Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 1 - 17 2011-07-01

Bilgi Yönetimi, Bilginin Toplumsallaştırılması ve Bir Toplumsal Bellek Projesi Olarak “İndex Periyodik Yayınlar Veritabanı” Üzerine Bir İnceleme
Information Management, Socialization of Information and an Analysis on “Index, Periodicals’ Database” as a Social Memory Project

Ali Bülent KUTVAN [1] , Tuğrul SAVAŞ [2]


1995 yılında, ülkemizde bir bilgi yönetim projesi olarak Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesi hayata geçirilmiştir. Söz konusu proje, hayata geçirildiği tarih itibariyle kendi alanında dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmadır. Yıl bazında, ülkemizde yayımlanan 2.230 adet periyodik yayını ilişkisel bir veritabanı üzerinde ve dokuz ayrı kategori de indeksleyerek ve veritabanı arkasına periyodik yayınların resim formatında orijinal sayfalarını ekleyerek büyük ve önemli bir elektronik arşiv yaratılmıştır. Ayrıca, arama kriterlerinin arkasına kelime arama, konu / alt konu arama gibi reklamlar alınarak, interaktif reklam yayıncılığı alanında da bir ilk çalışmayı gerçekleştirilmiştir. Proje bu yanı ile bir bilgi yönetim projesidir. Diğer tarafıyla da yıllar itibariyle devam edecek sürekli bir çalışma olması itibariyle de, medya da yer alan haber, bilgi ve görselleri de indekslemesiyle ve toplumsallaştırmasıyla da toplumsal bellek oluşumuna katkı sağlayan önemli bir sosyal bir projedir. Çalışmamızda gerek yönetim bilimi gerekse bilgi sosyolojisi kavramları ile Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesi kuramsal ve yapısal olarak incelenmiştir. Projeyi incelememizi gerektiren önemli unsurlardan biri, Index Periyodik Yayınlar Veritabanı projesinin son 15-20 yılda gelişen ve farklılaşan toplumsal / örgütsel gereksinimleri ve bilgi yönetimi alanında ki gelişmeleri çok önceden görerek ülkemizde hazırlanmış bir proje olmasıdır.
Index Periodicals Database project has been put into practice in 1995 as an information management project in Turkey. The subject project was the worldwide first in its field at that time. An extensive and significant electronic archive has been created by indexing 2230 periodicals published yearly in our country on a relational database and nine different categories, and by attaching the original periodicals in page-image format. Moreover, it has been a pioneer in advertisement publishing by having related advertisements following the search criterion as word searches or theme/subtheme searches . This project is an information management project in this respect. On the other hand it is a social project that supplements the social memory by indexing and so socializing the information, the news and the visual materials taking place in the media as being a study meant to be continuing. Both sociology of information and management science concepts and the Index Periodicals Database project have been examined theoretically and structurally through this study. One of the essential factors of the Index Periodicals Database project to be examined is that it is a project prepared in Turkey as a result of the prediction of the developments in information management and social/organizational requirements which have grown and varied in the last 15-20 years.
 • Alavi, Maryam, Leldner, E. Dorothy, (2001)“Review: Knowledge Management and Knowledge Management System,: Conceptual Foundations and Research Issues”, MISQ Review, Vol: 25, No: 1, March
 • Beer, Stafford, (1970), “Managing Modern Complexity”, in “The Management of Information and Knowledge” a compilation of papers prepared for the 11th Meeting of the Panel on Science and Technology. U.S House of Representatives
 • Chandler, A, (1976) Strategy and Structure, (Cambridge Mass: MIT Press) Concord, NH (2001), “Metaveri brings knowledge management full circle: a white paper” Hiawatha Island software Company
 • Davis, Stan, Botkin Jim, (1994), The Coming of Knowledge –Based Business, Harvard Business Review, September-October
 • Galbraith, J. (1971) “Matrix Organization Design” Business Horizons, 14 Şubat
 • Headrick, D.R (2002) Enformasyon çağı: Akıl ve devrim çağında bilgi teknolojileri (Z. Kılıç, Çev.) İstanbul, Kitap Yayınevi
 • Huber George P., (1991) “Organizational Learning: The Contributing Process and Litratures” Organization science, Vol: 2 No: 1 February
 • Index (1995), “Index Periyodik Yaynlar Veribanı”, IMC Bilgi ve Yönetim Danışmanlığı ltd.şti, Yapım kodu: Video F: 2032, ISSN: 1300-3186, CD-ROM
 • McCarthy, E. D (2002), Bilgi Kültürü: Yeni bilgi sosyolojisi (A. F Yılmaz, Çev.) İstanbul, Çivi Yazıları
 • TDK (1983), Türkçe Sözlük (7 Basım) Ankara, TDK
 • Toffler, Alvin, Toffler, Heidi (1995), Creating a New Civilization, Turner Publishing, Atlanta
 • Yılmaz, Bülent, (2009), “Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi”, Bilgi Dünyası, 10
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ali Bülent KUTVAN
Kurum: Yönetim Bilimci

Yazar: Tuğrul SAVAŞ
Kurum: Tuğrul Savaş, Marmara Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2011
Kabul Tarihi : 24 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011

APA Kutvan, A , Savaş, T . (2011). Bilgi Yönetimi, Bilginin Toplumsallaştırılması ve Bir Toplumsal Bellek Projesi Olarak “İndex Periyodik Yayınlar Veritabanı” Üzerine Bir İnceleme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 2 (4) , 1-17 . DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.002.x