Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 5 2010-09-01

Öğrenmede Ağ Kullanımı
Networking in Learning

Erdem ÖNGÜN [1]


Bizim anladığımız geniş ölçüde insan ve diğer canlıların eylemlerini de kapsayan iletişim şu ana kadar kullanılan araç ve biçim açısından büyük değişiklikler geçirmiştir. Bununla birlikte iletişimin arkasındaki kavramsal temel halen aynıdır. Bu, farklı kanallar kullarak mesaj alma ve verme olarak gerçekleşen bir etkileşim biçimi anlamına da gelmektedir. Bugünün bilgisayar dünyasında iletişim çoğunlukla veri paylaşma amacıyla bir veya birden fazla bilgisayarın biribirne bağlanması ile oluşan ağlar üzerinden sağlanmaktadır.İnsanları bigi paylaşabilmeleri için biribirne bağlama ağların ve onun üzerinden yapılan iletişim temel amacını oluşturmaktadır. İnsanlar farklı ortamlarda farklı amaçlar için isteklerine gore birbirlerine ağ üzerinden bağlanabilir. Dinamik bir ortam olarak öğrenme ortamlarında öğrenen kişiler ağ üzerinde sadece bilgi paylaşmakla kalmayıp tecrübelerini de paylaşmaktadırlar. Bu çalışma sırasıyla ağları tanımlayarak onların geçmişine göz atıp öğrenme ve ağlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Son olarak hem öğrenme hem de ağlar açısından gelecek ile ilgili yaklaşımlar tartışılmıştır.
What we understand from communication that involves a great deal of human and also animal activity has gone through big changes in terms of the tools and forms used so far.. However, the conceptual basis behind communication is still the same. That is, a form of interaction ruled by sending and receiving messages through varios channels. Today in the world of computers, communication is widely maintained through networking which is a practice of linking two or more computing devices together for the purpose of sharing data. Connecting people so that they can share their knowledge makes up the basic funtion and goal of networks and communication done through them. People might be networked in different settings for diffrent purposes according to their needs or their free will. Learning environment as a dynamic setting is one of the examples where learners need to share and exchange not only information but their learning experiences through networks. This article revises networks by definition along with the background information followed by a review of relationship networking and learning. Finally, it attracts attention to future prospects of both terms.
  • Allen, Lew; Lunsford, Barbara. (1995) How to Form Networks for School Renewal.
  • Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development, Breiger, Ronald (Contributor); Carley, Kathleen (Contributor);(2003). National Research Council
  • (Contributor). Dynamic Social Network Modeling and Analysis: Workshop Summary and Papers.Washington, DC, USA: National Academies Press, Galloway, Alexander R.; Thacker, Eugene. (2007) Exploit : A Theory of Networks.
  • Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota Press,. National Research Council (Editor). (2001).Global Networks and Local Values : Preparing Communities for Global Communication and Information Flows.
  • Washington, DC, USA: National Academies Press, Veugelers, Wiel; O'Hair, Mary John. (2005) Network Learning for Educational Change.
  • Berkshire, , GBR: McGrawHill Education,. Qualman, Erik (2010) Socialnomics: How social media transforms the way we live and do business.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Erdem ÖNGÜN
Kurum: Ph.D in Informatics (Communication Sciences)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2010

APA Öngün, E . (2010). Öğrenmede Ağ Kullanımı . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 1 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54456/741075