Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 42, Sayfalar 87 - 99 2020-10-17

İletişimin Dijitalleşmesi: Pandemi (COVID-19) ve Enformasyon Teknolojileri

Mehmet KARANFİLOĞLU [1] , Nurat KARA [2]


Dünyada bilginin üretimi ve tüketimi konusunda tartışmalar artarak ileri bir noktaya doğru gitmektedir. Bilginin üretiminde kullanılan enformasyon teknolojileri de gün be gün daha çok gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Enformasyon teknolojileri günümüz yaşam koşullarının oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu teknolojilerin giderek yaygınlaşması pek çok işin ve yaşamsal sürecin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede birçok iş sürecinin hız, zaman ve mekansal bağlamda daha iyiye doğru gittiği görülmektedir. Öte yandan yeni tip koronavirüs (COVID-19) Çin’den tüm dünyaya yayılarak küresel çapta bir pandemiye dönüşmüştür. Aralık ayından günümüze halen devam etmekte olan pandemi süreci pek çok olumsuz durumu da beraberinde getirmiştir. İlk vakanın ortaya çıktığı Çin’de ise vaka artış hızı durma noktasına gelmiş, normalleşme sürecine girilmiş ve bu süreç devam etmektedir. Çin’de bu durumun yaşanmasında kuşkusuz ki enformasyon teknolojilerinin katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Telefon uygulamaları, 5G teknolojisi, bulut bilişim, algoritmalar, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojiler pandemi sürecinde sıkça kullanılan enformasyon teknolojileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile Çin örneğinde bu durumun incelemesi yapılarak enformasyon teknolojilerinin pandemi sürecindeki önemi yapılan literatür ve çeşitli kaynak taraması ile ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Koronavirüs, Pandemi, Enformasyon Teknolojileri, Dijitalleşme, COVID-19
 • AA. (2020, Şubat 3). Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı. aa.com.tr: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cinin-koronavirus-nedeniyle-10-gunde-insa-ettigi-hastane-acildi/1722658
 • AA. (2020, Mart 11). Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. AA.com.tr: https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-turkiyede-ilk-koronavirus-vakasinin-goruldugunu-acikladi/1761466
 • AA. (2020, Mart 5). Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada. aa.com.tr: https://www.aa.com.tr/tr/analiz/salgin-cinde-hiz-kesti-yuzlesme-sirasi-dunyada-/1755764
 • Acar, G. (2008). Enformasyon Sistemlerin Stratejik Önemi ve Planlaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 53-75.
 • Ackoff, R. L. (1996, Ağustos 10). On Learning and Systems That Facilitate It. CQM Journal, 5(2). Center for Quality of Management Journal: https://web.archive.org/web/20070814015549/http://cqmextra.cqm.org/cqmjournal.nsf/reprints/rp07300
 • Akgün, A. E., & Keskin, H. (2003). Sosyal Bir Etkileşim Aracı Olarak Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Süreci. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, 175-188.
 • Alba, E., Dorronsoro, B., (2005). The Exploration/Exploitation Tradeoff in Dynamic Cellular Genetic Algorithms. IEEE, Transactions on Evolutionary Computation, 9, 26-142.
 • Altınel, İ.K., Öncan, T., (2005). A New Enhancement of the Clarke and Wright Savings Heuristic for the Capacitated Vehicle Routing Problem. Journal of the Operational Research Society, 56 (8), 954-961.
 • Aydın, A. F. (2020). Post-Truth Dönemde Sosyal Medyada Dezenformasyon: Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Pandemi Süreci. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 4(12), 76-90.
 • Davenport, T. H., & Prusak., L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi: Kuruluşlar Ellerindeki Bilgiyi Nasıl Yönetirler. (G. Günay, Çev.) İstanbul: Rota Yayınları.
 • Deloitte-Türkiye. (2020). Yeni Nesil Teknolojilerin COVID-19 Mücadelesindeki Önemi–Ülke Örnekleri. Deloitte Touche Tohmatsu Limited-Türkiye. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/yeni-nesil-teknolojilerin-covid-19-mucadelesindeki-onemi.pdf
 • Dervişoğlu, H. (2004). Stratejik Bilgi Yönetimi. İstanbul: Dışbank Yayınları.
 • Develi, H. (2020, Temmuz 16). Yeni normalde dijitalleşme süreci. dunya.com: https://www.dunya.com/kose-yazisi/yeni-normalde-dijitallesme-sureci/475258
 • Duarte, F. (2020, Nisan 29). İspanyol Gribi: 50 milyon insanı öldüren salgın bittiğinde dünya ne haldeydi? bbc.com/turkce: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52473039
 • Goldberg, D., (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Reading, Boston: MA: Addison-Wesley Professional.
 • Hinton, T.G., (2010). The Vehicle Routing Problem including a range of Novel Techniques for its Solution. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bristol Üniversitesi, İngiltere.
 • Jaszkiewicz, A., Ishibuchi, H., Zhang, Q., (2012). Multiobjective Memetic Algorithms. F. Neri, C. Cotta, P. Moscato (Edt.), Handbook of Memetic Algorithms, içinde (s. 201-217). Berlin: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • İpe, M. (2003). Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework. Human Research Development Review, 2(4), 337-359.
 • Kalseth, K., & Cummings, S. (2001). Knowledge Management: Development Strategy or Business Strategy? Information Developlemt, 17(3), 163-172.
 • Kişin, B. (2020, Mayıs 7). Koronavirüs sonrası tüketimde hangi trendler bizleri bekliyor? marketingturkiye.com.tr: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/koronavirus-sonrasi-tuketimde-hangi-trendler-bizleri-bekliyor/
 • Pemberton, M. J. (1998). Knowledge Management (KM) and The Epistemic Tradition. Records Management Quarterly, 32(3), 58-62.
 • Sağlık-Bakanlığı. (2020, Ağustos 20). COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? covid19bilgi.saglik.gov.tr: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir.html
 • Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday Currency.
 • Süleymanlı, E. (2020, Ağustos 10). Pandemi Sonrası Süreçte Alışkanlıklarımız Değişecek. e-koronafobi: https://npistanbul.com/koronavirus/pandemi-sonrasi-surecte-aliskanliklarimiz-degisecek
 • Türk-Eczacıları-Birliği. (2020, Ağustos 20). Coronavirüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler. teb.org.tr: https://www.teb.org.tr/uploads/brosur/corona.pdf
 • Ural, Ş. (2012). Enformasyon Kavramı Üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 26(3), 536-547.
 • WHO. (2020, Ağustos 28). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. covid19.who.int: https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtafdA8hbTIl5Eb8OpnG8XED5HBQh0xh1FHdIYdaLpjZ1T3KMIiq88waAjbsEALw_wcB Worldometer. (2020, Ağustos 28). World/Countries/China. worldometers.info: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
 • Yalçın, N. (2017). Enformasyon Toplumu Bağlamında Teknolojik Distopya Üzerine Bir Çalışma: Mr. Robot Örneği. e-Journal of New Media/Yeni Medya Elektronik Dergi-eJNM, 1(1), 93-101.
 • Zhang, H., Liu, B., (2009). A New Genetic Algorithm for Order-Picking of Irregular Warehouse. International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, 1, 121-124.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4895-4220
Yazar: Mehmet KARANFİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9753-1593
Yazar: Nurat KARA
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 17 Ekim 2020

APA Karanfi̇loğlu, M , Kara, N . (2020). İletişimin Dijitalleşmesi: Pandemi (COVID-19) ve Enformasyon Teknolojileri . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (42) , 87-99 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.003.x