The New Focus of Consumption: An Analysis On “Private Shopping”
Tüketimin Yeni Odağı: “Private Shopping” Üzerine Bir İnceleme

Aybike PELENK [1] , Özgür VELİOĞLU [2] , Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU [3]


Today, the widespread using of the new communication technologies and the Internet put to change the shopping formats of the consumers. The consumers in Turkey, together with the effect of this change, have managed to adapt in a short time over the Internet shopping habits. The “private shopping” sites that hundreds of kinds of products offer discounted prices to their members, has contributed to the transformation of the online shopping. In this context the pioneer shopping sites of this field such as Markafoni, Limango and Trendyol in terms of the shopping format and the production of innovations, examined on the different criteria such as product categories and visual design with the method of quantitative content analysis.
Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin ve bu bağlamda İnternet mecrasının yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş yapma biçimleri önemli bir değişime uğramıştır. Bu değişimin etkisiyle birlikte Türkiye’deki tüketiciler, dünyada İnternet üzerinden yapılan alışveriş alışkanlıklarına kısa sürede uyum sağlamayı başarmışlardır. Yüzlerce çeşit ürünü indirimli fiyatlarla üyelerine sunan “private shopping” olarak adlandırılan özel alışveriş siteleri online alışverişin dönüşümüne katkı sağlamıştır. Çalışmada bu bağlamda, alışveriş biçimi ve kullanıcılarına sunduğu yenilikler açısından alanın ilkleri olan Markafoni, Limango ve Trendyol alışveriş siteleri görsel tasarım, sitelerde bulunan ürün kategorileri gibi farklı kriterler doğrultusunda niceliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
 • Aydınel, Ateş Evren. Online Alışveriş-1 Yazı Dizisi, http://www.dijitolog.com/2011/07/online-alisveris-1-yazi-dizisi/ web adresinden 01 Ağustos 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Baudrillard, Jean. (2004).Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, 2. bs., İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Bocock, Robert. (2005) Tüketim, Çev. İrem Kutluk, 2. bs., Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.
 • Doherty N.F, Chadwick F., Hart C.A. “Cyber Retailing in the UK: The Potential of the Internet as a Retail Channel”, https://dspace.lboro.ac.uk/ web adresinden 24 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Douglas J. Goodman, Mirelle Cohen. (2004). Consumer Culture: A Reference Handbook, California, ABC-Clio Pub.
 • Ekonomist Dergisi. E-ticarette Yeni Trend Tek Ürüne Odaklanmak, 27 Mart 2011.
 • Enginkaya, Ebru. Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş, s. 10-16, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 2006.
 • Erdoğan, İrfan, Alemdar, Korkmaz. (2005). Popüler Kültür ve İletişim: Halk Kültürü Kitle Kültürü ve Popüler Kültürün Üretim Dağıtım Tüketim Pratiklerinin Doğası, 2. bs., Erk Yayınları, Ankara.
 • Fiske, John. (1999). Popüler Kültürü Anlamak, Çev. Süleyman İrvan, Ankara, Ark Yayınları.
 • Güvenç, Bozkurt. (2002). İnsan ve Kültür, 9. bs., Remzi Kitabevi, İstanbul, Haziran
 • Imber, Jane, Toffler, Betsy-Ann. (2000). Dictionary of Marketing Terms, 3.bs., Barron’s Yayınevi, New York.
 • Karabulut, Muhittin. (1989). Tüketici Davranışı, 3. bs., İstanbul, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları.
 • Odabaşı, Yavuz, Barış, Gülfidan. (2007). Tüketici Davranışı, 7. bs., İstanbul, MediaCat Kitapları.
 • Slater, Don. (1997). Consumer Culture & Modernity, Cambridge, Polity Press.
 • Torlak, Ömer. (2000) Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul, İnkılap Yayınları. Wikipedia İnternet Sitesi, Online Shopping
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Online_shopping web adresinden 30 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Zorlu, Abdülkadir. (2006). Modern Tüketim Tarihinden Tüketim Araştırmalarına: Tüketim Sosyolojisi, Ankara, Glocal Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Aybike PELENK

Yazar: Özgür VELİOĞLU

Yazar: Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2011
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Haziran 2021

APA Pelenk, A , Velioğlu, Ö , Değirmencioğlu, G . (). Tüketimin Yeni Odağı: “Private Shopping” Üzerine Bir İnceleme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 2 (4) , 1-22 . DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.004.x

Makalenin Yazarları
Aybike PELENK [1]
Özgür VELİOĞLU [2]
Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU [3]