirilmesi
  Sayfalar 191 - 204
  Sepanta NAİMİ , Semih KAYA
 7. Comperative Methods in Classification of EMG Signals
  Sayfalar 205 - 213
  Ayten AKBAY , Oğuz BAYAT
 8. Tuning of Pid Controller for Four-Area Load Frequency Control Using Elephant Herding Optimization
  Sayfalar 215 - 225
  Firas ALHAYANI , Aqeel S. JABER , Çağatay AYDIN , Doğu Çağdaş ATİLLA
 9. Yapay Sinir Ağları ile Yüzey Sıcaklık ve Albedo Modellemesi
  Sayfalar 227 - 241
  Sahar MAMİZADEH , Zafer ASLAN
Tarandığımız Dizinler
Yazarlara Bilgi Notu / Notice to Authors

Dergimize yollanan makaleler intihal kontrolünden geçirilmekte ve benzerlik oranı yüksek çıkan makaleler reddedilmektedir.

Articles submitted to our journal are subject to plagiarism check and articles with high similarity results are rejected.

Hakemlere Bilgi Notu / Notice to Reviewers

Sayın hakemlerimiz,

Değerlendirme formunu görüntülemek için Chrome / Safari / Firefox tarayıcılarından birini kullanmanızı öneririz.

Dear Reviewers,

We advise to use Chrome / Safari / Firefox browsers in order to evaluate the reviewer forms.