Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 41 - 54, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.003.x

Öz

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte çok yönlü etkileşim imkânı tanıyan sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmış ve bireyler sanal uzamın bir parçası durumuna gelmişlerdir. Sosyal medyanın kendine özgü yapısı sanal kültürün oluşumuna neden olmuş ve emoji adı verilen göstergeler eşliğinde organik bir dil meydana gelmiştir. Sosyal paylaşım ağları bireyleri yoğun bir şekilde etkilemiş ve kullanılan sanal dil dehumanizasyon olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada sosyal medyanın göstergebilimsel açıdan değerlendirmesi yapılmış ve emojilerin taşımış olduğu anlam yükleri irdelenmiştir.

Kaynakça

 • Anık, C., (2014). İletişim Sosyolojisi Kuramsal Temeller, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Anık, C., (2015a). Meşruiyetin Sosyal Psikolojisi, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Anık, C., (2015b). “Paradoksal Nimet”, www.fikircografyasi.com, Erişim Tarihi: 29.10.2015.
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ., & Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), ss. 63-92.
 • Eröz, S.S., Doğdubay, M., (2012). “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.133-157
 • Gasset, O. J., (2012). Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler (çev. N.G. Işık), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kaya, M. C., (2011). Varlık ve İmkân, Aristotales’ten İbn Sina’ya İmkânın Tarihi, İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Kazancı, Ş., Başgöze, P., (2015). “Sosyal Medya Algısının, Marka Kredibilitesinin ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri”.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,70(2),ss. 435-456.
 • Köksal, Y., Özdemir, Ş., (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, s.323-337.
 • Mc Luhan, M., (1968). Pour Comprendre Les Medias (İng. Çev.: J. Pare) Paris: Mame/Seuil.
 • Parsa, S. (1999). “Televizyon Göstergebilimi”, Kurgu Dergisi Sayı: 16, ss. 15-28.
 • Spengler, O., (1978). Batının Çöküşü (çev. G.Scognamillo) İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Vardar, B., (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Yayınları.
 • Yatkın, A., (2010). “Yeni İletişim Ortamlarının Göstergebilim Açısından Değerlendirilmesi” Akademik Bakiş Dergisi, Sayı 19, Dergisi, ss. 1-12.
 • Yılmaz, A. H., (2016). “Türklerde Ölüm Anlayışının Çağdaş Türk Resminde Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi”, İdil Dergisi, Cilt 5, Sayı:20, ss. 249-274. İnternet Kaynakları
 • http://www.bilgilio.com/whatsapptaki-emojilerin-anlamlari.html, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • https://www.fikrimuhim.com/Binary/Images/Upload/Report/DA_Emoji%20Arastirmasi.pdf, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • http://getemoji.com/assets/og/mobile.png, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • “Söz Uçar Emoji Kalır”, http://www.iha.com.tr/haber-soz-ucar-emoji-kalir-512754/, Erişim Tarihi: 04.04.2016.

Indicative Language of Social Media: Emojis

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 41 - 54, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.003.x

Öz

As a result of technological development of the Internet social media networks which provides multiple interaction opportunity has appeared and individuals become a part of virtual extension. The unique structure of social media caused to formation of virtual culture and an organic language arose in company with indicators which are named emoji. In this study, it is examined that social media networks generates a distinctive language and emojis are shown as examples of this examination.

Kaynakça

 • Anık, C., (2014). İletişim Sosyolojisi Kuramsal Temeller, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Anık, C., (2015a). Meşruiyetin Sosyal Psikolojisi, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Anık, C., (2015b). “Paradoksal Nimet”, www.fikircografyasi.com, Erişim Tarihi: 29.10.2015.
 • Babacan, M. E., Haşlak, İ., & Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), ss. 63-92.
 • Eröz, S.S., Doğdubay, M., (2012). “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.133-157
 • Gasset, O. J., (2012). Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler (çev. N.G. Işık), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kaya, M. C., (2011). Varlık ve İmkân, Aristotales’ten İbn Sina’ya İmkânın Tarihi, İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Kazancı, Ş., Başgöze, P., (2015). “Sosyal Medya Algısının, Marka Kredibilitesinin ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri”.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,70(2),ss. 435-456.
 • Köksal, Y., Özdemir, Ş., (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, s.323-337.
 • Mc Luhan, M., (1968). Pour Comprendre Les Medias (İng. Çev.: J. Pare) Paris: Mame/Seuil.
 • Parsa, S. (1999). “Televizyon Göstergebilimi”, Kurgu Dergisi Sayı: 16, ss. 15-28.
 • Spengler, O., (1978). Batının Çöküşü (çev. G.Scognamillo) İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Vardar, B., (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Yayınları.
 • Yatkın, A., (2010). “Yeni İletişim Ortamlarının Göstergebilim Açısından Değerlendirilmesi” Akademik Bakiş Dergisi, Sayı 19, Dergisi, ss. 1-12.
 • Yılmaz, A. H., (2016). “Türklerde Ölüm Anlayışının Çağdaş Türk Resminde Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi”, İdil Dergisi, Cilt 5, Sayı:20, ss. 249-274. İnternet Kaynakları
 • http://www.bilgilio.com/whatsapptaki-emojilerin-anlamlari.html, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • https://www.fikrimuhim.com/Binary/Images/Upload/Report/DA_Emoji%20Arastirmasi.pdf, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • http://getemoji.com/assets/og/mobile.png, Erişim Tarihi: 04.04.2016.
 • “Söz Uçar Emoji Kalır”, http://www.iha.com.tr/haber-soz-ucar-emoji-kalir-512754/, Erişim Tarihi: 04.04.2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Cengiz ANIK Bu kişi benim

Ali Murat KIRIK Bu kişi benim

Ayşe Gül SONCU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 8 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA ANIK, C., KIRIK, A. M., & SONCU, A. G. (2017). Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 8(26), 41-54. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.003.x