Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 11, Sayfalar 125 - 144 2013-04-01

Vertebra Lomber Disklerde Meydana Gelen Bozulmaların Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG ile Analizi
The Magnetic Resonance Imaging MRI Analysis of Deteriorations in the Lumbar Spine Disks

Esra ÇOBAN BUDAK [1] , Mehmet Recep BOZKURT [2]


Günümüzde bel rahatsızlıkları kalp rahatsızlığı şikayetlerinden sonra, ikinci sırada yer alan bir sağlık sorunudur. Bel rahatsızlıklarının tedavisinde dinlenmeden, cerrahi operasyona kadar geniş yelpazeli bir tedavi süreci uygulanmakta olup, bu tedavi süreçlerinin neden olduğu iş gücü kaybı oldukça yüksektir. Bel rahatsızlığının seviyesine ilişkin tespit, uzman doktor tarafından yapılan fizik muayene ve tıbbi görüntüleme tekniklerinden elde edilen veriler doğrultusunda elde edilmektedir. Bel rahatsızlıklarının tespitinde kullanılan en yaygın tıbbi görüntüleme tekniği olan Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG tekniği, özellikle yumuşak doku incelemelerinde yüksek güvenilirlikte sonuçlar vermektedir. Çalışmada hastanın durumu hakkında karar verme aşamasında uzman doktora yardımcı olabilecek bir karar ağacı yapısının oluşturulması hedeflenmiş ve hastaların risk durumlarına göre tedavi yöntemlerinin belirlenebileceği ön görülmüştür. Bu amaçla, tam teşekküllü bir kamu sağlık kuruluşundan elde edilen veriler çerçevesinde bir karar modeli oluşturulmuş ve her bir bel omuru için bu model ID3 karar ağacı algoritması ile uygulanarak, karar ağacı yapıları çıkarılmıştır.
Today, low back disorders are health problem in the second place after complaints of heart disease. The treatment of low back disorders is a wide range from resting to surgical treatment process. These operation and treatment processes cause highly loss of manpower. Low back disorders’ level diagnosis can be made by specialist doctors in accordance with the data obtained from physical examination and medical imaging. Magnetic Resonance Imaging MRI technique is the most common medical imaging technique used to determine low back disorders, gives results with high reliability especially on the soft tissue examinations. In this study, it’s aimed to develop a decision-making structure helpful to the specialist doctors to deciding patients’ status, and is contemplated that treatment method can be selected due to patient’s risk group. For this purpose, a decision modal was created from data set derived from a full-fledged public health organization, and, this decision modal was applied with ID3 decision algorithm for every lumbar disks and decision tree structures were determined.
 • Koç, K., “Bel Ağrısı ve Dejeneratif Lomber Disk Hastalığı” , ww.belgeler.com/blg/1ksq/disk-hern- 2003
 • Ünal, D., “Tıpta Kullanılan Görüntüleme Teknikleri”, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2008
 • Oyar, O., “Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’nin Klinik Uygulamaları ve Endikasyonları”, Tıp Dergisi, Harran Üniversitesi, 2008
 • Karahasanoğlu, V., “Magnetik Rezonans Görüntüleme Ve Görüntü Netleştirme”, Yüksek Lisans Tezi, Şubat, 2007
 • Karaoğuz,M.R., Oğuz,D., Kayhan Altuner, T., “Manyetik rezonans ortamı için geliştirilmiş kalp pilleri”, Türk Kardiyol Derneği Arş., 2012
 • Orhan, U., “Makine Öğrenmesi Dersi”, Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012, http://bmb.cu.edu.tr/uorhan/Dersnotu/Ders03.pdf
 • Özkan, Y., “Veri Madenciliği Yöntemleri”, Papatya Yayıncılık, 2008
 • Koyuncugil, A.S., Özgülbaş N.,”Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, CİLT: 2, SAYI: 2, Mayıs 2009
 • Ak,B., “Sağlıkta Yeni Hedef Dijital Hastaneler”, Özel Toros Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansları, 2013
 • Yazıcı Demir, Ş., Taştekin, N., Birtane, M., “Lomber Omurganın Biyomekaniği”, Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2011
 • Murat, S., “Lomber Traksiyonun Subakut Lomber Disk Hernili Hastalarda Klinik Ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi”, Uzmanlık tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007
 • Sesli, E., “Bel Ağrısına Tanısal Yaklaşım”, http://www.belgeler.com/blg/2hde/bel-arilarina-tanisal- yaklaim,2011
 • Çelikyay, F., “Vertebral Metastaz, Dejenerasyon Ve Spondilodiskitlerin Ayırıcı Tanısında Non- Cpmg Ss-Fse Difüzyon Ağırlıklı Mr Görüntülenmenin Katkısının Değerlendirilmesi”, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008
 • http://www.tumradder.com/FileUpload/ds58732/File/manyetik_rezonans_goruntuleme_mrg_.pdf
 • Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, http://www.tofd.org.tr/k2/Saglik_130.aspx
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877132710001776
 • http://www.konez.com/MRG_goruntu_olusturulmasi.htm
 • nucleusanimation, http://www.youtube.com/watch?v=nV4ILsaVSXc&NR=1&feature=endscreen, 2011
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Esra ÇOBAN BUDAK
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü

Yazar: Mehmet Recep BOZKURT
Kurum: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2013
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2013

APA Çoban Budak, E , Bozkurt, M . (2013). Vertebra Lomber Disklerde Meydana Gelen Bozulmaların Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG ile Analizi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 4 (11) , 125-144 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.2.006.x