Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 22, Sayfalar 43 - 50 2016-01-01

Yerel Yönetimlerde Yönetişim: Marmara Bölgesi Büyükşehir Belediyelerinin Web Sayfaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Governance in Local Governments: A Comparative Analysis Over the Web-Sites of Metropolitan Municipalities of Marmara Region

Tolga YAZICI [1]


Belediyeler, günümüzde ulaşım, eğitim, kültür sanat, gıda, sağlık, sosyal hizmetler, çevre ile ilgili her türlü hizmetlerin yanı sıra başarılarını arttırmak için her türlü medya aracının yanı sıra web ortamının ve akıllı telefon aplikasyonlarının tüm mecralarından yararlanma yolunda gayret göstermektedirler. Etkili yönetim ve yönetişimin ‘Şeffaflık/Katılımcılık/Hesap Verebilirlik’ kriterlerini de göz önünde bulundurarak seçmenle, hizmet bölgesindeki vatandaşla interaktif biçimde iletişime geçme ve feedback alabilme politikalarını hayata geçirmektedirler. Bilgi ve teknoloji çağında belediyeler yüzyüze iletişimin yanı sıra iletişim teknolojilerinin tüm olanaklarından faydalanmak zorundadırlar.
Municipalities, these days, spend the most effort in serving the community in the fields of transportation, education, culture and arts, nutrition, health-care, social services, environmental services while putting the major focus of interest in the emerging field of utilizing all media tools in regards to taking advantage of web portals and smart phone applications. In this globe, effective management and governance take transparency/participation/ accountability into account while communicating with the voters, thereby interrelating interactively with the citizens while getting feedback from them within the regions being served. In the era of knowledge and technology, municipalities aim to make use of face to face communication while keeping in mind that most recent communication technologies should be utilized.
 • Damlapınar, Z. & Balcı, Ş. (2014). Seçimler, Adaylar, İmajlar, Konya: Literatürk Publications.
 • Eken, M. (2005). Yönetimde Şeffaflık, Sakarya: Sakarya Publications.
 • Erder, S.& İncioğlu,N. (2008). Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi, 1.Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi University Publications.
 • Gökçe, O. (1995). İçerik Çözümlemesi, Konya: Selçuk University Publications.
 • Kalkan, A.& Erdoğan, H. (2011). Yerel Yönetim Başarısını Ve Seçmen Tercihini Etkileyen Unsurlar: Bucak İlçesinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel University Sosyal Sciences Institute Journal, Number 13, volume 1.
 • Karlı, İ. (2014). ‚Yeni İletişim Ortamları ve Yerel Yönetimlerde Şeffaflık‛. Müge Demir(Edt). Yeni Medya Üzerine (1.Baskı). Konya: Literatürk Publications.
 • Turan, A.E. (2008). Türkiye’de Yerel Seçimler, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi University Publications.
 • Yıldırım, S. (2013). Yeni Toplumcu Belediyecilik Üstüne, Ankara: Çankaya Municipality.
 • Yayınoğlu P, Sayımer, İ.& Arda, Z. (2007). ‘Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması. Galatasay University Communication Faculty Journal. Number 7.
 • Yılmaz, M. (2009). ‚Yönetimden Yönetişime: Trabzon İlçe Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme‛, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year: 3, Number:5, Summer 2010 ISSN 1307-9832
 • www.ibb.gov.tr
 • www.kocaeli.bel.tr
 • www.sakarya.bel.tr
 • www.bursa.bel.tr
 • www.tekirdag.bel.tr
 • www.balikesir.bel.tr
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Tolga YAZICI
Kurum: Plato College of Higher Education

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2016
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Yazıcı, T . (2016). Governance in Local Governments: A Comparative Analysis Over the Web-Sites of Metropolitan Municipalities of Marmara Region . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 7 (22) , 43-50 . DOI: 10.5824/1309-1581.2016.1.003.x