ISSN: 2564-6397
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Altınbaş Üniversitesi
Kapak Resmi

AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi (A-JESA) dergisi karmaşık mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve optimizasyonu ve ayrıca mimari tasarım, planlama, araştırma, eğitim, teknoloji, tarih ve sanat için yılda iki kez olmak üzere (Haziran-Aralık), İngilizce ve Türkçe yayınları kabul eden, uluslararası düzeyde yayınlanan bir dergidir. Yayım için uygun olan konu çeşitliliği tasarım, konstrüksiyon, makinelerin ve daha kompleks ısıl/mekanik/elektromekanik sistemlerin çalışma ve bakımı, bilgisayar mimarisi ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeler, yeni hesaplamalı metodolojiler, güç sistemleri, dijital elektronik sistemler, sinyal işleme, iletişim sistemleri, endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesi, çeşitli girdilerdeki kompleks sistemlerde risk ve belirsizlik analizini içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak biçimde geniştir. Ayrıca, mimari alan araştırması alanlarında mimari tasarım çalışmaları, mimari eğitim, bilgisayar destekli tasarım, sinematik mimari, iç mimari, mimari eleştiri, inşaat yönetimi, konut çalışmaları ve sürdürülebilirlik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan alanlar bulunmaktadır. 

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Güneş Radyasyon Tahmini

Araştırma Makalesi

Advanced Encryption Standard Algorithm (AES) in a Comparison with Data Encryption Standard Algorithm (DES) to compare their robustness in Database Information and Cloud Computing

Araştırma Makalesi

A Comparison Between Blwofish and Twofish Encryption Algorithms Robustness in Database Information and Cloud Computing

Araştırma Makalesi

İLİŞKİSEL VE NOSQL VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Araştırma Makalesi

Comparison Study Between The Multi Criteria Decision Support Methods To Choose The Best Appropriate Cloud Computing Service Provider

Araştırma Makalesi

ÇUBUK AĞI AHŞAP KUBBELER

Araştırma Makalesi

Parametric study of 14 GHz Ku-band Antennas

Araştırma Makalesi

AUTHORSHIP ATTRIBUTION FOR SOCIAL MEDIA

Tez Özeti

ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM DESTEK SİSTEMİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi

ANALYSIS OF BIG DATA VIA CLOUD COMPUTING

Araştırma Makalesi

THE ABILITY OF NEURAL NETWORKS TO SOLVE BIOMEDICAL IMAGE SEGMENTATION TASK.

Araştırma Makalesi

Data mining using Weka and Rapidminer

Tez Özeti

TARİHİ KAGİR YAPILARDA STRÜKTÜREL ELEMANLAR VE METAL ÖGELERİN KULLANIMI

Araştırma Makalesi

Fingerprint classification techniques using DWT with SVM and LDA

Araştırma Makalesi

ANALYSIS AND DESIGN OF AN INTELLIGENT CONTROLLER FOR SOLAR CELLS BASED ON FPGA AND FIREFLY ALGORITHM

Araştırma Makalesi

IMPACT OF SOLARCELL ON SYSTEM LOSSES FOR A DISTRIBUTION NETWORK

Araştırma Makalesi

Vehicle Assignment as RSU For Improving Roads Safety, Coverage Extension Approach

Araştırma Makalesi

Minimum Error Design of Software Defined Radio Transceiver Model Using MATLAB

Tez Özeti

Modified LIFI System using 4x1 WDM

Hakemlere Bilgi Notu / Notice to Reviewers

Sayın hakemlerimiz,

Değerlendirme formunu görüntülemek için Chrome / Safari / Firefox tarayıcılarından birini kullanmanızı öneririz.

Dear Reviewers,

We advise to use Chrome / Safari / Firefox browsers in order to evaluate the reviewer forms.

Yazarlara Bilgi Notu / Notice to Authors

Dergimize yollanan makaleler intihal kontrolünden geçirilmekte ve benzerlik oranı yüksek çıkan makaleler reddedilmektedir.

Articles submitted to our journal are subject to plagiarism check and articles with high similarity results are rejected.