Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Siyasal Komplo Teorilerinin Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Realiteyi İnşası

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 69 - 82, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.007.x

Öz

Bu makale komplo teorilerinin sosyal medya üzerinden yayılımının nasıl gerçekleştiği sorusu üzerine şekillenmiştir. Buna göre makalede geçmişten ve günümüzden örnekler ile komplo teorileri ve sosyal medya ilişkisi tartışmaya açılarak, bu konuya akademik bir bakış açısı ve yorum katılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada komplo teorilerinin tanımı, siyasal iktidarların komplo teorilerini kullanarak toplumsal realitenin oluşumunu nasıl sağladıkları, günümüzde sosyal medyanın önemi, sosyal medya, propaganda ve komplo teorileri arasındaki işleyişin nasıl gerçekleştiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

 • Aktay, Y. (2010). Korku ve İktidar. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Aydınlı E., Kurubaş, E., Özdemir, H.(2015). Yöntem, Kuram, Komplo. İstanbul:Küre Yayınları.
 • Çaplı B.,Tuncel H. (2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2012). İsyan ve Umut Ağları. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Dağhan, I. Yazıcıoğlu, O.(2012). Türkiye’de Sosyal Medya. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Hepkon, H.(2012). Jön Türkler ve Komplo Teorileri. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
 • Kapani, M. (1992). Politika Bilimine Giriş (6. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Propper, K. (2013). Açık Toplum ve Düşmanları, Çev. Mete Tuncay. 3. Baskı. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Shmıdt, E., Cohen, J.(2013). Yeni Dijital Çağ. Çev. Ümit Şensoy. İstanbul: Optimist Yayınları. Makaleler
 • Banas, John A., Miller G. (2013). Inducing Resistance to Conspiracy Theory Propaganda: Testing Inoculation and Metainoculation Strategies. Human Communication Research, 39 (2). ss.184-207.
 • Hernáiz, H., Antonio P. (2008). The Uses of Conspiracy Theories for the Construction of a Political Religion in Venezuela. World Academy of Science, Engineering and Technology İnternational Journal of Social, Behavioral, Educational, Econmic and Management Engineering, 34 (8). ss.970-981
 • Karaosmanoğlu, K. (2009). Bir Komplo Söyleminden Parçalar: Komplo Zihniyeti, Sıradan Faşizm ve New Age. Culture & Communication, 12(1). ss.95-126.
 • Pelkmans, M., Machold R. (2011). Conspiracy Theories and Their Truth Trajectories. Journal of Global and Historical Antropoloji, 15 (59). ss.66-80.
 • Köse, H. (2008). İnternette Açık ve Demokratik Yayıncılık: Ortam Günlükleri ve Wiki’ler. Marmara İletişim Dergisi. Sayı:13. ss.83-94. İnternet Gazeteleri
 • Semerci, B. (2005). Paronaya ve Komplo Teorileri. www.sabah.com.tr. 18.06.2016.
 • Akyol, T. (2016). Esrarengiz Güçler. www.hurriyet.com.tr. 11.07.2016.
 • Tunçdemir, C. (2013). Sorumlu gazetecilik ABD’yi nasıl Irak bataklığına soktu?. www.t24.com.tr. 03.07.2016. Doktora Tezi
 • Değer, K.(2016). Siyasal Aktörlerin Korkuların Üretilmesi ve Yayılımında Kitle Medyasının Etkileri.

Construction of Social Reality of Social Media Through Political Conspiracy Theory

Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı: 26, 69 - 82, 01.01.2017
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.007.x

Öz

This article describes how the spread of conspiracy theories has been shaped through social media on the question of the place. According to this article in the past and the conspiracy theory with examples of the present and opened the discussion on social media relations, is an academic perspective on these issues and is intended to include comment. In this context, the definition of conspiracy theories in the study, how they allow the formation of social reality using the political power of conspiracy theories, current social media the importance of social media, are trying to show how the relations between propaganda and conspiracy theories that place.

Kaynakça

 • Aktay, Y. (2010). Korku ve İktidar. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Aydınlı E., Kurubaş, E., Özdemir, H.(2015). Yöntem, Kuram, Komplo. İstanbul:Küre Yayınları.
 • Çaplı B.,Tuncel H. (2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2012). İsyan ve Umut Ağları. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Dağhan, I. Yazıcıoğlu, O.(2012). Türkiye’de Sosyal Medya. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Hepkon, H.(2012). Jön Türkler ve Komplo Teorileri. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
 • Kapani, M. (1992). Politika Bilimine Giriş (6. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Propper, K. (2013). Açık Toplum ve Düşmanları, Çev. Mete Tuncay. 3. Baskı. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Shmıdt, E., Cohen, J.(2013). Yeni Dijital Çağ. Çev. Ümit Şensoy. İstanbul: Optimist Yayınları. Makaleler
 • Banas, John A., Miller G. (2013). Inducing Resistance to Conspiracy Theory Propaganda: Testing Inoculation and Metainoculation Strategies. Human Communication Research, 39 (2). ss.184-207.
 • Hernáiz, H., Antonio P. (2008). The Uses of Conspiracy Theories for the Construction of a Political Religion in Venezuela. World Academy of Science, Engineering and Technology İnternational Journal of Social, Behavioral, Educational, Econmic and Management Engineering, 34 (8). ss.970-981
 • Karaosmanoğlu, K. (2009). Bir Komplo Söyleminden Parçalar: Komplo Zihniyeti, Sıradan Faşizm ve New Age. Culture & Communication, 12(1). ss.95-126.
 • Pelkmans, M., Machold R. (2011). Conspiracy Theories and Their Truth Trajectories. Journal of Global and Historical Antropoloji, 15 (59). ss.66-80.
 • Köse, H. (2008). İnternette Açık ve Demokratik Yayıncılık: Ortam Günlükleri ve Wiki’ler. Marmara İletişim Dergisi. Sayı:13. ss.83-94. İnternet Gazeteleri
 • Semerci, B. (2005). Paronaya ve Komplo Teorileri. www.sabah.com.tr. 18.06.2016.
 • Akyol, T. (2016). Esrarengiz Güçler. www.hurriyet.com.tr. 11.07.2016.
 • Tunçdemir, C. (2013). Sorumlu gazetecilik ABD’yi nasıl Irak bataklığına soktu?. www.t24.com.tr. 03.07.2016. Doktora Tezi
 • Değer, K.(2016). Siyasal Aktörlerin Korkuların Üretilmesi ve Yayılımında Kitle Medyasının Etkileri.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Kamuran DEĞER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 8 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA DEĞER, K. (2017). Siyasal Komplo Teorilerinin Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Realiteyi İnşası. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 8(26), 69-82. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2017.1.007.x