Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Study on Characteristics of Internet Use of CEIT Students and Their Preferences

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 27 - 45, 01.01.2012
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2012.1.002.x

Öz

In this research, characteristics of internet use of CEIT Computer Education and Instructional Technologies students and their preferences were studied. The research was conducted with students from three universities Marmara University, Maltepe University and Yıldız Technical University in Istanbul in Turkey. A Questionnaire of Characteristics of Internet Use of CEIT Students was used. The research found out that although 91.4 % of CEIT students have a computer, 31.5% of them do not have an access to internet and 89.5 % are not interested in making a web site or a blog. On the other hand, it was apparent that internet was used 1-4 hours a day at most and the reasons of internet use were investigated. It was notable that almost half of the students 44.4 % spare time daily for getting acquainted with new people. Another remarkable result was that students 97.6% use internet to obtain new data for 0-5 hours daily. The last finding of the study was pointing out to the fact that students abuse internet for gambling/betting and surfing through sexually explicit sites. The research emphasized that necessary measures must be taken immediately. Some suggestions were given at the end of the study for this purpose.

Kaynakça

 • Anderson, K.J. (2001). Internet Use Among College Students: An Exploratory Study. Journal of American College Health, 50, 21-26.
 • Caplan, S.E. (2005). A Social Skill Account of Problematic Internet Use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.
 • Caplan, S.E.(2010). Theory and Measurement of Generalized Problematic Internet Use: A Two Step Approach. Computers in Human Behavior, 26 (2010) 1089–1097.
 • Ceyhan, E., Ceyhan A., Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Bildiri Kitabı, 7(1), 387-416.
 • Deniz, L. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 87-110.
 • Deniz, L. & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.
 • Deniz, L. (2007). Prospective class teachers’ computer experiences and computer attitudes. International Journal of Social Sciences, 2(2), 116-122.
 • Deniz, L. & Tutgun, A. (2010). The Relationship Between Problematic Internet Usage And Loneliness Level Of Prospective Teachers, International Educational Technology Conference (IETC) 2010, Volume III, Page 1563, Boğaziçi University, Istanbul.
 • Erikson, E. (1998) Life cycle completed: Extended version. New York: WW Norton & Company.
 • Kandell, JJ. (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. Cyberpsychology and Behavior, 1,11-17.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Danışmanlık Limited. Lavin, M., Marvin, K., McLarney, A., Nola, V. ve Scott, L. (1999). Sensation Seeking and Collegiate Vulnerability to Internet Dependence. CyberPsychology and Behavior, 2, 425- 430.
 • Morahan-Martin, J., Schumacher, P. (2000). Incidence and Correlates of Pathological Internet Use Among College Students. Computer‐Human Behaviour, 16,13-29.
 • Niemz, K.,Griffiths, M., Banyard, P. (2005). Prevalence Of Pathological Internet Use Among University Students And Correlations With Self-Esteem, The General Health Questionnaire (GHQ) And Disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8(6), 562-570.
 • Odacı, H. & Kalkan, M. (2010). Problematic internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computer & Education (2010), 1-7.
 • Tutgun, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımı. Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (M.A.), Istanbul.
 • Tutgun, A. & Deniz, L. (2010). Problematic Internet Usage among Prospective Teachers. International Educational Technology Conference] (IETC) 2010, Volume II, Page 1226, Boğaziçi University, Istanbul.
 • Tutgun, A. & Cesur, M. (2011). Problematic Internet Use of Turkish Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Students, 2nd World Conference on Information Technology (WCIT) 2011, Antalya, http://wcit.worldeducationcenter.eu/files/WCIT_Abstract_book_last_183p.pdf web adresinden 26 Ocak 2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Tutgun, A, Deniz, L. & Moon, Man-Ki (2011). A Comperative Study of Problematic Internet Use and Loneliness Among Turkish and Korean Prospective Teachers. TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology), Vol: 10, issue:4.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&ust_id=2 web adresinden 28 Ocak 2011 tarihinde erşilmiştir.
 • Wright, C. (2001). Children and Technology: Issues, Challenges and Opportunities. Childhood Education, 78 (1), 37-41.
 • Young, K.S. (1996a). Psychology of Computer Use: XL. Addictive Use of The Internet: A Case That Breaks The Stereotype, Psychological Reports, 79, 899-902.
 • Young, K.S. (1996b). Internet Addiction: The Emergence of A New Clinical Disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K.S., Rodgers, R. (1998). The Relationship Between Depression and Internet Addiction. Cyber Psychology and Behavior, 1(1), 25-28.
 • Young, K.S. (2006). Surfing Not Studying: Dealing With Internet Addiction On Campus. http://www.netaddiction.com/articles/surfing_not_studying.htm web adresinden 28 Aralık 2008 tarihinde erişilmiştir.

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 27 - 45, 01.01.2012
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2012.1.002.x

Öz

Bu araştırmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü BÖTE öğrencilerinin internet kullanım özellikleri ve tercihleri incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’de, İstanbul’da yer alan 3 farklı üniversitenin Marmara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi BÖTE bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, “BÖTE’nin İnternet Kullanım Özellikleri Anketi BİKÖ ” kullanılmıştır. İnternet Kullanım özelliklerine dair araştırma bulguları incelendiğinde, BÖTE öğrencilerinin %91.4’ünün bilgisayara sahip olduğu halde, %31.5’inin internet bağlantısının olmadığı ve %89.5’inin web sitesi ya da blog oluşturmayla ilgilenmediği görülmüştür. Diğer taraftan, en çok günde 1-4 saat internetin kullanıldığı ortaya çıkmış olup, internetin ne amaçla kullanıldığı sorgulanmıştır. Öğrencilerin neredeyse ortalamaya yakını %44.4’ü , yeni insanlarla tanışma amacıyla internete günlük olarak vakit ayırmakta olduğu dikkat çekmektir. Diğer dikkate değer sonuç ise, öğrencilerin %97.6 her gün 0-5 saat arası yeni bilgiler edinmek için interneti kullandığıdır. Son olarak, BÖTE öğrencilerinin az oranlarda da olsa, kumar/bahis oynama, cinsel içerikli siteleri araştırma vs. amaçlarıyla da günlük olarak internete zaman ayırması, internetin kötü kullanımına işaret etmektedir. Araştırmada, özellikle teknolojiyle ilgili bölümlerde bir an önce gerekli önlemlerin alınması vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırma sonunda birtakım önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Anderson, K.J. (2001). Internet Use Among College Students: An Exploratory Study. Journal of American College Health, 50, 21-26.
 • Caplan, S.E. (2005). A Social Skill Account of Problematic Internet Use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.
 • Caplan, S.E.(2010). Theory and Measurement of Generalized Problematic Internet Use: A Two Step Approach. Computers in Human Behavior, 26 (2010) 1089–1097.
 • Ceyhan, E., Ceyhan A., Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Bildiri Kitabı, 7(1), 387-416.
 • Deniz, L. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 87-110.
 • Deniz, L. & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52.
 • Deniz, L. (2007). Prospective class teachers’ computer experiences and computer attitudes. International Journal of Social Sciences, 2(2), 116-122.
 • Deniz, L. & Tutgun, A. (2010). The Relationship Between Problematic Internet Usage And Loneliness Level Of Prospective Teachers, International Educational Technology Conference (IETC) 2010, Volume III, Page 1563, Boğaziçi University, Istanbul.
 • Erikson, E. (1998) Life cycle completed: Extended version. New York: WW Norton & Company.
 • Kandell, JJ. (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. Cyberpsychology and Behavior, 1,11-17.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Danışmanlık Limited. Lavin, M., Marvin, K., McLarney, A., Nola, V. ve Scott, L. (1999). Sensation Seeking and Collegiate Vulnerability to Internet Dependence. CyberPsychology and Behavior, 2, 425- 430.
 • Morahan-Martin, J., Schumacher, P. (2000). Incidence and Correlates of Pathological Internet Use Among College Students. Computer‐Human Behaviour, 16,13-29.
 • Niemz, K.,Griffiths, M., Banyard, P. (2005). Prevalence Of Pathological Internet Use Among University Students And Correlations With Self-Esteem, The General Health Questionnaire (GHQ) And Disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8(6), 562-570.
 • Odacı, H. & Kalkan, M. (2010). Problematic internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computer & Education (2010), 1-7.
 • Tutgun, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımı. Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (M.A.), Istanbul.
 • Tutgun, A. & Deniz, L. (2010). Problematic Internet Usage among Prospective Teachers. International Educational Technology Conference] (IETC) 2010, Volume II, Page 1226, Boğaziçi University, Istanbul.
 • Tutgun, A. & Cesur, M. (2011). Problematic Internet Use of Turkish Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Students, 2nd World Conference on Information Technology (WCIT) 2011, Antalya, http://wcit.worldeducationcenter.eu/files/WCIT_Abstract_book_last_183p.pdf web adresinden 26 Ocak 2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Tutgun, A, Deniz, L. & Moon, Man-Ki (2011). A Comperative Study of Problematic Internet Use and Loneliness Among Turkish and Korean Prospective Teachers. TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology), Vol: 10, issue:4.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=60&ust_id=2 web adresinden 28 Ocak 2011 tarihinde erşilmiştir.
 • Wright, C. (2001). Children and Technology: Issues, Challenges and Opportunities. Childhood Education, 78 (1), 37-41.
 • Young, K.S. (1996a). Psychology of Computer Use: XL. Addictive Use of The Internet: A Case That Breaks The Stereotype, Psychological Reports, 79, 899-902.
 • Young, K.S. (1996b). Internet Addiction: The Emergence of A New Clinical Disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K.S., Rodgers, R. (1998). The Relationship Between Depression and Internet Addiction. Cyber Psychology and Behavior, 1(1), 25-28.
 • Young, K.S. (2006). Surfing Not Studying: Dealing With Internet Addiction On Campus. http://www.netaddiction.com/articles/surfing_not_studying.htm web adresinden 28 Aralık 2008 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Aylin TUTGUN ÜNAL Bu kişi benim
Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Başvuru Tarihi 1 Ocak 2012
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Tutgun Ünal, A. (2012). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 3 (6) , 27-45 . DOI: 10.5824/1309-1581.2012.1.002.x