Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hypertext and the Changing Roles of Readers

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 20, 65 - 76, 01.07.2015
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2015.3.005.x

Öz

Kaynakça

 • Barthes, Roland. “The Death of the Author.” Modern Literary Theory: A Reader. 2nd ed. Eds. Philip Rice and Patricia Waugh. London: Edward Arnold, 1992.
 • Birkerts, Sven. The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in the Elecronic Age. New York: Fawcett Columbine, 1994.
 • English Journal 79 NOV-ART1.QXD 10/4/00 2:25 PM Page 79 Bolter, David Jay. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
 • Landow, George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1997.
 • ———. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1992.
 • Lanham, Richard A. The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
 • Murray, Janet H. Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press, 1997.
 • Patterson, Nancy G. “Making Connections: Hypertext and Research in a Middle School Classroom.” English Journal 89.1 (1999): 69–73.
 • Rosenblatt, Louise. The Reader, the Text, the Poem. Carbondale, IL: Southern Illinois UP, 1977.
 • Slatin, John. “Reading Hypertext: Order and Coherence in a New Medium.” Hypermedia and Literary Studies. Eds. Paul Delaney and George P. Landow. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. 153–69.
 • Snyder, Ilana. Hypertext: The Electronic Labyrinth. New York: New York UP, 1996.

Hiper Metin ve Değişen Okuyucu Rolleri

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 20, 65 - 76, 01.07.2015
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2015.3.005.x

Öz

Dört yıl önce, sekizinci sınıf Edebi Sanatlar dersime Web teknolojisini dâhil etmeye karar verdiğimde Eylül 1999 , öğrencilerimin elektronik metinden anlam inşa etmek için yeni okuma stratejileri geliştirmiş olabileceklerinden şüphelendim. Ayrıca okuyucu olarak rollerinin ince fakat önemli değişimler geçirdiğinden de kuşkulandım. Bu değişimler, elektronik metinlerle ve hiper metnin yapısıyla doğrudan ilintiliydi. Öğrencilerimin, bir hiper metin okudukları zaman, kendilerinden istenen tercihleri yapma konusunda ilk başta kafaları karışmış gibi görünüyordu fakat bu kafa karışıklığı onları çok kısa bir sürede, benim daha canlı bir okuma modu olarak düşündüğüm şeye, onları aradıkları bilgilere götürecek önemli fikir ve görüş linklerindeki metin yığınlarını okudukları yere ulaştırdı. Hiper metinler, özellikle bilgilendirici hiper metinler, daha önce okunan metinlerden farklı biçimde ve belki de daha etkili biçimde okunacak bir çevreye yerleştirilmişlerdir. Hiper metin, internet üzerinde sık karşılaştığımız bağlantılı elektronik metindir. Bağlantılı sözcük veya resimlere tıkladığımızda, internet üzerindeki bir başka yere ulaşmamız mümkündür. Bu okuma şekli, yeni bir ekran ve genelde tümüyle yeni bir konu sunan bu tıklama eylemi, okuru farklı bir yolla anlam inşa etme yaklaşımına davet eder. İngilizce öğretmenleri olarak bizler öğrencilere, basılı metinle yaptıkları kadar hiper metinle işlem yapmaları ve bu metin biçiminden inşa ettikleri anlam üzerine derince düşünmeleri için yardım etmek zorundayız. Hiper metinleri okumanın öğrenciler için farklı bir deneyim olduğunu kabul etmeliyiz. Hiper metinleri farklı okuyabilme arzusu, biz İngilizce öğretmenleri için garip bir durum olmamalıdır. Menü ve billboardları farklı okuyoruz. Dergi ve romanları farklı okuyoruz. Ders kitaplarını ve bilgisayar kullanım kılavuzlarını farklı okuyoruz. Bunlardaki farklılıkları ve içerdikleri şeyleri öğrencilerimizle tartışmakta zorluk çekmiyoruz. Bu yüzden öğrencilere hiper metinleri okuma, anlama ve yazma biçimleri için seçenekler sunmak mantıklı görünmektedir

Kaynakça

 • Barthes, Roland. “The Death of the Author.” Modern Literary Theory: A Reader. 2nd ed. Eds. Philip Rice and Patricia Waugh. London: Edward Arnold, 1992.
 • Birkerts, Sven. The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in the Elecronic Age. New York: Fawcett Columbine, 1994.
 • English Journal 79 NOV-ART1.QXD 10/4/00 2:25 PM Page 79 Bolter, David Jay. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
 • Landow, George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1997.
 • ———. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1992.
 • Lanham, Richard A. The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
 • Murray, Janet H. Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press, 1997.
 • Patterson, Nancy G. “Making Connections: Hypertext and Research in a Middle School Classroom.” English Journal 89.1 (1999): 69–73.
 • Rosenblatt, Louise. The Reader, the Text, the Poem. Carbondale, IL: Southern Illinois UP, 1977.
 • Slatin, John. “Reading Hypertext: Order and Coherence in a New Medium.” Hypermedia and Literary Studies. Eds. Paul Delaney and George P. Landow. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. 153–69.
 • Snyder, Ilana. Hypertext: The Electronic Labyrinth. New York: New York UP, 1996.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Translation
Yazarlar

Nancy G. PATTERSON Bu kişi benim
Gustavus Adolphus College, ABD.

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Başvuru Tarihi 1 Temmuz 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 20

Kaynak Göster

APA Patterson, N. G. (2015). Hiper Metin ve Değişen Okuyucu Rolleri . AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 6 (20) , 65-76 . DOI: 10.5824/1309-1581.2015.3.005.x