Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Diplomasisinde Dijital Dönüşüm: Büyükelçilerin Twitter Üzerinden Gerçekleştirdikleri Dijital Diplomasi Faaliyetlerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 42, 12 - 54, 17.10.2020
https://doi.org/10.5824/ajite.2020.03.001.x

Öz

İletişim teknolojilerinin gelişimi, kişilerarası ilişkileri etkilediği gibi devletler ve toplumlar ile olan ilişkileri de yeniden düzenlemektedir. Devletler sadece ilgili devletler ile diplomatik faaliyetler içerisinde bulunmamış, aynı zamanda etki alanı inşaa ettiği her alanda toplumları ikna etme ve stratejik hedefleri doğrultusunda bakış açısı üretme çabasına girmiştir. Kamu diplomasisi olarak da adlandırılan kamuoyuna yönelik faaliyetler iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yeni mecralarda farklı kurallar ile devam etmektedir. Günümüz dijitalleşen dünyasında devletler ve devletlerin tüm bürokrasisi dijitalleşmeye ayak uydurarak kendi toplumuna anlık olarak ulaşabilir ve geri bildirim alabilirken, farklı toplumlara da ulaşabilmekte ve anlık olarak stratejik politikalar üretip sonuç alabilmektedir. Bu çalışmada kamu diplomasisin bir dalı olarak dijital diplomasinin Türkiye özelinde kullanımı incelenmiştir. Çalışma ile Türkiye’nin gerçekleştirdiği askeri operasyonların uluslararası ortamda yankılarının ve diğer toplumlar nezdinde kamuoyuna yönelik gerçekleştirilen dijital diplomasi faaliyetlerinin görülebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla büyükelçilerin yürüttüğü diplomatik faaliyetlerin dijital çağa ne kadar uyum sağladığı ve dijital temelli iletişim kanallarından ne kadar yararlanıldığı da incelenecektir.

Kaynakça

  • Cassiday, J., & Johnson, E. (2010). Putin, putiniana and the question of a post-soviet cult of personality. Slavonic and East European Review, 88(4), 681–707. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41061898. Ekşi, M. (2016). “Türk Dış Politikasında Diplomasinin Yeni İletişimsel Boyutları ve Mekanizmaları: Dijital Diplomasi”, Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Uluslararası İletişim Perspektifi, Ed. Burcu Sunar Cankurtaran, İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. Twitter (2019). https://twitter.com/ihakkimusa internet adresinden 02 Şubat 2020 tarihinde edinilmiştir. Twitter (2018). https://twitter.com/realdonaldtrump/status/948355557022420992 internet adresinden 05 Ocak 2020 tarihinde edinilmiştir. Twitter (2019). https://twitter.com/TC_BerlinBE internet adresinden 02 Şubat 2020 tarihinde edinilmiştir. Twitter (2019). https://twitter.com/turquieparis internet adresinden 02 Şubat 2020 tarihinde edinilmiştir. Twitter (2019). https://twitter.com/USAmbFrance internet adresinden 02 Şubat 2020 tarihinde edinilmiştir. İnan, E. (2012). Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Ekseni, A. Özkan, & T. E. Öztürk (Der.), Kamu Diplomasisi içinde (s. 63-71), İstanbul: TASAM. Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). “İçerik Analizi Çalişmalarinda Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim, Cilt 4, Sayı 3. Kurt, Gözde. (2018). Dijital Diplomasi, Ankara: Akademisyen Kitabevi. Nye, Joseph S. (2004). Soft Power The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs. Saka, E., & Ezgin, S. A. (2016). Dijital Diplomasi: Bir Literatür İncelemesi. In Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Uluslararası İletişim Perspektifi (pp. 55-74). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. Su, S., & Xu, M. (2015). Twitplomacy: Social media as a new platform for development of public diplomacy. International Journal of E-Politics (IJEP), 6(1), 16–29. Uysal, N., & Schroeder, J. (2019). “Turkey’s Twitter public diplomacy: Towards a “new” cult of personality” Public Relations Review, Cilt 45, Sayı 5. Van Dijk, J. (1999). The Network Society, London: Sage Publications. Yıldırım, B. (2015). “İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları”, İletişim Araştırmalarında Yöntemler, Ed. Besim Yıldırım, Konya: Literatürk Academia. Yücel, G. (2016). “Dijital Diplomasi”, Trt Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mesut İris

Tansu Akdemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Ekim 2020
Gönderilme Tarihi 16 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 42

Kaynak Göster

APA İris, M., & Akdemir, T. (2020). Kamu Diplomasisinde Dijital Dönüşüm: Büyükelçilerin Twitter Üzerinden Gerçekleştirdikleri Dijital Diplomasi Faaliyetlerinin İncelenmesi. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 11(42), 12-54. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.03.001.x